Szép-Literatúrai Ajándék a Tudományos Gyűjteményhez 6. (1826)

—( 53 )— Ujjam ugyan nem ért oda A’ hol tiszta volt a’ hang , De vágyásom letapoda Mindent , 's még is pengett hang Így én sokáig kínlódtam, De nagy örömmel bajlódtam Kedves Hegedütskémmel, Hegedűm kedveskémmel. 3. DAL. SVlint mikor a’ tavaszi nap Éleszti a’ mezőket, A’ pacsirta jó kedvet kap, ’S örvendeztet bennünket ; Fülemile a' bokrok közt Nyugdécsel, és azt várja, Hogy a’ sűrű levelek közt Keresse meg hív párja ; ’S ha oda ért, hogy örülnek, Éd­es érzésbe merülnek: —■ ügy, sőt jobban Örültem, Ha én hegedülhettem. 4. D­A L. Hát még midőn megtanultam Haydn 's Mozart munkájit Érteni, érezni — ’S tudtam A’ Lavota nótájit: Minő érzések hatották Akkor meg a’ lelkemet; Vérem mikép buzdították ’S kedvelteték l­étemet ? — Ezt hasonlítni nem lehet Semmihez , se részt nem vehet

Next