Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 34. kötet, 1916.

SZENT-GYÖRGYI ALBERT: Vizsgálatok az üvegtest szerkezetéről

VIZSGÁLATOK AZ ÜVEGTEST SZERKEZETÉRŐL.­ SZENT-GYÖRGYI ALBERT-től. Bevezetés. Az üvegtest szerkezetét már másfél évszázad óta vizsgálják. 1870-ig e vizsgálatokat csak szabad szemmel végezték. Az ebbe az időszakba tartozó adatok hosszú sorozatából leginkább DEMOURS (1751), ZINN (1755), CLOQUET (1818), ARNOLD (1832), PAPPEN HEIM (1842), BRÜCKE (1843—47), HANNOVER (1845), BOWMAN (1848) és STILLING (1868—69) adatai érdemelnek említést. E kutatások az üvegtest szerkezetének egymásnak jórészt ellentmondó felfogásaihoz vezettek, melyek közül egyik-másik még mai napig is fennmaradt az irodalomban. Különös figyelmet érdemel közülök kettő: a PAPPENHEIM-BRÜCKE- és a HANNOVER-féle. Az előbbi az üvegtestet concentrikus, hagymalevélszerű lemezekből állónak mondja, míg az utóbbi a narancs egyes szeleteihez hasonló szelvényekből összetettnek hiszi. Az adatok nagy számának ellenére a bennük rejlő ellentmondások miatt 1870-ben az üvegtest szerkezetének kérdése még, mondhatjuk, teljesen tisztázatlanul állott. A második korszakot, melyet a mikroskop alkalmazása jellemez, Ci­ccionak 1870-ben megjelent jeles dolgozata nyitja meg. Ebben a dolgozatban, mely a maga idején aránylag kevés figyelemben részesült, a szerző arról az észleletéről számol be, hogy az addig szövettanilag egynemű szerkezetűnek, vagy helye-­ ­ A budapesti kir. m. tudományegyetem I. sz. anatómiai intézeté­ben készült dolgozat.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék