Világgazdaság, 2003. január (35. évfolyam, 1/8510-22/8531. szám)

2003-01-20 / 13. (8522.) szám

2003. január 20., hétfő VILÁGGAZDASÁG­I PÉNZ - ÉS TŐKEPIACOK Kötelező ajánlat az INA-ra A Mól jelentős tőkét ígér fejlesztésekre A határidőnél öt nappal koráb­ban, az OMV és a Rosznyefty mellett a Mal is beadta kötelező érvényű ajánlatát az INA 25 szá­zalékának megvásárlására. A Mól jelentős tőkét ígér a horvát cégnek fejlesztésekre. MUNKATÁRSUNKTÓL A Mol Rt. kötelező érvényű aján­latot nyújtott be a horvát INA olaj- és gázipari társaság eladásra kínált 25 százalék plusz egy da­rab részvényére - jelentette be a hazai cég pénteken. A Mal közle­ménye kiemeli, hogy a társaság nemcsak az eladó (a horvát kor­mány) által kínált feltételeket fo­gadta el, hanem kész arra, hogy jelentős tőkét biztosítson az INA számára a tervezett nemzetközi és regionális fejlesztések megva­lósításához. (Arról, hogy ezt je­len helyzetében miből finanszí­rozná a társaság, nem szól a köz­lemény.) Az ajánlat részletei ter­mészetesen nem publikusak, az pedig természetesnek nevezhe­tő, hogy a Mal az INA számára is előnyösnek tartja az esetleges partnerséget. Többszöri halasztás után ja­nuár 22-ében jelölte meg a határ­időt a horvát kormány, ám múlt pénteken a gazdasági miniszter már úgy nyilatkozott, hogy a Mal mellett az osztrák OMV és az orosz Rosznyefty is benyújtotta ajánlatát. Ljubo Jurcic rész­leteket nem kívánt közölni az ajánlatokról, csupán annyit mon­dott a Reutersnek, hogy az aján­latok minőségével elégedett. A stratégiai partnert márciusban választják ki. A két privatizációs tanácsadó, a Deutsche Bank és a Price­­waterhouseCoopers 1,2-1,8 mil­liárd euró közé teszi az INA érté­két, az ügyletben nem érintett elemzők szerint azonban legjobb esetben is csak mintegy egymilli­­árdot ér. Zalakerámia: vissza 2001-be A Zalakerámia Rt. március 21-re összehívott rendkívüli közgyűlé­sének napirendi pontjai között ré­gi ismerősként üdvözölhetjük a 2001. évi beszámoló és konszoli­dált jelentés elfogadását. Ennek jóváhagyása ugyanis eddig há­romszor vérzett el a főtulajdono­sok - a 26,13 százalékot birtokló Arago és a 20,22 százalékos tulaj­doni hányadú ÁÉB - közötti né­zeteltérés miatt. A cég tavaly ápri­lis 25-i éves közgyűlése az ÁÉB el­lenszavazata miatt nem fogadta el a számviteli beszámolót, a jóvá­hagyásához ugyanis 75 százalé­kos szavazati arányra lett volna szükség. Majd nyáron az Arago két ízben a közgyűlés felfüggesz­tése mellett döntött. Tavaly au­gusztus 30-án a cég rendkívüli közgyűlésén kisebb kompro­misszum körvonalazódott: az Arago belement abba, hogy a KPMG független könyvvizsgáló­ként felülvizsgálja a társaság in­gatlanjainak és befektetéseinek értékét, míg a vállalat megbízott auditor cége a Deloitte & Touche. A meghívó szerint a közgyűlé­sen az igazgatóság beszámol a Zalakerámia cégcsoport 2002. évi pénzügyi és üzleti tervének várható teljesüléséről, továbbá megtárgyalják a 2003-as előzetes üzleti tervet. (VG) HETI TŐZSDEJELENTÉS_______________ Bizonytalanság a börzéken A Wall Streetnek nem sikerült pluszban zárnia az év harma­dik hetét: a Dow Jones 2,3, a Nasdaq 4,9 százalékot esett, miközben az elemzők arról számolnak be, hogy az eddig napvilágra került negyedik ne­gyedéves gyorsjelentések ösz­­szességében a vártnál kedve­zőbb számokat mutatnak. Múlt hétfőn a Dell leminősíté­­se indított el profitrealizálási hullámot a technológiai szek­torban, a következő nap a várt­nál gyengébb kiskereskedelmi adatok vezettek eladásokhoz. Az Alcatel vártnál jobb gyorsjelentése feledtet­te a pesszimista hangulatot, s bár az Intel és a Microsoft adatai is jónak bizonyultak, az Intel várakozásoknál visszafogottabb 2003-as beru­házási tervei, illetve a Microsoft ez évi mérsé­kelt előrejelzése lehangolta a befektetőket. Az Irakból érkező aggasztó hírek, illetve az olaj­árak erősödése pedig csak ráadás volt. Az európai tőzsdéktől is távol állt az optimiz­mus, a kedvezőtlen vállalati kilátások, a fo­gyasztók visszahúzódása s az iraki háború le­begtetése lejtőre állította a börzemutatókat. A frankfurti DAX index 3,2, a pá­rizsi CAC 40 3,3, a londoni FTSE 100 3,9 százalékos esés­sel zárta az elmúlt hetet. A Nasdaq mélyrepülése az euró­pai technológiai társaságokat is magával rántotta, múlt pén­teken a Siemens 6,4, a Nokia 3,9, az Ericsson 7, a Philips 6,3 százalékot veszített értékéből. A múlt héten egyébként a vegyipari, a média-, a pénz­ügyi és az élelmiszer-ipari szektor indexe is ez évi mély­pontjára esett. Hétfőn ugyan még erősöd­ni tudott a Budapesti Értéktőzsde mutatója, keddtől azonban a BUX is beleolvadt a nemzet­közi trendbe, s csak csütörtöktől sikerült erősí­tenie. Az elmúlt héten 1,22 százalékkal, 7897,76 pontig emelkedett a börzeindex. Ve­gyesen mozogtak a blue chipek a héten. A jegy­banki kamatvágásokból az OTP jött ki a legjob­ban, 4,5 százalékkal, 2375 forintra drágult. Pluszban zárt a Matáv is, 1,82 százalékkal, 840 forintra emelkedett a kurzusa. A Mol viszont 1,2 százalékkal 5310, a Richter 0,2 százalékkal 14 020 forintra esett. FENT ÉS LEHT* Egis 13 000 Ft (*2,77%) I'’31 Pannonplast 1005 Ft (-2,43%) *10 millió forintos forgalom felett BUX Záróérték: 7897,76 Nyitó: 7936,93­­ Mio: 7895,62 (0,24%) Max.: 7994,79 BUX Érték: 624,41 0,32 (0,05%) Forrás: Bamosz Részvény Alap Index HETI PÉNZPIACI JELENTÉS__________________ Melyben a forint és a hozamok Történetének talán legizgalmasabb hetét zárta mind a forint, mind az állampapírpiac a múlt héten. Mindennek oka a külföldi bankok spekulációs rohama volt, melyet az MNB a végsőkig eltűrt, hogy aztán drasztikus módon avatkozzon közbe. A harc végeredménye még nem egyértelmű: a kamatcsökkenésre irányu­ló spekuláció végül térdre kényszerítette a nemzeti bankot, a sáveltolásra játszó befekte­tők azonban hatalmasat buktak a jegybank jó­voltából. A hét elején még nem lehetett egyértelműen tudni, meddig mennek a spekulánsok. Miu­tán az MNB hétfőn nem volt hajlandó kama­tot vágni, egy nap viszonylagos nyugalom után megindult a roham: a jegybank kényte­len volt interveniálni a forint erősödésének meggátolására. Ezért 100 bázispontos kamat­­csökkenést jelentett be. A sáveltolásra játszó spekulánsok itt rosszul döntöttek, újult erő­vel kényszerítették csütörtök reggel interven­cióra a jegybankot. A forint azonban a nap végén egyértelműen gyengülni kezdett, s en­nek köszönhetően rendkívül sok sávközel­ben kiépített pozíció lett veszteséges pár perc alatt. A jegybank ebben a pillanatban nem volt könyörületes, újabb 100 pontos vágást jelentett be, amit pánikszerű forinteladások, illetve kényszerlikvidálások követtek. Pénteken az MNB a sávközéptől mintegy 10 százalékra elkezdte visszavásárolni az inter­venciók alkalmával eladott forintot. A magyar pénz 8-12 százalék között mozgott, rendkívül hektikus kereskedésben a hét utolsó napján. A dollárral szemben 230,70 forint körül keres­kedtek, az euró pedig 246 forintot ért. Az állampapírpiacon drasztikus hozamesés következett be az első kamatcsökkentés hatá­sára, a második után azonban pánikszerű profitrealizálás indult. Pénteken a távoli lejá­ratokra 38 és 66 bázispont közötti mértékben nőttek a referenciahozamok, mivel a piac ar­ra számít, hogy a forintpiac stabilizálódása után az MNB csekély kamatemeléseket jelent majd be. A nemzetközi devizapiacokon a hét nagy ré­szében 1,05 dollár környékén mozgott az euró kurzusa, a kedvezőtlen amerikai makroadatok és tőzsdei fejlemények hatására azonban pén­teken 1,067-ig esett a zöldhasú. Deutsche Börse: az LSE-t nem feledi? Ismét az a pletyka tartja lázban az európai értékpapírpiacokat, hogy a frankfurti Deutsche Börse AG újabb ajánlatot készül tenni a Londoni Értéktőzsdére (LSE), amellyel a kontinens azonnali pi­acának több mint felét tarthatná a kezében. Egyes Deutsche Börséhez közeli források szerint a tőzsde két év után is szemezget brit riválisával, jóllehet ezt a hírt hivatalosan egyik fél sem erősí­tette meg - adta hírül a Financial Times. Az elemzők szerint a fú­zió csak idő kérdése, hiszen míg a kontinens harmadik szereplő­je, az Euronext erősíti pozícióját - a londoni határidős tőzsdét, a LIFFE-t is sikerült megkaparinta­nia -, addig az LSE piaci helyze­te gyengül. A pletykák szerint a frankfurti börze ajánlata részvé­nyenként 420 penny lenne, míg mások 420-440 közé várják, amely előreláthatóan az év má­sodik felében történne meg. A frankfurti és a londoni tőzsde 2000 elején is tárgyalt a fúzióról, ám ez végül a LSE részvényeseinek ellenkezése miatt meghiúsult. A börze tulaj­donosi struktúrája azonban az­óta változott, s a domináns sze­repet játszó intézmények nem valószínű, hogy ezúttal a fúzió útjába lépnének. (VG) ELŐREJELZÉS A jövő héten meglehetősen ke­vés makrogazdasági adat kerül nyilvánosságra a tengerentúlon. Hétfőn nemzeti ünnep lesz Ame­rikában, kedden az új lakásépíté­sek, csütörtökön a munkanélkü­liek számának alakulása lát nap­világot. Ennek megfelelően a Wall Street eseményeit a héten nyilvánosságra kerülő gyorsje­lentések, illetve a geopolitikai események alakítják majd. Az S&P 500 indexkosárba tartozó cégek közel egynegyede publi­kálja eredményszámait, köztük a Ford, a Citigroup, a 3M, a Pfizer, a JP Morgan, a Tyco és a McDonald’s. Ám mint a piaci szereplők fogalmaztak, nem is a tavalyi számok a fontosak, ha­nem a cégek 2003-2004. évi vá­rakozásai. Az európai színtéren szerdán lát napvilágot az EU decemberi fogyasztói árindexe. Ma pedig a hazai folyó fizetési mérleg no­vemberi számait emészthetik a piaci szereplők. Egyes elemzők szerint a múlt heti kamatvágá­sok a tőzsde felé terelhetik a be­fektetőket, s a BUX jó eséllyel ezt a hetet is emelkedéssel zárhatja. A forint az intervenciós sávban az elmúlt héten (százalékos eltérés a sávközéptől) A hároméves referenciahozam az elmúlt héten Forrás: Bloomberg m .ss?*, - - a%8 •*• --- x -i wm,m m A budapesti tőzsdeindex napi alakulása (2003. jan. 17.) A budapesti tőzsdeindex alakulása az elmúlt egy évben Az amerikai Dow Jones az elmúlt egy évben* A DJ STOXX 50 az elmúlt egy hónapban 2700 2002. december 17.-2003. január 17. Forrás: Bloomberg ■ NEMZETKÖZI TŐZSDEINDEXEK Pont Százas váltó:­ékos zás Pont Százalékos változás EURÓPA EGYESÜLT ÁLLAMOK DJ EURO STOXX 50 2390,36 -3,42 DJIA 8586,40 -1,28 FTSE 100 3820,60 -1,58 S&P 500 901,78 -1,40 CAC 40 3056,93 -2,73 NASDAQ Comp. 1376,19 -3,34 DAX 2918,82 -4,43 MIB 30 24001,00 -3,33 DÉL-AMERIKA, ÁZSIA, AUSZTRÁLIA SUS 4753,60 -1,57 BOVESPA 11675,70 -2,31 REX 318,59 -3,45 Bolsai 6204,46 -2,01 DMX 509,61 -2,27 Nikkei 225 8690,25 0,94 Hang Seng 9614,59 -1,32 KELET-EURÓPA ASX 3051,70 -0,15 RTS 356,40 -1,41 PX 50 474,90 -1,76 WIG 20 1192,84 -1,43 Forrás: Bloomberg, 2003. január 17. A MATÁV NEW YORKBAN (USD) Utolsó Változás Nyitó Maximum Minimum Összes forgalom 18,03 0,18 18,05 18,22 17,88 52 800 Forrás: Bloomberg, 2003. január 17. VEZETŐ KÜLFÖLDI RÉSZVÉNYEK *Az árfolyamok pennyben értendők Európai Utolsó ár Változás Napi Éves részvények euró/penny* pont% min. max. min. max. Allianz 89,30 -3,50 -3,77 88,50 92,50 74,50 287,85 DaimlerChrysler 28,60 -0,75 -2,56 28,51 29,35 28,25 55,35 Danone 124,80 -0,70 -0,56 124,50 125,50 109,50 149,60 Deutsche Bank 42,90 -2,10 -4,67 42,60 44,90 35,60 82,65 DT Telekom 13,22 -0,63 -4,55 13,22 13,88 8,19 20,41 E.On 41,70 -0,60 -1,42 41,60 42,45 38,00 60,20 GlaxoSmithkline* 1187,00 -15,00 -1,25 1181,00 1202,00 995,00 1808,00 HSBC Holdings* 690,00 -10,00 -1,43 689,50 696,00 636,00 874,50 Nokia 14,15 -0,50 -3,41 13,90 14,65 10,51 30,30 OMV 93,71 -1,29 -1,36 93,32 94,98 82,00 111,00 Philips 16,35 -1,10 -6,30 16,34 17,08 12,61 36,20 SanofFSynthelabo 52,35 -1,05 -1,97 52,20 53,70 49,78 84,30 Shell* 394,00 -8,75 -2,17 393,75 401,50 361,00 542,50 Siemens 39,50 -1,93 -4,66 39,15 41,00 30,90 79,70 Unilever* 565,00 -12,50 -2,16 565,00 578,50 458,50 660,00 Vivendi 17,10 -0,40 -2,29 17,00 17,40 8,80 64,70 Vodafone* 119,00 -7,50 -3,64 118,50 122,50 78,25 187,75 Volkswagen 37,05 -0,35 -0,94 37,05 37,85 31,60 61,80 Amerikai Utolsó ár Változás Napi Éves részvények dollár pont% min. max. min. max. AT&T 26,00 -0,47 -1,78 25,85 26,59 25,11 96,25 Boeing 33,29 -0,17 -0,51 33,03 33,73 28,53 51,07 Cisco Systems 14,13 -0,77 -5,17 14,05 14,72 8,12 21,92 Citigroup 36,80 -0,31 -0,84 36,49 37,23 24,42 52,20 CocaCola 45,10 -0,57 -1,25 45,04 46,01 42,90 57,91 Eastman Kodak 38,61 -0,20 -0,52 38,33 39,36 25,58 38,48 Exxon Mobil 34,72 -0,37 -1,05 34,70 35,09 29,75 44,57 Ford Motor 10,16 -0,27 -2,59. 10,04 10,36 6,90 18,23 General Electric 24,88 -0,15 -0,60 24,30 25,56 21,40 41,84 General Motors 40,00 0,27 0,68 39,56 40,10 30,80 68,17 IBM 81,30 -4,75 -5,52 81,18 83,74 54,01 126,39 Merrill Lynch 41,23 -0,75 -1,79 40,87 42,26 28,21 59,32 Microsoft 51,46 -3,89 -7,03 51,31 53,00 41,41 70,62 Motorola 8,77 -0,36 -3,94 8,65 9,00 7,30 29,03 Pfizer 30,04 0,09 0,30 29,67 30,11 25,13 42,26 Wal-Mart Stores 49,97 -0,33 -0,66 49,70 50,43 43,72 63,04 Yahoo! 18,37 -0,38 -2,03 18,36 18,98 8,94 21,35 Forrás: Bloomberg, 2003. január 17.

Next