Mozgó Világ, 1982. január-június (8. évfolyam, 1-6. szám)

1982 / 3. szám - ELBESZÉLÉS - Sarusi Mihály: Hadak Úttyik

terhelte meg rogyásig földre induló csillagszekerét. Kicsiszekér, küzsdeg sze­kér, Pável kicsiklétája, Tündérasszony palotája, Ursus maior, Gömcölszekér, Bence szekere, Csíki szekere, Ganci szekere, Gönce szekere, Gince szekere, Göncszekér, Gönce szekere, Göncie szekere, Isten szekere, Jancsi szekere, Jan­csika szekere, Vence szekere, szekércsillag, úti csillag, nagyszekér, Kencel sze­kerére a Sántalányát fölsegíti, egész a Korcsma csillagáig röpíti, a Koldusnak odaveti a gyeplőt, igazítsd meg a féket, iszik egy ital magyar italt, tölt a Része­ges asszonynak, a Cigányt maga mellé ülteti, Kisbéresre a Kincső Göncöl rá­parancsol : uccu neki! Hajnal Hírmondója, három az óra, ott a Hajnal, öt az óra, Virradóra, Pásztorok serkentő csillaga, jaj, drága Kikelet hírmondója, Harmatlegelő selyme, Dérhagyó bokrétája, Pünkösd rózsacsillaga, Árpaérlelő dögmelege, Rétszagoló bódítója, Őszi csillag levélzörgetője, Zúzmara ködevé­se, Fagyhozó kacagása, kelj Göncöllel versenyre, Szélvész! Tűnj el, kicsi bo­kor piros csizmám nyomán, neki Hármas halomnak, Rétlegelőn, Vadlegelőn kicsapod a tátosokat, Szolgafába vakaróznak, Pihenőben heveredj, Kincses tátus, Kaszás zsombékját elkerüld, Malom, zakatolj, Kamra, rejts el, Fészer, hujj el, rohanj Csirke, kaparász a Fiastyúk, Hetevény, fias, fijas, fijass, fijassz, fijaszcsillag, fijaska, csürkéscsillag, tyúk a csürkékkel, katló piszlenekkel, a nagyisten huggyozóját, döccen a szekér, Vakondtúrás, átevez az Örvény sod­rán, Szarvas nyomdokán, most ér a Szarvaslegelőre. Négy bornyú pislog, Bú­vár kajabál, szállnak a Darvak, elől Darvak vezére, Eb­abajog, Pántlikás asz­­szony ötöl hatol, Két kan rémít Bojtárokat, Kolompos kolompos, Kullancs al­kalmatlankodik, Nagy fél kenyér, Kis fél kenyér illatoz, Nagy ásó, Kis ásó ke­lepei, Cséphadaró hadarász, Szántóvas, Eke, Ekemása szánt a babám Benede­ken nincs párja, Nagy Furu, Kis Furu, Furumás furulyáz, Kaptár medvét, Hálóban halacska, a Kádasban feredő, Járomszög megszakadt, Kerék kari­­káz, Kasza múlatja a rétet, furfangos Juhászbot, Lappantó láncszem somo­lyog, elhagyott Patkó, Ujjas a nyakamban, Koldusbot a kezemben, Sarló és Kalapács. Göncölbaba csak ámul: két bojtár, Béres, Cséplő, Étekfogó, Szilke­­hordó, Fias pallér, elaludt az erdőben a Juhász, elszéledt a falkája, Gyalomve­­rő, Gyepűhúzó, Halász, Kalauz, Kaszás a Kaszás telkén, Kaszás gázlója, Ka­szás után járó, Lámpahordó, Ostoros, Ökörkereső, Ökörpásztor, Ökörhajtó, Révész, Róna királya, Rónaőrző, Róna pallér, Elöljáró, Bírák gyűlése, Bújdo­­sók lámpása, nagyságos atyaúristen, mintha csak otthon volna. Párta, Arany­hajú, Aranyszemű, Arannyal versengő, Árva leány, Árva leány pillantása, Bá­ba motollája ott fönn északon, szerencsehozó Cigányok csillaga, ételi csillag, Elátkozott csillag, Fagyhozó, Félkezű, Három hadnagy, a Halászhúgy akkó láccik, mike a halász hal után mén, Hunyéta, Hályogos, Halovány, magyarok Hadakozó csillaga, Jámborok csillaga, Kisasszonyok öröme, Keresztbe néző, Ködszemű, Kunyhóba tekintő, Leányszemű, Nászvezető, Puszták lobogása, Páros csillag az ég alján, Páratlan is szerte szét, Ruhaszárító, Szépasszony kút­ja, Szegény ember szerencséje, Székely csillaga, Tejfölös, Nagy tátos, Kis tá­­tos, Tengerbe kacsintó, Tündérek táncoltatója, Utas ember szerencséje, Vérrel versengő, vérszemű. Rossz időket élünk, rossz csillagok járnak. Holdkirály. Kis udvara van a Hódnak, nem hiszem, hogy eső legyen. Nagy udvara van a Hódnak. Nagy híre van a szép lánnak. A tátosok esőre viaskodnak egymással. A tátosoknak van lovuk, a sárkányokon járnak, mikor gyón a vihar, zöng az ég, fel és alá dübörög az Ország Úttján a nagyisten. Mikor szemközt villog az ég, a törökországi meg a magyarországi tátos vitaskolni készül. Mikor a táto­sok a kárgyukat összeütik, akko zöng az ég, ijenkó irdalják egymást. A­kinek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék