Magyar Ifjúság, 1977. január-április (21. évfolyam, 1-17. szám)

1977-02-04 / 5. szám

Akkor hol biztonságos? A Missouri ál­lambeli (USA) Crane város börtönébe be­tört egy is­meretlen sze­mély, s az egyik cella két fog­lyát revolverrel sakkban tartot­ta és arra kény­szerítette, hogy az ágyba rejtett 182 dollárt el­lenkezés nélkül adják át neki. A két károsult fogoly most a bíróság útján biztosabb zára­kat és kártérí­tést követel a börtön vezető­ségétől. 46­ ­éves pofon A milánói Romolo Ambrogio út egy este a város egyik éjszakai mulatójának páholyában felfedezte feleségét egy ismeretlen férfi társasá­gában. A vérmes­­ úr habozás nélkül odarohant és óriási pofont kent le­­ a nejének. Ám a po­fon elcsattanásának pillanatában felgyúltak az addig félhomályos terem csillárjai, és Ambrogio úr rájött, hogy a pofon óriási tévedés volt. A kérdéses hölgy ugyanis a saját szobalányuk volt, aki „kölcsönvette” Ambrogione asszony vadonat­új estélyi ruháját. Erre a szituációra éneklik Strauss Denevér című dalművében: „Nevetséges, hahaha, no de ilyet, hahaha!” m * f ' • r r ••' Barátkozás csak módjával A La vie médi­­cale című francia orvosi lapban két neves parazitoló­­gus arra figyel­meztet, hogy nem egészséges, ha túlzásba visszük a háziállatokkal való barátkozást. Számos bőrbaj például a háziál­latok számlájára írható, s az állati szőrök igen sok embernél aller­giát okoznak. Szi­gorúan be kell tartani az alap­szabályt: a házi­állatokat állan­dóan tisztán kell tartanunk, mert azok az ember környezetében, a nem természeti körülmények közt erre nagyon is rá­szorulnak. Elasztikus anyagból készült ez a pu­lóver — harisnyanadrág — zokni összeállítás, és bizonyára igen célszerű aláöltözei a sídressznek vagy a ródlikosztümnek. De miért kell a csinos manökennek ezért a hóba ülnie? Hogy felfázzon? • • A ROCKVILÁG HÍREI A tavalyi év legjobb nagy-­­lemeze — a Melody Maker szerint — a svéd Abba együt­tes slágereit tartalmazó válo­gatás-album lett. Második a Wings nálunk is kapható A hang sebességén című munká­ja. A „bronzérmet” Rod Ste­wart érdemelte ki Egy este a városban című nagylemezével. A nyugatnémet Can együt­tesnek két albuma is meg­jelent az utóbbi időben Ang­liában. Az egyiken új felvéte­leik hallhatók — köztük a Többet akarok című sikerszá­muk — ennek címe: Hömpöly­­gés. A másik egy válogatás három korábbi albumuk anya­gából. Az antológia címe:­­ Konzervnyitó. (Can­t kon­zervdoboz.) A ritmikus disco-zenét játszó 5000 Volts együttes­nek megjelent legújabb kisle­meze. A sikervárományos dal címe: Vigyél vissza. A Thin Lizzy együttes je­lenlegi amerikai turnéján Brian Robertson gitárost a ze­nekar korábbi tagja, Gary Moore helyettesíti. Erre azért van szükség, mert Robertson bal keze megsérült, így egy ideig nem játszhat. Moore, aki 1974-ben hagyta el a Thin Lizzyt, most a Colosseum­­ együttes tagja, de szívesen nyújt segítséget régi barátai­nak. PANORÁMA Túl jó, hogy igaz legyen Mexikóban az oktatásügyi mi­nisztérium tisztviselői 1970- től kezdve több mint ezer fő­iskolai végzettséget tanúsító bizonyítványt hamisítottak, egyenként 2—3 ezer peso „tisz­teletdíj” ellenében. A bizonyít­ványokat olyan szülők vásá­rolták meg, akiknek drágalá­­tos csemetéje egyszerűen lus­ta vagy buta volt a főiskola elvégzéséhez. A bizonyítvány birtokában gyermeküknek jól fizetett állást tudtak szerezni. A rendőrséget két méltatlan­kodó mama vezette nyomra, akiknek csemetéi a drága pén­zen vásárolt bizonyítvány el­lenére sem kapták meg a kí­vánt állást. Az illetékes cég ugyanis közölte, hogy a gyer­mekek láthatólag sokkal fia­talabbak, semhogy a főiskolát sikerrel elvégezhették volna. Kutyasí Kutyaszánokról már so­kat hallottunk. Kutyasí­ról kevesebbet. Az oszt­rák­ NSZK határ mentén elterülő Karwendel hegy­ségben azonban szívesen használják sízők vontatá­sára is a jól begyakorlott szánvontató kutyákat. A kutyasí óránként ötven kilométeres sebességet is elérhet , ha jók a ku­tyák, jó a terep és ügyes a hajtó.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék