Honismeret, 1995 (23. évfolyam)

Pozsgay Imre: Magyarság és a világ magyarságának szellemi kapcsolatai

Magyarság, európaiság Pozsgay Imre: Magyarság és a világ magyarságának szellemi kapcsolatai1 A rendszerváltás óta fontos szempontok, újabb meg újabb követelmények fogalma­zódtak meg a címben említett szellemi kapcsolatnak az ápolására. Ahhoz, azonban, hogy erről a szellemi kapcsolatról, a maga valódi értékei szerint beszélhessünk, szólni kell az ország helyzetéről, nemzetközi kapcsolatáról, külpolitikájáról, a világ magyar­ságához és benne a határokon kívül élő kisebbséghez való viszonyáról. Tudom, au­tentikus előadók, e tárgyban jártas emberek szóltak már erről és szólnak is még a Honismereti Akadémián, én tehát leszűkítem a magam tárgyára ezeket a kapcsolatokat. Ahogy elnök úr bejelentette, a Magyarok Világszövetsége Akadémiáján is vállaltam szerepet. A Szövetség arra kért, hogy induló új vállalkozásában, ebben a torzsalkodá­sokkal teli és a Szövetséget sem elkerülő viszálykodó világban próbáljunk meg elindí­tani egy olyan kezdeményezést, amely éppen a címben is szereplő szellemi kapcsola­tok ápolását szolgálja. Olyan intézményt kívánunk létrehozni, amely bizonyítani tudja, hogy bár a magyarság állam- és szálláshelyei immár 75 esztendeje nem esnek egybe, mégis eleven, szerves, történelmi, kulturális alapokon létrejött közösségi kapcsolat áll fönn a világ magyarsága között, és ha ez a kapcsolat fennáll, akkor annak színvonalas, igényes szellemi kifejeződési formát kell adni. Főként arra való tekintettel, hogy a ha­tárokon túl élő magyar ifjúság, ha szakmát szerez feladathoz jusson, ne proletarizálód­jék, ne vesszen el az asszimilációs kényszerek következtében. ' A XXIII. Honismereti Akadémián elhangzott előadás szerkesztett szövege. 3

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék