Honismeret, 1982 (10. évfolyam)

2. szám - HAGYOMÁNY - Berzsenyi Lénárd, az olmützi várbörtön "rajzolója" (Zongor Ferenc)

34 HAGYomÁny Berzsenyi Lénárd, az olmützi várbörtön „rajzolója” Több mint 10 évvel ezelőtt szakadozott, alig olvasható írások, alig kivehető és felismerhető rajzok, festmények kerültek iskolánk birtokába. Rábukkantunk a Berzsenyi Lénárt honvéd ezredes rajzolta „bör­tönképeid”-re, amelyeket az olmützi várbörtönben készített rabtársairól 1850-52-ben. A leletre a tető javítása közben akadtak rá a celldömölki Építő Ktsz dolgozói. Somogyi Zoltán ácsmes­ter néhány megviselt, gyűrött, megrongálódott papírra rajzolt szakadozott képet magához vett, és átadta fiának, vigye el az iskolába. Zoli gyerek meg is mutatta, hogy mit találtak „ap­yáék” a posta padlásán. Szerintük ott még több képnek is kell lenni. Rögtön érintkezésbe léptem Németh Sámuel postafőnökkel, a hivatal vezetőjével és engedélyt kértem, hogy a padláson kutathassak. Gaál Irén tanárnő, Zongor Ferencné tanárnő és jómagam megkezdtük az izgalmasnak ígérkező mun­kát. Velünk tartott Németh Sámuel is. Mindjárt a padlásfeljáró pihenőrészén limlom és szeméthalmaz, sárzó föld és homok között hevertek szakadtan, gyűrötten, a felismerhetetlenségig bepiszkolódva az első megtalált rajzok. Továbbkutattunk és a kémény melletti szemétrakásban por, mész, faltörmelék, hamu és korom között újabb képekre bukkantunk. Egy-egy képért alaposan megdolgoztunk, turkálni kellett a szeméthalmazban, összeszedtünk minden fellelhető képet és a széttépett papírdarabkákat, még a képron­csokat is elraktuk. Aktatáskára való mennyiség gyűlt össze. Ugyancsak a padlásról került elő egy­­ valószínű a Berzsenyi család valamelyik leszármazottja által írt — jegyzék is a képekről. Ez a kézzel írott feljegyzés, amely szintén szakadozott, hiányos, de azért támpontul szolgálhat a Berzsenyi-portrék számbavételéhez, 126 képet sorol fel. Pontosan megjelöli, me­lyikről készült másolat is, és melyik kép hova kerülhetett: „múzeumnak szánva”, „magamnak maradt pél­dány” bejegyzések olvashatók. A megrongálódott rajzokat féltő gondossággal tisztítgattam. Majd két hétig tartott, amíg üveg alá ke­rülhettek. A celli tanács 41 db képet — ami felismerhető, és amelyen a hátsó oldali szöveg is olvasható — bekereteztetett, egyenként két-két üveglap közé. A leletet a járási művelődésügyi osztálynak bejelentet­tük, a megyei múzeumi szervek hozzájárulásával helyi leltárba vettük. A bekeretezett 41 db képből 38 darab iskolagyűjteményünkben található, 3 kép pedig az ostffyasszonyfai Petőfi emlékszobába került. Az iskolagyűjteményben elhelyezett 38 db képből Szlávy képét levonom, mivel ebből a portréból két példányt rajzolt Berzsenyi. A képek közül ceruzával készült 13, ceruzával és szénnel 10, ceruza, szén és vízfesték keverésével pedig 1. Ceruza és vízfesték színezéssel 12, ezenkívül két olajjal festett kép is talál­ható a gyűjteményben.­ 11. Berzsenyi Lénárd ezredes (18 év), 2. Czintula Antal alezredes (16 év), 3. Dobay József ezredes (7 év), 4. Eduard Bemnekes lovaskapitány (10 év), 5. Fodor Antal pap (12 év), 6. Forró Elek ezredes (6­ év), 7. Frantisek Duraz (cseh, 12 év), 8. Frumer Antal alezredes (14 év), 9. Haczeli Márton kormánybiztos (6 év), 10. Hazay Ferenc kapitány (8 év), 11. Hunyadi Göttmann Eduárd őrnagy (10 év), 12. Jankó Ferenc nemzetőr százados (12 év), 13. Keresztes Imre őrnagy (6 év), 14. Kossuth Sándor alezredes (16 év), 15. Kökényesi Szaniszló ezredes (18 év), 16. Kutzelmann Anton lengyel légió parancsnok (8 év), 17. Lezsák Lajos őrnagy (10 év), 18. Lukáts László nyugalmazott főhadnagy (6 év), 19. Máriássy János ezredes (18 év), 20. Markovits Vincze huszárkapitány (4 év), 21. Mezey Károly ezredes (18 év), 22. Mircse Dénes százados (6 év), 23. Mircse Ferenc őrnagy (12 év), 24. Molnár József székely százados (16 év), 25. Nagy Jenő őrnagy (18 év), 26. Papp Károly ezredes (3 év), 27. Paulovits Imre huszár ezredes (10 év), 28. Pfeiffer Josef pap (5 év), 29. Adam v.

Next