A dokumentumok megtekintése előfizetést igényel

Bejelentkezés Regisztráció

Antropológiai Füzetek / Anthropologia hungarica 1923-1928

...

A Magyar Néprajzi Társaság embertani szakosztályának folyóirata. 1923 és 1928 között három évfolyam tizenöt lapszáma jelent meg Bartucz Lajos szerkesztésében, aki az első szám beharangozójában így írt:„Olvasóinkhoz. Amidőn évek óta tartó próbálgatások után végre a múlt év őszén megalakítottuk a Magyar Néprajzi Társaság Embertani Szakosztályát s tagtársaink és jóakaróink nemes áldozatkészségéből sikerült megjelentetnünk a magyar tudományos irodalomban — meggyőződésünk szerint valóban — hézagpótló folyóiratunknak, az Antropológiai Füzetek (Anthropologia Hungarica-nak) első számát, mindjárt kéréssel fordulunk olvasóinkhoz. Mert, noha a feladat, melynek megvalósítását magunk elé tűztük: „a magyarság, a magyar föld népének embertani megismerése s a minden művelt embert közelről érintő embertani kutatások érdekes eredményeinek a hazai közönséggel való megismertetése”, a legmagyarabb, mindazonáltal ezideig nélkülöznünk kell azt a hathatós támogatást, melynek segélyével hazafias kultúrtörekvéseinket a mai nehéz időkben megvalósíthatjuk s amelyre komoly munkánk alapján joggal számot tartunk. Meg vagyunk győződve, hogy amidőn a hazai tudományos eredményeket az európai köztudatba bevinni törekszünk, hazafias missziót teljesítünk s bizton reméljük, hogy komoly munkánkkal sikerülni fog volt ellenségeink becsülését is kivívnunk. Ezért kérve kérjük olvasóinkat, érezzék át hazafias kultúrtörekvésünk fontosságát s igyekezzenek azt adományok gyűjtésével és beküldésével, valamint minél több előfizető gyűjtésével, hathatósan előmozdítani. Ha sokan leszünk, kisebb lesz a teher, ami egyőnkre esik s viszont cserébe mi is több szellemi értéket adhatunk.”

Tartalomjegyzék 266 oldal