Zenetudományi Dolgozatok, 2009

Szemle - Dr. Kovách Zoltán: Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár története all. századtól 1820-ig (Körmendy Kinga)

Dr. Kovách Zoltán: Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár története all. századtól 1820-ig Kieg., a vál. bibliográfiát összeáll. és közreadja Szepesi Zsuzsanna Kiadó dr. Seebergi Sasváry Zoltán Esztergom-Budapest, 2006. 91 oldal + 12 színes fénykép Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár állományában számos tudományág szak­embere találja meg kutatott témájának fontos forrásait. A zenetörténészek szeme előtt azonnal a Bakócz névvel azonosított, 15. század végi Graduale Strigoniense, vagy az Ulászló-graduale impozáns kötetének kottaképe jelenik meg, a művészet­történész a miniatúrákat idézi fel, a kodikológust pedig az izgatja, kinek, mikor, hol készültek a könyvtár állományában lévő kódexek, s az esztergomi könyv- és könyvtári kultúra melyik korszakában kerültek be a könyvtár állományába. Mind­ennek ismeretében lehetséges csak annak a szellemi, kulturális hatásnak a vizsgála­ta, amelyet akár a kéziratos, akár a nyomtatott forrás használata az adott korban jelenthetett. A forrás leírásának így maga a könyvtár története is fontos összetevője. Téves megállapítások sora következhet abból, ha figyelmen kívül hagyják a forrás használatának kronológiáját, azaz az egyes tulajdonosok, a possessorok sorrendjét. Az állománytörténet vizsgálata, kutatása nélkül egyetlen történeti könyvanyaggal rendelkező könyvtár sem tud teljes értékű állományfeltárást végezni. Az állomány­feltárás a szakmai ismereteken kívül megkívánja az úgynevezett segédtudományok­ban való jártasságot és magának az intézmény történetének az ismeretét is. Elő­deink az állományfeltáró és forrásokat közreadó könyvtárosokat nevezték tudós könyvtárosnak. Esztergomban ezek sorát az ötvenes években erőszakos módon szakították meg. Az utolsó tudós könyvtárosnak, Meszlényi Zoltánnak nemcsak a jelképes mártírsors jutott. Az az utód, aki folytatni tudta volna a tudós elődök munkáját számunkra érthetetlenül rövid időt kapott erre a feladatra. Dr. Kovách Zoltánnak (1930-1981), az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár könyvtárosának rövid életpályája nem adott lehetőséget arra, hogy a könyvtárról megszerzett ismereteit tanulmányokban közreadja vagy pályaösszegzésként kötet formájában az utókorra hagyja. Teológiai doktorként azért szerzett felsőfokú könyvtárosi diplomát, hogy a Főszékesegyházi Könyvtár állományának szakmailag is felkészült gondozója lehessen. A könyvtár történetét 1820-ig egyetemi szakdél- ZENETUDOMÁNYI DOLGOZATOK 2009

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék