Regnum - Egyháztörténeti évkönyv 3. (1938-1939)

A címlapot Iván Szilárd festőművész tervezte. Felelős kiadó : Dr. Balanyi György. Stephaneum nyomda Budapest, VIII., Szentkirályi­ utca 28. Felelős: ifj. Kohl Ferenc.

Next