Corvina, 1921 (44. évfolyam, 1-52. szám)

1921-04-08 / 14. szám

74 CORVINA 1921 A m. hir. külügyminisztérium kiadásában a magyar könyvkereskedelmet és a nagy közönséget különösen érdeklő két érté­kes publikáció jelent meg, melyek terjesztése nékünk könyvkereskedőknek elsőrangú kötelességünk. A magyar béke és az üj magyar határ bírálata köteles olvasmánya kell hogy legyen minden magyar embernek, hogy hivatott személyek által nyerjen tájékozást ama rettenetes sérelmekről, melyek a magyarságot a párisi békekonferencián érték. A magyar „béke" népszerűen ismerteti dr. Gerevich Zoltán min. oszt. tanácsos. Ára 3 korona. Az Új magyar határ bírálata, a párisi békekonferencia elé terjesztett XXIII. válaszjegyzékünk I. melléklete, irta: Cholnoky Jenő. Ara 30 korona. Engedmény egyes példánynál 30%, 50 példánytól 40%. A külügyi minisztérium kiadásában megjelent továbbá a Békeszerződés hiva­talos szövegkiadása ára 50 korona és a Magyar béketárgyalások teljes anyaga négy kötetben. Ára 640 korona. Mindakettő magyar, francia vagy angol kiadásban. A m. kir. külügyminisztérium bizományosa: GRILL BENKŐ GYULA Budapest, V. kerület, Dorottya-utca 2. szám. MOST JELENT MEG! i. A szahodKőmttvessés bűnei. Irta: BARCSAY ADORJÁN. Ety uidéhl páholy titkai. Irta: PALATÍNUS JÓZSEF. A magyarországi symbolikus nagypáholy védelme alatt működött páholyok tagjainak névsora. Előszóval ellátta: dr. WOLFF KÁROLY. 2 kötetben. — Kiadta az Egyesült Ker. Nemzeti Liga, s 921. — Bolti ára 200 K. Könyvárusi forgalomba korlátolt mennyiségben került Engedmény 10«,о és csak kp. Kapható: KÓKAI LAJOSNÁL Budapest, IV., Kammermayer Károly-utca 3. szám. MEGJELENT а Belvárosi színház újdonsága: STRINDBERG MÁMOR HATTYÚ VÉR Ara tiO korona. KARINTHY FRIGYES JELBESZÉD Ára 60 korona. Száll, felt: Készpénz 30% és 13/12. Sajtó alatt vannak és legközelebb megjelennek: France Anatole : A vörös liliom. Karinthy Frigyes : Krisztus vágy Barabás ? — Tanár úr kérem. — О nyájas olvasó. — Így láttátok ti. Strindberg Ágost: A cseléd fia. — Vallomások. Dick Manó könyvkereskedése Budapest, VII., Erzsébet-körut 14. szám. Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten. V.. Honvéd-utca 10.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék