Ásványolaj, 1933 (3. évfolyam, 1-19. szám)

1933-01-14 / 1. szám

Áz „Ásványolaj" II. évfolyamában megjelent fontosabb cikkek és közlemények jegyzéke 1. szám Barnaszénkátrány benzin kcntelenitése hidrogénnel. — Die Entschweflung von Braunkohlenteerbenzin durch Hydrierung. Varga József dr„ niüegy. ny. r. tanár. Versuche mit Spiriius-fíenzinmischun ; en. Ordódy János min. tan. ' A molalkó, mint a szesztermelés fenntartóin. Biró Gyula dr., vegyészmérnök. Der Mineralqlmarht von Ungarn. Keller Laszlo. 2. szám A petróleum és az automobilizmus. Das Petroleum un i der Automobilizmus# ‘Sehimanek Emil. mfíegy. ny. r. tanár' A kincstári részesedés emelése és a gépblaj. Salgó Kornél, főkonzul. i 3Ászám Az ásványolajipar, mint gazdiéági natte hakilom. Iíkó Gyula dr., vegyészmffrtök. £ f .4 petfblenmtermékek gőzei és gájúti okozta mérgezései. Bndánszky Pál'dr., főorvos. % A Magyar Ásvdnyolajbizottsdg műkmésc. \ . . »4. szám À benzin kart cl felbomlásának kire. Keller László. .4 pénzügyminiszter megtiltotta oly ásványolajtermékek összekeverését, amelyek különböző kincstári ré­szesedés alá esnek. Nyersolajár alakulás USA-ban (1931-ben). Az árclenjzö bizottság tárgyalásai az ásványolajiparral és kafreskedilémmcK. y Keller László. Magyarország ásyimyobwrgyasuása 1926 óta. Biró Gÿula 4^. vegjÉszmérnök. i f . ••ft. szám .4 ..Magyar Ásványolaj fyiízotfkág". Varga József dr., mfíegy. ny. r. tanár. A kenőolajok minőségi Itfrilése. verbói Cséti Róbert? oki. mérnök. .4z újabb Kessler-féle terv. % 7. szám .4 székesfővárosi benzolgyáf,. Pfeifer Ignác, ny. műegi. ny. r. tanár. i^Schön Győző, a (fásművek vezérigazgatójának hozzá­szólása a benzolgyár kérdéséhez. Ásványolajbehozatal és fogyasztás az 1931-32. terme­lési időszak . első felében. Biró Gyula dr., vggyészmérnök. 3. szám A Marschalkó-féte viszkoziméter. Borner Béla MÁV-főfelügyelő. 9. szám "■ * ; ■ Ásván y kenőolajok kénsavreakciója. 1. rész. , Barna János, vegyészmérnök. j í i 10. szám Az ország zavartalan nyersolajellátásanak biztosítása. Ásványkenőotájak kénsavreakciója. 11. rész. ^ Barna Jáno>i vegyészmérnök. d ! 11. szám . •1^Finomítóink nyeűolajellátásának kérdése. * Magyarországi, sínekből njtert kátrányok feldolgozása'. Freund MihjíU dr., vegyészmérnök. A . Magyar ÁsvMiyolajbizottság" megalakulása. A newyorki petróleum konferencia. pm 12. szám ' ' ip. y i : A penzinpótlás lehetősége Magyarországon. Varga József dr.; műegyetemi ny. r. tanár. * A Magyar Ásványolajbizottság alakuló gyűlése. I is. szám ’ Benzinvámok és benzinadók Európában. Biró Gyuia dr., Vegyészmérnök. 1 14. szám Az ásványolajtermékek áralakulása 1927—1932 júniusáig Keller László. Az olasz kliringegyezmény hivatalos szövege. T

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék