Theologiai Szemle, 1944 (20. évfolyam, 1-2. szám)

1944 / 1. szám

XV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. THEOLOG­IAI SZEMLE ALAPÍTOTTA I ». CSIKASZ. SÁNDOR TARTALOM: AZ IGE: Dr. Czeglédy Sándor: Krisztus él. ♦♦ TANULMÁ­NYOK : Dr. Makkai Sándor: Egyház és gyülekezet, különös tekintettel a lelkigondozásra. ♦♦ Dr. Bodonhelyi József: A puritán ébredés igehirdetésének néhány elvi szempontja. ♦+ IRODALMI SZEMLE: Dr. Erdős Károly: Hall Cavnc Krisz­tus­ életrajza. ♦♦ Mátyás Ernő „Újszövetségi kijelentéstörté­­net“-e. ♦♦ Victor János „Református Hiszekegybe. ♦♦ TUDO­MÁNYOS ÉLET. A COETUS THEOLOGORUM REFORMÁTUS THEOLOGUSOK MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK FOLYÓIRAT­A DEBRECEN, 1944.

Next