Koszoru. A Petőfi-Társaság havi közlönye 1. (1879)

Jókai Mór: Maguk ketten

MAGUK KETTEN! ■(ADALÉK A PETŐFI-KORSZAKHOZ.) Irta JÓKAI MÓR. ,.Ah ha tudná, rui ily nyomorban élek ? Megrepedne a szive szegénynek .. KORIBAN ezt irta a költő, akkor még ő igen zajos ember volt, és övé volt az egész világ. — Hanem ebből a nagy világból nem lakott többet egy szo­bánál, azt is másodmagával bírta: Pállffy Alberttét. (Most már háztulajdonos ő is, az is, s igen csendes emberek mind a ketten.) Valahol a bálvány­ utcában , a mostani paloták helyén állt egy kis földszinti ház, abból adott ki egy földszinti szobácskát az utcára a Frau Rézi, hónapos lakbérben. Két ágy volt a szobában, teljesen fölszerelve, de még volt egy harmadik nyoszolya is , de abból hiányzott minden, csak a deszkaváz volt meg. A két szobaúr a fölösleges bútordarabbal baráti nagylelkűséget gyakorolt. Volt egy írótárs, jó barát, a­kitől a mostoha sors még az «ágyhely» luxusát is megtagadta; a kedélyes Lanka Guszti, az jelent meg esténkint, a fölösleges nyoszolyát elfoglalni, a­miben Petőfi k­ótollán kivül más toll nem volt. De hát ez is nagyon jó volt neki, s azt sem fogadta el ingyen, ha az undok Mammont megtagadta is tőle a sors; de adott neki bőséggel arany jókedvet. Azzal fizetett. Esténkint balletet táncolt Petőfi előtt. Kámoru. könyvtára MA­GY AKADÉMIA

Next