Theologiai Szemle, 1958 (1. új évfolyam, 1-8. szám)

1958 / 1. szám

THEOLOGIAI SZEMLE *­ TARTALOM DR.PÁKOZDY LÁSZLÓ MÁRTON­ A Theologiai Szemle új folyama elé FARKAS JÓZSEF: Evangélizáló szolgálatunk az elmúlt két évtized alatt DR. CZEGLÉDY SÁNDOR: Az evangélizáció kérdései CSENGŐDY LÁSZLÓ: Megjegyzések huszonöt esztendő evangélizációs munkájáról DR. VARGA ZSIGMOND J.: Misszió és evangélizáció VILÁGSZEMLE DR.HROMADKA L. JÓZSEF: Együttműködésünk fő feladatai DR. KÁDÁR IMRE: Feljegyzések a Szovjetunióban tett utazásunkról HAZAI SZEMLE DR. PÁLFY MIKLÓS: Merre tart a Magyarországi Evangélikus Egyház? • KÖNYV- ÉS FOLYÓ IRATSZEMLE Kádár Imre: Egyház az idők viharaiban (Ottlyk Ernő) Stauffer, Ethelbert: Jesus, Gestalt und Geschichte (Pákozdy László) Winter, Eduard: Russland und die slawischen Völker in der Diplomatie des Vatikans (p. m.) ŰJFOLYAM 1958 I SZÁM ALAPÍTVA 1925-BEN KIADJA A M M­A­G­Y­ARORSZ­Á­G­I EGY­H­Á­Z­A­K ÖKUMENIKUS T­A­N­Á­C­S­A

Next