Világosság, 1997. január-június (38. évfolyam, 1-6. szám)

1997 / 2. szám - NYELV ÉS LÉLEK - "Feltétlenül agyon kell lőni!": Sztálin levelei Molotovhoz, 1929-1930 (Közreadja Varga Lajos)

Világosság 1997/2 „Feltétlenül agyon kell lőni” Sztálin levelei Molotovhoz, 1929-1930 82 Kordokumentum Jegyzetek 1. Smidt, V. V. (1886-1938) 1918-1928 között munkaügyi népbiztos, majd földművelésügyi népbiztoshelyettes. 1931-től a Legfelsőbb Bíróság elnöke. Kivégezték. 2. Kosztor, I. V. (1893-1937) nehézipari népbiztoshelyettes, 1933-tól kormánybiztos a Távol-Keleten. Ilyen módon a SZU Népbiztosok Tanácsa mellé három fő­­bizottság lenne: a Tervhi­vatal, a Munka és Védelem Tanácsa, a Végrehajtás Bizottsága; e) a helyettesek jelenlegi tanácskozását meg kell szüntetni, lehetőséget biztosítva a Népbiztosok Tanácsa elnökének, hogy saját belátása szerint tanácskozzon helyet­teseivel. Mindez maradjon közöttünk. Bővebben majd ősszel beszélünk erről. Egyelőre gon­dolkozz ezen a dolgon, a legközelebbi barátok szűkebb körében és közöld elképzelé­sedet, ellenvetésed... 2. ) Az Uraiban a dolgok rosszul állnak. Sok millió kitermelt érc hever a bányáknál, mert nincs min elszállítani. Nincs elég sín a földalatti és az üzemi vágányok megépítésé­hez, s ez a legrosszabb. Miért ne lehetne leállítani egy évre az új vasúti pálya építését valahol Ukrajnában vagy valahol másutt, s így 200-300 versztnyi sínt lehetne felszaba­dítani, s miért ne lehetne azt azonnal az Uralnak átadni? Azt gondolom, hogy ezt a dol­got meg lehetne csinálni. Ez mentesítené az uráli kohászatot a lovaktól, szamaraktól és más ördögöktől való végzetes függőségtől. Nem tudnád ezt kissé megnyomni? Kosztor, miért nem utazik Szverdlovszkba? 3. ) Rozenholc volt nálam. Arra kért, hogy segítsek neki, hogy a Népgazdaság Leg­felsőbb Tanácsához kerüljön (a Kereskedelmi Népbiztosság helyett). Én azt válaszol­tam, hogy verekedni fogok azért, hogy segítsek neki, hogy a Munkás-Paraszt Fel­ügyeletből magával vihessen három-négy munkatársat... Megígértem, hogy támoga­tom, s mondtam, hogy téged erről tájékoztatlak. 4. ) Még várjatok a Kondratyev-ügy bírósági átadásával. Ez nem teljesen veszélyte­len. Őszig várjatok ennek az ügynek az eldöntésével. Október közepén majd együtt eldöntjük ezt a kérdést. Van néhány elképzelésem, ami ellene szól. Nos, ennyi. Kézszorítással Sztálin 12.1930. szeptember 28. Vjacseszláv 1­1. ) Megkaptad szeptember 22-i levelemet? Azt Jagodán keresztül küldtem el. Ott a többi között írtam a „Végrehajtás Bizottságáról”. Azt gondolom, ha Szergo valamiért nem vállalná az elnöki posztot ebben a bizottságban, akkor azt neked kellene betölte­­ned, és Szergo lehetne a te helyettesed a végrehajtás ellenőrzésének vonalán. Én ezt a bizottságot feltétlenül szükségesnek tartom, mint amely hivatalaink felfrissítésének, valamint a bennünket egyenesen megfojtó bürokrácia elleni harcnak eszköze. 2. ) De a „Végrehajtás Bizottsága” a dolgoknak csak azt az egyik oldalát fogja át.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék