Ilustratiunea Română, 1937 (Anul 9, nr. 28-52)

1937-07-07 / nr. 28

2 .ILUSTRAŢIUNEA ROMANA“­ Uf! Nu mai pot de căldură. Mor, turbez!... Iată exclamaţia pe care o auzi acum pretutindeni: pe stradă, în birourile de lucru şi mai ales la localurile de consum. Se pare că valul de căldură ca­niculară, venit înainte de vreme, a exasperat lumea. Spiritele sunt mai agitate ca oricând, încordarea şi nervozitatea au ajuns la paro­xism. S’ar părea că avem a face cu o adevărată psihoză colectivă, care a cuprinse tot globul. Nu s’au găsit oare specialişti, gata să explice haosul şi patimile înverşunate ce domnesc acum în raporturile inter­naţionale, printr’o nefastă înrâuri­re a petelor solare, ajunse acum la o fază de dezvoltare maximă ? Incăerările de tot felul, vrăjmăşiile exasperate, crimele pasionale, des­­lănţuite zi cu zi în centrul Capita­lei şi ai căror „eroi” sunt adesea intelectuali „subţiri“, înseamnă tot atâtea manifestări ale acestei ne­bunii generale. Intr’un cuvânt, li s’a urcat oamenilor căldura la cap. E posibil să existe o doză de a­­devâr în afirmaţia oamenilor de ştiinţă, care susţin că numărul considerabil de pete solare are ca efect imediat o avalanşă de radia­ţiuni fierbinţi şi încărcate cu elec­tricitate, capabile să aţâţe în cel mai înalt grad nervii — şi aşa des­tul de frământaţi — ai omenirii. Dar să lăsăm deocamdată la o parte aceste dizertaţiuni savante şi să coborâm din înălţimile soa­relui pe pământul nostru înfier­bântat. Există totuşi leacuri de aplicat cu chibzuinţă. Şi în această privin­ţă, americanii s’au arătat cei mai inventivi. Un yankeu propune, de pilda, să-ţi legi la încheietura mâinii o brăţară, cu o bucată de gloaţă, deasupra pulsului, afir­mând că în felul acesta te răcoreşti pentru multă vreme. „Avem desigur ştranduri şi bazinuri cu apă rece, dar nu pu­tem lucra toată ziua în apă şi nici să luăm masa în bazin”, veţi spu­ne poate. Ei bine, nu ! Americanul nu se opreşte la asemenea impedi­mente. El mănâncă la o masă fi­xată în fundul bazinului, stând astfel şi în timpul dejunului, cu corpul cufundat în apă rece. La bi­rou, funcţionarele nu se jenează să lucreze în costume de baie. Şi fiindcă pe străzile metropolei e greu să faci curse îmbrăcat numai în tricou de baie, un inventator a­­merican s’a gândit să folosească un sistem de foaie speciale, fixate pe talpa ghetei, în aşa fel, încât la fiecare pas se injectează un curent de aer rece sub pălărie şi în spate, sub cămaşe. Şi astfel, omul mer­gând, în loc să se încălzească, se răcoreşte. Persanii nu se mulţumesc să mă­nânce în apă, ci dorm lângă ea. Fiindcă veni însă vorba de orien­tali, se cuvine să menţionăm fap­tul că japonezii şi chinezii luptă împotriva căldurilor prin mijloace cu totul deosebite de ale noastre. In loc să înghită, una după alta, tot felul de băuturi reci şi îngheţa­tă, în loc să se bălăcească neconte­nit în apă rece şi să se ajute cu duşuri, ei preferă să bea ceaiuri fierbinţi şi să facă băi cât mai calde. Oricât ar părea de curios faptul, procedeul orientalilor este cel mai nimerit. Intr’adeăr, trans­pirând, corpul pierde, prin evapo­rare, căldura lui proprie şi se răco­reşte pentru multă vreme. Dim­potrivă, combaterea căldurii prin răceală este numai un paliativ, un remediu de scurtă durată. Chinezii beau ceaiuri fără zahăr, pentru că zahărul,— ca şi sarea dealtfel — păstrează apa în corp şi împiedică transpiraţia. Reţineţi deci acest fapt: dacă totuşi consumaţi bău­turi reci în timpul căldurilor, aveţi cel puţin grija să nu fie dulci, căci altfel în loc să vă stingă setea, ele vă produc una şi mai cumplită. Prin toate mijloacele căutaţi să transpiraţi. E cel mai sigur mijloc de a vă răcori. Şi pentru a încheia, un ultim sfat, cel mai preţios din toate. Nu vă plângeţi mereu de căl­dură, căci nimic nu vă încălzeşte mai mult decât autosugestia. Cele care încearcă să se ră­corească cu îngheţată, stân­ga: Ghiaţa la puls, sistem de răcorire Fericiţi cei ce-şi pot îngădui fantezia de a se răcori, luându-şi masa în apă ! Un sistem de foaie, aplicate la tălpi, pompează aer rece în îmbrăcăminte, în timpul mersului Agentul de circulaţie, conducând de pe un bloc de ghiaţă...

Next