168óra, 2017. január-március (29. évfolyam, 1-13. szám)

2017-03-30 / 13. szám

64 »A MÚLTIDŐ «| JÓ EMBER, ÓCSKA EMBER Az igazi Schindler Jerzy Gross azért maradhatott életben Oskar Schindler, a nevezetes embermentő gyáros segítségével, mert imádták a kutyák, amelyeknek gondozását rábízták az SS-ek. A kisfiú hat szörnyű évet élt lágerekben, majd fél évszázaddal később hamisnak találta Steven Spielberg híres filmjét, a Schindler listáját. A szemtanú szerint a gyáros hitvány, a maga hasznát kereső náci volt, amíg aztán - a háború végére - felébredt benne a lelkiismeret, és segített áldozatokon. Nála többet tett viszont a felesége, akit Schindler egy életen át megcsalt, s végül elhagyott. » HELTAI András Gross lengyel zsidó apa és osztrák katoli­kus anya gyermeke volt, 2014-ben hunyt el, de véleményét Schindlerről és a Spiel­­berg-filmről csak néhány hónapja hozta nyilvánosságra a német Tim Pröse a 20. század fontos tanúival készített beszél­getéskötetében. Jerzynek, a tehetségesen hegedülő krakkói kisfiúnak az apja épí­tőmérnök volt, anyja mélyen hívő katoli­kus, aki férje iránti tiszteletből megismer­kedett a zsidó hittel is. A család mindkét vallás ünnepeit megtartotta. Lengyel­­ország német megszállása után gettóba kerültek, együtt a családja mellett kitartó édesanyával, aki maga is felvarrta ruhájára a sárga csillagot. Jóllehet összeterelt áldozataikat a nácik és segítőik folyamatosan irtották vagy in­dították tovább haláltáborokba, a Gross famíliának szerencséje volt. Franz Müller, a bochniai gettó parancsnoka az apának egykor osztálytársa volt, s annyit megtett értük, hogy a kis Jerzyre bízta német ju­hász kutyájának gondozását. A gyerek vé­gül a kutyák révén menekült meg, amikor felsőbb parancsra összeszedték a gettó ki­csinyeit, hogy az auschwitzi gázkamrákba küldjék őket. Müller az SS-őrség vérebei­nek ketrecébe küldte a fiút a maga kutyá­jával együtt. A vérebek, amelyek parancsra percek alatt tépték szét az embert, nem bántották a kutya által kísért, amúgy halál­­félelemben rettegő gyereket, és Müller az­után arról is gondoskodott, hogy átkerül­jön Schindler zománcedénygyárába. Ott a Wehrmachtnak gyártottak edényeket, majd lőszert, így fontos hadiüzemnek szá­mított, válogatott munkaerővel, amelyet ezért viszonylag jó erőben kellett tartani.

Next