Mult és Jövő, 1953 (36. évfolyam)

1953. január / 1. szám

Húlt és Jövő Társasutazások Izraelbe és Európába Több oldalról hozzánk érkezett kívánságnak teszünk eleget, amikor programmba vettük a második világháború előtt közismert és népszerű Múlt és Jövő társasutazások újból való rendszeresítését. Célunk az érdeklődők számára 3—4 hétre tervezett izraeli társasutazásainkkal Rendkívüli kedvezményes árban a lehető legkényelmesebb repülő és hajójáratokkal lehetővé tenni Izrael természeti szépségeinek, történelmi nevezetességeinek, népi struktúrájának, mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi életének bemutatása és ismertetése. A Múlt és Jövő társasutazásait úgy kívánjuk megrendezni, hogy minden résztvevő legteljesebb megelégedésére szolgáljon. Ezért kérjük a tisztelt érdeklődőket, hogy végleges programmunk összeállítása előtt közöljék velünk elképzeléseiket, hogy azok figyelembevételével olyan utazási tervet állíthassunk össze, mely lehetővé teszi az összes egyéni elképzelések összhangbahozását. Az időpontot és részletes programmot a beérkező vélemények alapján fogjuk megállapítani. Izraeli társasutazásainkkal párhuzamosan programmba vettük Izraelből Európába 8—14 napos csoportos kirándulások megszervezését. E túrák alkalmával az egyes európai országok kultúr- és történelmi nevezetességei mellett az izraeli kirándulókkal ismertetni fogjuk az európai országok zsidóságának helyzetét, intézményeit stb. Ugyancsak kérjük a 1. Izraeli érdeklődőket, hogy közöljék velünk kívánságaikat, elképzeléseiket, melyik európai országot szeretnék megismerni, vagy helyesebbnek vélik — e partraszállás után több országban autóbusz túrát tenni stb. A programm összeállításánál figyelemmel kell lenni az izraeli deviza nehézségekre, amit reményünk van áthidalni és olyan ked׳ vezményeket biztosítani, hogy a széle׳ sebb rétegek is résztvehesse׳ nek társasuta׳ zásainkon. Az első társas­­utazást az őszi hónapokra ter׳ vezzük, de kér׳ jük az érdek׳ lődőket, hogy észrevételeiket már most kö׳ zöljék helyi képviseleteink útján. /PACKAGES' 1״ I 1/ רעסעב - רעגיליב רע׳רשכ - רעלענש TRADE WITH ISRAEL 114 Delancey St., New York 2 SPring 7-5390 רשכ לש הספ KÓSER SEL PESZACH ״ SHEFA' SCRIP ÉS CSEKKEK $ 5, 10, 15, 20, 25, ÉS ELEKTRIKUS CIKKEK OLCSÓBB, JOBB, GYORSABB TRADE WITH ISRAEL NEW YORK A Múlt és Jövő Munkatársai és Hirdetői Figyelmébe: Kérjük i.t. Munkatársainkat, hogy lapunknak szóló érte­­kezéseiket, cikkeiket úgy szíveskedjenek postázni, hogy azok minden hónapban leg׳ később lapzártakor, minden hó 28׳ án már szerkesztősé׳ günk birtokában legyenek. Ugyancsak kérjük i. t. Hirde­tőinket, hogy a hirdetési szöveget legkésőbb lapzár׳ takor Kiadóhivatalunkhoz eljuttatni szíveskedjenek. Személyi hír. Amilyen örömmel és szere­­tettel üdvözöljük szűkebb munkatársaink körében Mr. Milton Smith barátunkat, az Amerikában élő magyar׳ eredetű zsidóság kiemelkedő és közszeretetben álló ténye׳ zőjét, olyan együttérzéssel osztozunk fájdalmában, mely 41 évi boldog házasélet után, felesége Smith Miltonná, szül. Kupferschmidt Regina 1952. január 20-ikán bekövet׳ kezett halálával érte. Ezúton fejezzük ki részvétünket Mr. Milton Smithnek és a gyá׳ szoló családnak. Múlt és Jövő Szerkesztősége és Kiadóhivatala

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék