Magyar Könyv-Ház 3. (Posony, 1783)

90. Könyv. Eder Peru felöl

Maragnon Orellana, Csukulló Petőfi b­ánya, Régikints 156 XC. Könyv, hirdetvén magát lenni , fenyegeti a* Spanyolokat. Limát 60. ezer lakja, 600. ezernek is elegendő volna. A’ tsupa Spanyol vérü, 6. ezer; a’ többi Indus, vagy Ethiops , sok féle neve­zetű. Egy azon Ország, egy azon hónapban hol forró meleg, hol fa­gyos. Nevezetes vize Amazon , a­­vagy Maragnon, ’s Orellana ; a’ tor­ka , a hol a’ tengerbe szakad , 80­ mérföldnyi széllességü. A’ leg­neve­­zetes­ebb tó ottan Csukuitó nevet vi­­sel. Még oda az ott lévő régi Ingák kintséhez, a’ mint mondják, senki sem tudott hajózni. Hegyeit, havaíit nem emléttem. Azokon szük a’ fa. Ga­­najjal kell tüzelni. Fogy a’ Spanyo­lok közt lévő Indusok száma. Igen kinozza, és fogyasztya őket a’ Poto­­n bányákban lévő sok dolog, és fá­radság. Tudják a régi kintsek he­lyét, ’s rejtve titokban tartják. Tud­ja minden ember , mennyi kintset ás­­tak­ el az Indusok, mikor a’ Spanyo­­lok­ alá kerültek; ’s az csak abból­ is bizonyos, mert véletlenül egynéhány olly helyre találván meg­ gazdagítot­ták a’ Spanyol Udvar tárházát. De inkább kinoztatja, ’s öled magát az Indus ember, hogy fenn az eseitöl mutatott’o­ly helyet ki­nyilatkoztassa. Tudnak a­ Potőfiaknál gazdagabb há­ny­t-

Next