Biserica şi Şcoala, 1931 (Anul 55, nr. 1-52)

1931-01-04 / nr. 1-2

A­ut I Restaurarea bisericei ortodoxe din Lipova, — poate singurul monument istoric, rămas, care vesteşte lumei că acum şase sute de ani a e­p ulzat o viaţă ortodoxă puternică aici în Banat — s’a făcut cu o evlavie şi un fast neobicinuit. Du­minecă în 21 Dec. a. tr. Actul sfinţirei 1-a săvârşit P. S. S. Episcopul nostru Dr Grigorie Gh. Comşa, care a sosit în Lipova Sâmbătă după masă în preziua prazni­cului bănăţenilor, în suita P. S. Sale erau părinţii: Arhimandriţii Moruşca şi Suciu, con­silierul Păcăţian, protopopii: Cioroian, Cibian şi diaconii Măcinic şi Ciurescu. Iar cu trenul de Duminecă dimineaţa au sosit de la Arad consilierii: Dr Gh. Ciuhandu, D. Muscan, I. Georgia şi S. Stana.­­ La descinderea din tren în gara din Radna, P. S. S. Episcopul a fost primit cu ovaţii frenetice. Bineventarea o fac domnii S. Bocu Ministru şi protopop F. Mariilă, cărora le răs­punde afabil P. S. părintele Episcop. Intrarea în oraş P. S. Sa a făcut-o alături de dl Bocu într-o trăsură cu patru cai negri La intrarea în Lipova P. S. Sa a fost întimpinat de­ primarul Lipovei, în fruntea unei mulţimi de popor. Fanfara ţăranilor din Chesinţ into­nează mai multe marşuri naţionale, iar elevii tuturor şcoalelor sunt postaţi pe ambele laturi ale străzilor pe unde trece convoiul. Treascurile dau salve de bucurie, iar convoiul se opreşte la locuinţa protopopească, unde va fi găzduit p­ărintele Episcop.­­ Preoţimea oficiază ultima vecernie în capela di­a gimnaziu, iar la fine toate obiectele sfinte sunt duse în procesiune la biserica frumoasă din Lipova, unde se oficiază vecernia mare de părinţii: Arhimandriţii Moruşca şi Suciu, con­silierul Păcăţianu, protopopii Givulescu, Mariilă, Cioroian, Cibian, preoţii Ioaneş, Groza, Debău, Marcu, Micluţa, Pavel Muntean şi diaconii Măcinic şi Ciurescu. In amurgul serii se face privegh­erea pon­­tificată de P. S. Sa părintele Episcop Grigorie, încunjurat de părinţii cari au săvârşit Vecernia mare. P. S. Sa a fost dus la sf biserică cu procesiune, unde cânta armonios corul din Chesinţ. Superba biserică era plină de public în frunte cu dl Ministru Bocu, prefectul Boleanţu, o drăgălaşe cunună de doamne şi domnişoară. Seara, după serviciul divin, la locuinţa unde poposea P. S. Sa s’a dat serenadă de corul din Lipova şi fanfara din Chesinţ. Duminecă dimineaţa orăşelul vuia de mul­ţimea creştinilor, veniţi din toate comunele din jur să participe la simţirea măreţului Sion din Lipova. Bubuitul treascurilor se amesteca cu marşurile cântate de diferite fanfare, venite să preamărească actul târnosirii strălucitului lăcaş Dumnezeesc. La orele 8­2 se face sfinţirea apei, iar la orele 9 cu procesiune evlavioasă şi în acordurile dulci ale troparului „Bine eşti cuvântat Doam­ne...“ conducem pe P. S. Sa părintele Episcop Grigorie la biserică, unde se face încunjurarea cu cetirea celor 3 sf. evanghelii de P. S. Sa şi de Arhimandriţii Moruşca şi Dr Suciu, apoi stropirea păreţilor cu apă sfinţită şi ungerea lor cu unt de lemn sfinţit. După rostirea frumoasei rugăciuni înaintea întrărei principale, întrăm în frumoasa biserică, care se scaldă maiestos în lumina de la becurile electrice. Neobositul nostru Episcop săvârşeşte sfinţirea interioară a măreţului lăcaş, prin a­­şezarea sfintelor moaşte, spălarea sfântului preş- Sfinţirea bisericei din Lipova. îfltfBt tnstnft* de anul 1933

Next