A világháború története 1914-1918, 1. kötet

Kitör a háború

Ezt a tűrhetetlen aknamunkát meg kell állítani, Szerbia ezen foly­tonos kihívásainak véget kell vetni, ha sértetlenül fönn akarjuk tartani monarchiám méltóságát és becsületét, ha a folytonos megrázkódtatások­tól meg akarjuk óvni annak állami, gazdasági és katonai fejlődését. Hiába tett kormányom még egy utolsó kísérletet, hogy békés eszközökkel érje el ezt a célt s komoly figyelmeztetéssel megfordulásra bírja Szerbiát. Szerbia visszautasította kormányomnak mérsékelt és igazságos kívánságait és megtagadta azon kötelességek teljesítését, amelyek népek és államok békés együttélésének természetes és szük­séges alapjai. Fegyveres erővel kell tehát államaim számára a belső nyugalom és az állandó külső béke nélkülözhetetlen biztosítékait megszereznem. A zimonyi nemzetközi vasúti híd, amely a Száva-folyón keresztül Szerbiát Magyar­országgal összekötötte. A háború legelső ténye az volt, hogy a szerbek megkísérelték e fontos híd felrobbantását. Ez azonban csak részben sikerült, mert a robbanás ereje csak a szerb parttól kezdve az első pillérig hatott, úgyhogy a híd ezen a részen meghajolt

Next