Ziarul Călătoriilor, 1911 (Anul 12, nr. 713-764)

1911-01-05 / nr. 713

9. 713 10 BâR! IR TOATA ŢARA Mercuri, 5 Ianuarie, 1911 lrul călătoriilor AL ÎNTÂMPLĂRILOR DE PE MARE Șl USCAT ZIARUL CĂLĂTORIILOR Apar* adat* pa sfcptAaaAn* IlUiia tri'hllft sä aninop mmuiln eniw.talnfilA.. —Vü" r'"rr /,« 70 ONAMENTULUI »n la toată țara : « « « JUdoefiâ sl jLdxnlaxMtrăițlM No. 11, Strada Brezoianu, No. 11.

Next