Az Eötvös Loránd Tudományegyetem almanachjai, évkönyvei, értesítői

Az egyetemi almanachok, évkönyvek az intézmény dolgozóinak, oktatóinak és hallgatóinak nevét és adatait tartalmazzák. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem almanachjai 1830-tól maradtak fenn az 1992/1993. tanévig. Címük és tartalmuk az idők során többször változott. „A Magyar Királyi Tudományegyetem személyzete” címmel 1830 és 1870 között jelent meg német és latin nyelven. 1871-től „A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-egyetem almanachja” címmel magyar nyelven jelent meg minden évben, majd 1921 után „A Pázmány Péter Tudományegyetem almanachja” címet viselte. Végül az 1954/55. tanévtől „Az Eötvös Loránd Tudományegyetem értesítője” címmel jelent meg. Lényeges változás, hogy ettől kezdve nem tartalmazta az egyetemen tanuló összes diák nevét, csupán az adott évben diplomát szerzett hallgatók névsorát. Az almanachok adatai igen értékesek, hiszen a 19. századból ezek az egyetlen források, amelyek megőrizték az egyetemre beiratkozott hallgatók névsorát.

Contents 31,707 pages