Ásványolaj, 1933 (3. évfolyam, 1-19. szám)

1933-01-14 / 1. szám

Az „Ásványolaj" II. évfolyamában megjelent fontosabb cikkek és közlemények jegyzéke 1. szám Barnaszénkátrány benzin kéntelenitése hidrogénnel. — Die Entschweilung von Braunkohlenteerbenzin durch Hydrierung. Varga József dro­ninegy. ny. r. tanár. Versuche mit Spiritus-frenzinmischun­g­en. Ordódy János min. tan. ' A molaikó, mint a szesztermelés fenntartóin. Biró Gyula dr., vegyészmérnök. Der Mineralalmarkt von Ungarn. Keller Laszlo. 2. szám A petróleum és az automobilizmus. Das Petroleum in­­ der Automobilizmus. ‘Sehimanek Emil. mftegy. ny. r. tanár­ A kincstári részesedés emelése és a gépolaj. Salgó Kornél, főkonzul. i 3.szám Az ásványolajipar, mint gazdasági natte hakilom. Iíkó Gyula dr., vegyészmisrtok.­­ f .4 petilleumtermékek gőzei és gájúti okozta mérgezései. Budánszky Pál­ dr., főorvos.­­ A Magyar Ásványolajbizottság műköése.­­ . . »­4. szám A benzin kart­el felbomlásának hire. Keller László. .. pénzügyminiszter megtiltotta oly ásványolajtermékek összekeverését, amelyek különböző kincstári ré­szesedés alá esnek. Nyersolajár alakulás USA-ban (1931-ben). Az árclensző bizottság tárgyalásai az ásványolajiparral és ke­reskedilemmel.­­ Keller László: Magyarország ásyimyobárgyalitása 1926 óta. Biró Gÿula 4.. vegyÉszmérnök. i f . •• ft. szám .4 ..Magyar Ásványolaj fylízottság". Varga József dr., mfregy. ny. r. tanár. A kenőolajok minőségi szim­lése. verbói Cséti Róbert? okt. mérnök. .Az újabb Kessler-féle terv.1­7. szám .4 székesfővárosi benzolgyár,. Pfeifer Ignác, ny. műegi. ny. r. tanár. in Schön Győző, a­­jásművek vezérigazgatójának hozzá­szólása a benzolgyár kérdéséhez. Ásványolajbehozatal és fogyasztás az 1931-32. terme­lési időszak­­ első felében. Biró Gyula dr., vegyészmérnök. 3. szám A Marschalkó-féle viszkoziméter. Borner Béla MÁV-főfelügyelő. 9. szám "■ * . ■ Ásván­y kenőolajok kénsavreakciója. 1. rész. , Barna János, vegyészmérnök. 1­9­­ 10. szám Az ország zavartalan nyersolajellátásának biztosítása. Ásványkenőolajak kénsavreakciója. 11. rész. ^ Barna János­ vegyészmérnök. d 1 11. szám . •1^Finomítóink nyerolajellátásának kérdése. * Magyarországi, sínekből nytett kátrányok feldolgozása­. Freund Mihály dr., vegyészmérnök. A . Magyar Ásványolajbizottság" megalakulása. A newyorki petróleum konferencia. pm 12. szám ' ' ip. g­­ : A benzinpótlás lehetősége Magyarországon. Varga József dr., műegyetemi ny. r. tanár. * A Magyar Ásványolajbizottság alakuló gyűlése. I­­I. szám ’ Benzinvámok és benzinadók Európában. Biró Gyula dr., Vegyészmérnök, 1­14. szám Az ásványolajtermékek átalakulása 1927—1932 júniusáig Keller László: Az olasz klíringegyezmény hivatalos szövege.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék