Világ, 1925. szeptember (16. évfolyam, 195-219. szám)

1925-09-11 / 203. szám

JiQ 1925 szeptember­ei világ A Blaha Lujza Színházat holnap délelőtt veszi át az állam (A Világ tudósítójától.) A Kamaraszínház azgóta húzódó ügye a mai napon nyert vég­leges elintézést. A Blaha Lujza Színház át­­engedése a Kamaraszínház céljaira ugyanis Attól függött, várjon cserébe a főváros át­­ruházza-e az Andrássy úti Színház engedé­ly Wertheimer Elemérre, a Blaha Lujza Színház épületének tulajdonosára. A főváros mai tanácsülésének egyik pontja volt ez a kérelem, amelyben a Nem­zeti Színház kérte, hogy az Andrássy úti Színház engedélyét a fenti módon változtas­sák meg, mert különben az állam nem jut­hat abba a helyzetbe, hogy a Nemzeti Szín­ház mellé második színházul a Blaha Lujza Színházat kapja. A tanácsülés, értesülésünk szerint, úgy határozott, hogy a színházenge­­ddlg átírásához hozzájárul. Ilyen módon semmi akadálya már annak, hogy az állam átvegye a Blaha Lujza Színházat, az Andrássy úti Színházban pedig a Werthei­­mmer vezetése alatt álló egyfelvonásos szín­ház megnyíljék. Az állam és Wertheimer Elemér már m­eg is állapodtak a színházcsere összes fel­tételeiben és az erre vonatkozó szerződést is holnap írják alá. A szerződés értelmében a kattuszminisztérium bérbeadja Werthei­­mner Elemérnek az Andrásy úti Színházat, a Wertheimer Orfeum Rt. pedig bérbeadja tx­álhunnak a tulajdonát képező Blaha Imiza Színházat Ugyancsak holnap adják át kölcsönösen a két színház leltárát és ezzel véglegesen megtörténik a színházcsere, amely lehetővé teszi, hogy a Nemzeti Színház Kamaraszín­háza megfelelő új hajlékban mielőbb meg­nyíljék, az Andrássy úti Színházban pedig újból a magyar egyfelvonásosok találjanak méltó színpadot­­(*) Georg Reimerst Bécs városa díszpol­gárrá választja. Mint a Világ bécsi tudósí­tója jelenti, a Burgtheater egyik legismer­tebb színésze, Georg Reimers ünnepelte ma negyvenedik évfordulóját annak, hogy a Burgtheater kötelékébe lépett. Kedves, finom és mindenkor rokonszenves egyéni­sége ez alatt a negyven év alatt csak bará­tokat és tisztelőket szerzett számára és ez a szeretet megnyilvánult azon az ünnep­ségen is, amelyet a negyven éves színészi jubileum alkalmából ma délelőtt rendezett a Burgtheater. Az ünnepségen, amelyen az írói, a tudományos és politikai világ elő­kelőségei vettek részt, az ünnepelt művészt elsőnek a színház igazgatója, Herterich köszöntötte fel. Az osztrák nemzetgyűlés elnöke meleghangú levélben üdvözölte az ünnepeltet, majd a bécsi egyetem rektora tartott beszédet, azután az újságírók Con­­cordia-egyesületének elnöke, végül pedig Seitz polgármester beszélt, aki egyszersmind bejelentette, hogy Bécs város közgyűlése legközelebbi ülésén Reimerst Bécs díszpol­gárává fogja választani. A Burgtheater el­nöki páholyából az ünnepélyt végignézte Hainisch dr. köztársasági elnök is. Este a Burgtheaterben Calderon vígjátéka, A za­­lameai bíró került színre, a főszerepben Georg Reimers-szel, akit a közönség lelkes és szeretetteljes ünneplésben részesített. (*) Schratt Katalin hetven éves, Bécsből­­jelenti a Világ tudósítója. Schratt Katalin holnap ünnepli hetvenedik születésnapját Ebből az alkalomból a Burg-színház igaz­gatója meleghangú levélben üdvözölte, rá­mutatván arra, hogy milyen hosszú ideig fejtett ki elismert tevékenységet a szín­házban. (•) Aquila Adler Adelina, a Városi Színház Illusztris vendége énekli ma, pénteken a Bohémélet Mimi-jét. Kívüle Kőszegi Teréz, Somló, Pajor és Sugár az előadás erősségei. Helyárak 6-tól 58 ezerig. (*) Kacagtató cselekmény, pezsgő ritmusú dalok, nagyszerű előadástényező­ a Hármacskán nagy sikerének. Minden este fél nyolc órakor és a nagysikerű újdonság kerül színre a Víg­színházban.­­*) A nagy kabaré­műsor utolsó előadásait tartják a Fővárosi Operettszínházban. Még csak e héten adják a páratlanul gazdag programot. (*) A Városi Színházban szombaton és va­sárnap este Lehár nagysikerű Éná­ja kerül színre, a főszerepekben Harmath Hildával, Vigh Manóval, Galettával és Sziklay Józseffel Velyárak 6-tól 58 ezerig. (*) Ha a Waterlooi csata, Lengyel Menyhért komédiája — a tavalyi szezon legnagyobb si­kere­k a Renaissance Színházban. (Bosvay Rózsi, Habos, Somló, Gellért, Makláry, Bánóczi, Sugár.) 194 KARÁT KH AZ ORLOV 1 Szenzációs új műsor a Terézk­örúti — MwitiwiiywHwiiii i in ibp rmm— Színpadon Telefon 65—54 Kezdete fél 9 órakor Leszállított helyárak (*) Somlay Artúr Hamlet szerepében a szezon kimagasló művészi eseményének ígérkezik. A dán királyfi alakja mindenkor izgatta a legjob­bak képzeletét s mindegyik megpróbálta­­ a maga egyéniségén át színpadon megteremteni a köl­tészetnek ezt a remekét. Somlay Artúr alakítását a legnagyobb érdeklődés előzi meg, azért is, mert színészi feladatát a legújabb irányok szellemének megfelelő előadás keretében a leg­­harmonikusabban oldhatja meg, mivel a darab­nak egyúttal rendezője is. A színház java erejét viszi az előadásba, amelynek technikai elő­készületei lázas munkával folynak. Az előadás, valamint a dekoratív megoldás a darabot egészen új világításba helyezik és a szenzáció erejével fognak hatni. A bemutatót a jövő hét végére tervezik. (*) Az első vígjáték-premier az idei sz­ezonban a Magyar Színházban lesz. Jövő héten szerdán kerül színre a párizsi színházak legnagyobb si­kere, Vernemi Pile ou face című érdekes és mulatságos vígjátéka, amelynek Lakatos László fordításában Masa pénzt keres lett a címe. Titkos Ilona, Csortos, Dénes, Vendres, Z. Mol­nár, Rétheg, Rubinyi, Vándort) játsszák a fő­szerepeket. A jegyeket már árusítják. (*) Ap­orlov. A Fővárosi Operettszínház a jövő hét szombatján, szeptember 19-én mutatja be a bécsi szezon legnagyobb operettsikerét, az Orlovot. A librettót Marischka Ernő társaságá­ban maga a komponista, Granichstädten Brúnó írta, akinek már több művét adták nálunk is és szerte a világon mindenütt. Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Fali Leó és Strauss Oszkár tár­saságában a legelsők sorában áll Granichstedten, akinek Orlovja volt az egyetlen újdonság, ame­lyet az év eleje óta az egész nyáron keresztül adtak és amely most is újabb jubileumok felé halad a Theater an der Wienben. A cselekmény központja a cári kincstár legendás nagy gyé­mántja, az orlov. Körülötte fejlődik ki a le­bilincselő és egyúttal mulatságos bonyodalom, az izgalmas és kacagtató fordulatokban bővel­kedő küzdelem egy menekült orosz nagyherceg és egy világhírű táncosnő között. Ezzel pár­huzamosan halad egy másik pár vidám szerelmi története. A kettős bonyodalom szerint válta­koznak az érzelmes és szerelmes dalok, a vicces kuplék és táncok és két hatalmas finálé egyesíti a legszebb motívumokat. A női főszerepben először lép föl Lábass Juci ezen a színpadon. Talán még sohasem játszott és énekelt kivé­teles művészi egyéniségének megfelelőbb pa­rádés szerepet, mint ezúttal. Bécsben is a leg­első operettprimadonna, Betty Fischer kreálta ezt a ragyogó alakot. A nagyherceg kettős sze­repe, amely játékban és énekben a legnagyobb feladatok közül való, Nádor Jenőnek jutott. Halmay Tibor játssza a szerelmes, fiatal gyárost, akinek szerepe csupa jókedv és vidámság. Szokolay Ollyra különösen hálás feladat vár, egy eredeti módon beállított leányalakban. Egy kalandvágyó, öreg amerikai figurájában újvárfy Lajos talál bőségesen módot komikumának ér­vényesítésére. Sarkady Aladár egy színházi jegy­­szedő pompás karikatúráját viszi színpadra. A cári család egy vén szolgájának drámaibb szí­nezetű, megható szerepében Körmendy János lép föl. Sitk­ey Irén, Pataky Ferenc, Dózsa Ist­ván, Nagy Jenő és Radócz Ferenc játsszák a többi szerepet. Az operettet, amelyet Harsányi Zsolt fordított, Szabolcs Ernő rendezi. A díszle­teket Málnai Béla, a jelmezeket Faragó Géza tervezte. A zenekart Marthon Géza vezényli. A jegyek árusítását szombaton kezdik meg. (*) Géraldy-darabbal nyit az új Belvárosi Színház. A színház alapítója, Bárdos Artúr igaz­gatása alatt jövő héten nyílik meg a főváros gyönyörű kis színháza, a Belvárosi Színház. Paul Géraldynak, a legdivatosabb francia köl­tőnek Si je voulais című pompás vígjátékát mutatja be, melyet Ha akarnám címmel Kállay Miklós fordított magyarra. A bájos vígjáték fő­szereplői: Simonyi Mária, Táray, Bérczy. Ren­dező Bárdos Artúr. Jobb! Szebb!! Érdekesebb !!! Mozgókép-Otthon filmet még nem látott, mint a Nagyvilági házasság (Gleanor Boardmann) és Dixie Handicap (Claire Windsor) Capitol A Tízparancsolat megkezdte második diadalútját, mert az Uránia második hétre prolongálta Premier-filmszínházak műsora CHICAGO MOZGÓ A­ farkasok csodája Világattrakció és a fényes kísérő műsor (%5, 7, %10) RÁKÓCZI MOZGÓ Murányi ncea 34 Dickens regénye ▲ kis Dorrit 8 felv. Gunner Tomnaee őfelsége civilben 5 felv. (S. 7, 9) DIANA MOZGÓ A farkasok csodája Legenda 8 fejezetben, finekkísérettel Sicc és a lakáshiány Bohózat 3 felv. Híradó (5, 7, 9) TÚRÁN MOZGÓ Nagymező-ucca és Mozsár u. sarok. T.64-20 Tom­ Mirc főszereplésével Asszonyvár Kalandos filmjáték 6 felv. .Jönnek a huszárok Vidám történet 6 felv. ELITE MOZGÓ (Vígszínház mellett) Gran­dal viharlovas Hary Carrey. 7 felv. Randevú Dráma 8 felv. Elmo Lincoln (5, V*8, %10) TÜNDÉR MOZGÓ Szondy ucca 11. Telefon: 172—Sz. Granada! viharlovas Fősz. Harry Carey és Leon Barry Randevú Fősz. Elmo Lincoln, Conrad Nagel (5, V*8, %10) FÉSZEK MOZGÓ (József körút 70) Ópium rabjai Egy milliárdos fiú tört 9 felv. Ádám és Éva Vígjáték 8 felv. Dodoval. Híradó (%4, %6, m %ro) VESTA MOZGÓ Tel.: József 20­ 39 Morfium Ádám és Éva Dodo­ brileszki (%4-től) NYUGAT MOZI Este Dráma 8 felv. Zigoto, az oroszlánszívű Vígjáték 7 felv. Főszereplő: Zigoto (5, Vel. 1 M0) URÁNIA ÚJPEST Cigány Rózsahegyi K. Nyugati bestiák Házassági tanácsadó Nőknek 6, férfiaknak 7 órakor OLYMPIA­­ Telefon J. 129—17 Zigota, az oroszlánszívű Burleszk 7 felv. Az álmok rabszolganője­ Dráma 8 felv. (1, 6, 8, 10) HOMEROS MOZGÓ Szenzációs műsor 1 1 Filmszínházak műsora 1 r 1 elsüllyedt világ 10 felv. OMNIA Swanson főszereplésével CORVIN A becsomagolt kutya 2 felv. I Telefon: József 1—25 ««£«* SZÍNHÁZ "°°ÍÍ£ SE^Ob (5, VA V*10) W " -— "-----------*f- —..... " ' — ■ ■r a MAf a ír* a Golden West Kaland az arany ____ -fAilJyniAXViA hazájából 8 felv. IJD I \| I A Tízparancsolat Tel. • Józs. 140-27 Párizsi éjszakák Valíl ll/l (Paramorunt Radius világattrakció) Dohány- és Nyárucca Filmregény 8 felv. (Lan Tellegen Szózat az emberiséghez sarok mm) (1/25, V*7 10) Telefon: 1. 121-85. Mindkét rész együtt _________________________­_____________ ________(5, V18, V/*10) Márkus Emília nark neuauna mozgókép­mainuö timi­apalit vna?sztrakci& Katonazene kisé- otthon Rákóczi út és Múzeum tetteL Csak felnőtteknek w ^ /u4q u­im A nagyvilág! házasság TeL: Jozeel 74—90 vf* » ( ®) (^» 8, 10) Egy ifjú pár tragédiája 7 féfi. ■■ ■■ ■ ■ ■■ ...... Dixie Handicap R­OY Af,- Férfivágyak — Asszony- a A 'PITTOI , Sorsdöntő futam 7 felv. sorsok Történet New­ York élete- Híradó APOLILO ből 7 felv. Glória Swanson FILMPALOTA Férfcsere 7 felv. Telefon : József 43-57 TeL: József 118—94 Várkonyi Mihály (5, 7, y*10) yg *110) Péntek (*) Vasárnap délután — Városi Színház – Sárga csikó. Csorba Márton szerepét Sebestyén Géza játssza. Egészen olcsó helyárak. ÓRIÁSI SIKER A KAMARA tegnapi premierjén Párizsi éjszakák Filmregény 8 felvonása. Párizs rejtelmeiből. Főszereplő LOU TEL.L­EGEN. Star-Him Golden West Kaland az arany hazájából 8. felv. Főszereplő: MÁK BUSH, Cosmos-Olm fél 5. negyed 7, 8, 10 (*) A Horváth-kert sárguló fél alatt már csak ötször csendülnek fel a Nóta vége nép­szerű dallamai. Honthy Hanna, Cselényi Jó­zsef, Kabos Gyula, Simon Marcsa, Somogyi Emmi keddig, szeptember 15-ig játsszák bezá­rólag a háromszor jubilált Zerkovitz-operettet. (*) A bájos kis Jatzkó Cla játssza a Pintyő­két vasárnap délután a Budai Színkörben. Egészen olcsó helyárak. M­ESS ALIN A. 'MrfVnStBBMHyWRRiflVMnBMVTRAnBiáVVDUVVMnRr világattrakció Kizárólag felnőtteknek enge­délyezve mától kezdve a minis Emiin Pan­ sizgóDan Katonazenekar kísérettel Előadások y.8 te WO. Jegyelővétel d. e. ll-től FILMSZÍNHÁZAI (*) Megalakult a Magyar Nemzeti Film­szövetség. Az Otthon Kör tanácstermében ma délután 4 órakor tartotta alakuló értekezletét a Magyar Nemzeti Filmszövetség. Balog Béla filmrendező bevezetése után Vajda László adott programot a szövetség céljáról, kifejtve, hogy az alakulandó filmszövetség hasonló szervezet lesz, mint a színpadi szerzőké, vagy a színész szövetségé, olyan egységet akar, mely méltóan tudjon együttműködni, ha kell, szembeszállni azzal az egységgel, melyet a filmgyártók szö­­vetkezete képvisel. A filmszövetség egyik fő­célja, hogy a magyar filmgyártást közelebb hozza a megvalósuláshoz, továbbá, hogy szak­szerű tanáccsal szolgáljon a kormány filmin­­tézkedéseihez és hogy irányító szerephez jusson abban a szövetkezetben is, melyben a tőke kép­viselői tömörülnek. Balog Béla, Boross Mihály, Fodor Miklós, Forró Pál, Ditrói Mór és Letzter József felszólalásai után megválasztják az­ alapszabályokat kidolgozó és előkészítő bizott­ságot, melynek tagjai lettek: Vajda László, Ba­­log Béla, Ditrói Mór, Letzter József, Farkas Jenő, Boross Mihály, Fodor Miklós és Natzner Jenő dr. Harry Carey Agranadai viharlovas Deák-Film Bemutatja ELIT MOZGÓ TÜNDÉR MOZGÓ (*) Rongyosok. Hosszú évek stagnálása után elkészült az első magyar film. A Corvin film­gyárban ma fejezték be azt a magyar filmet, mely Rongyosok címen október 3-án kerül be­mutatásra a Corvin Színházban. A film tisztára magyar szellem és magyar kezek munkája. Zilahi Lajos témájára, Fodor Miklós írta a­ szcenáriumot, magyar művészek a szereplői, Gál Béla rendezte és még a felvevője is magyar ember, Vanicsek János, aki a párizsi Gamnont­­cégtől jött haza, hogy itthon rendelkezésére álljon az induló filmgyártásnak­. Felvételei a szakma szenzációinak ígérkeznek. A Rongyosok felvételeit Göd környékén, a műtermi felvétele­ket pedig a Corvin-filmgyárban végezték. A film előállítási ára meghaladja az egymilliárdot és ezt az összeget teljes egészében a magán­tőke bocsátotta a film rendelkezésére. Kedves magyar történet a film sujetje, melyben két or­szágúti vándor ripacs indult az uralkodás felé, hogy aztán ismét visszatérjen az országútra- Bajor Gizi kettős szerepet játszik a filmen,­­amelyen mint fiú és mint leány jelenik meg. Partnere, Csortos Gyula, egy Liliom-szerű figurát visz a vászonra és pompás szerepekhez jutot­tak még Kürthy József, Pethes Sándor, Gyön­­gyössy Erzsi, Dózsa István és Abonyi Ma­­rianne. A sikerek sikerét aratta a Royal Apolló, Omnia és Corso új műsora Glória Swanson és Tom Moore Férfivágyak—asszonysorsok Tárkony­ Mihály, Leatrice Joy Férjcsere Előadások Royal Apollóban: 5, 7, V, 10 Omniában : 5, V,8, 9,10, Corsóban : 4, 6, 8, 10

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék