Petőfi-Muzeum, 1892 (5. évfolyam, 1-6. szám)

[T. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM.] 1892. JANUÁR HU. [ Esés! sorozat 23. szám. ] PETŐFI-MUZEUM. ÉVENKÉNT 6 FÜZET. DR. CSERNÁTONI GYULA KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI FERENCZI ZOLTÁN. TARTALOM: MELLÉKLET: „Nemzeti dal“ 1818 márcz. 15-diki kiadása facsimileben. Repertórium az I—IV. évfolyamhoz. HOHATSIK JÁNOS KÖNYVKERESKEDÉSE. F. Z. Adatok Petőfi pápai életéhez. Petőfi és Horatius A „Tavasz“ zsebkönyvről. Petőfi regényfordításai. Petőfi hírlapi czikkei 1848-ból. Petőfi művei a folyóiratokban. 1842—49. 2001 l­elt F. Z. Egykorú megjegyzések Petőfi műveiről 1849-ben. A kortársak bírálatai Petőfi mű­veiről Vonatkozások Petőfire. Vegyes. Tudnivaló.

Next