Honismeret, 2006 (34. évfolyam)

2006 / 3. szám - HAGYOMÁNY - A szekszárdi borvidék története (Dr. Töttős Gábor)

A szekszárdi borvidék története A kedvező természeti adottságok nyomán a mai borvidék területén már az itt élt kelták, a Napistennek oltárkövet állító szíriai katonák s a kacort meg szarkofágot ránk hagyó római polgárok foglalkoztak szőlőműveléssel és borászattal. Az 1845. április 23-án, az első régészeti ásatással előkerült 110 mázsás márvány szarkofág jól példázza azt is, miként használta a korai kereszténység a pogány jelképeket. A fedőlapon a kenyér, a delfin, az oldallapon a kettős kehelyből ágazó termő szőlőtő keresztény jelkép, de Marszüasz és Apollón jelenetét görög mitológiaként értelmezték. Pedig Szent Bertalant, Jézus tanítványát, akit, akár a versengő pásztort, elevenen nyúztak meg, Marsüas christianusnak, azaz keresztény Marszüasznak hívták. Megerősíti a keresztény jelleget, hogy a birodalom a szarkofág készítésével egyidejű központjában, Ravennában a szekszárdi mintázatot idéző kő­koporsó található. A halott melletti áldozati üvegkehelyhez hasonló a világon mindössze ki­lenc akad, s ógörög felirata máig követendő bölcsességgel szól: „Áldozz a pásztornak, igyál s élni fogsz!" A honfoglalásig eltelt hat század alatt csupán feltételezhetjük, hogy a népvándorlás részt­vevői nem hagytak föl a szőlőműveléssel, s így a Szekszárd melletti avar temetőben és kerá­miaközpontban talált kulacsokban is bor kotyogott valamikor. Az­ apátság alapításakor, 1061-ben már virágzott a vidék, hiszen Csín, Bika és Fövestelek néven három szőlőt adományozott I. Béla. A modern mezőgazdaságot meghonosító bencés rend monostora építésekor a homokkövet a templom altalajából nyerte, s így egyúttal kitűnő és hatalmas, ma is meglévő pincét alakított ki. E­bben gyakori vendég az itáliai első apát, Vil­mos, akit a krónikák nyomán közismert borisszának tarthatunk. Fennmaradt királya emléke is a helyi mondákban. A XIX. század első felében Garay írta meg: a tőkék a metszéskor I. Bélát siratják. A hagyomány a Bartina szőlőhegy nevét úgy magyarázta, hogy amikor a szerzete­sekkel fölkapaszkodott a csúcsra Szent László atyja, azt mondta: „­ Bort innám! Ebből lett­­ to­vábbadva a szót: - Bort inna! Bartina." Noha tudjuk, az elnevezés a később itt élt rácoktól szár­mazik, jelentése pedig: a barát (testvér) szőlőhegye, megejtő, hogy a három évig uralkodott királyhoz ily élénken kapcsolódik a történelmi tudat. A XIII. század végére már gyümölcsfákkal szegélyezett utak vezetnek a szőlőkhöz, esővíz­tartó medencéket építettek, s megjelenik a legrégibb ismert magántulajdonos, Bál vincellér is. A leggazdagabb egyházi javadalmak egyike az apátság. Albert király 1439-ben Barnabás fő­pincemesterének akarta adományozni, de ő testvérének, Almosdi Csire Zsigmondnak enged­te át. Aligha szándékosan rosszul választott. Később Vitéz János esztergomi érsek javadalma a birtok, amelynek gazdasági erejét jól jellemzi, hogy Szekszárd már 1485-ben mezőváros. Nem kétséges, három századdal később, 1779-ben a helyi szőlők becse is szerepet játszott megye­székhellyé választásában. Mindez már a török hódoltság alatt is érvényesült. Az idetelepült rácok, akik a később oly híressé vált kadarkát dombjainkra plántálták, török tulajdonosokkal, magyar jobbágyokkal és a Tolnáról itt szőlőt birtokló mezővárosi polgárokkal versenghettek. A Szekszárdtól Bátáig húzódó szőlővidék ekkori virágzásában három tényező játszott szerepet. Elpusztult a messze földön híres bort adó Szerémség, az utazásokkal megnövekedett az igény a vörösborra, a he­lyi rácok pedig ezt borkészítési módszerükkel magas szinten tudták kielégíteni. A kereskede­lem inkább a vörösbort kedvelte, mert ez - tannintartalma miatt - gyéríti a gyomor kólibacilu­sait, s több betegség ellen is véd. E­zt kísérletekkel csak az 1980-as években igazolták, de ta­pasztalati úton tudták már a hódoltsági Tolnán bort vásárló hazaiak és külföldiek. Csak dicsé­rettel szólhatunk a készítés technológiájáról. Tulajdonképpen a ma ideálisnak tartott zárt er­jesztés előképe ez­ az akkori lehetőségek szerint. A felfelé szűkülő kádakba (kácikba) helye­zett, összetört szőlőszemeket kocsányostul hagyták megerjedni. A folyamatot a csemege nyomkodásával is segítették. A forrás után az anyag csaknem száraz tetejét lesározták, a bor pedig mozgásával kiáztatta a további csersavakat és a maradék színanyagot. Ezzel nehéz, sű­rű, a szállítás viszontagságait jól bíró bort nyertek­­ még a XX. században is. A környező erdőkből kellő mennyiségű hordófához, főleg tölgyhöz jutottak. A hordók egy részét a borral együtt eladták. Ez tovább javított a bor minőségén, mert az új hordók savanya-

Next