Szabad Föld, 1985. július-december (41. évfolyam, 27-52. szám)

1985-09-28 / 39. szám

16 SZABAD FÖLD Lányok önkritikával és anélkül... Izgulunk? Már hogyne izgul­nánk, hisz meglehet, hogy jö­vőre egy magyar leány fény­képét kopogják le a hírügynök­ségek képtávírói, miszerint el­nyerte Miami Beachben a Miss Universiade, azaz a Világszépe címet. Izgulunk? No, annyira azért mégsem... Végül is az egész csak játék, jóllehet néhány leány életét alighanem alapve­tően meghatározza a verseny. Tavaly kezdődött, amikor az év vége felé megjelent felhívás nyomán kétezer olyan lány akadt, aki úgy érezte, érdemes megpályázni a fél évszázadig ki nem osztott Miss Magyarország címet. Mi tagadás, úgy tűnik, mintha egy kissé túltengne a 16—27 év közötti hajadonok ön­bizalma: nem arról van szó, hogy ne lenne Magyarországon kétezer — vagy akár sokezer — szépség, de a verseny ren­dezője és a mecénások mégis­csak a csúcsot keresik ... A rendező Magyar Média szépségügyi szakértői tavasszal úgy döntöttek, hogy a vetélke­dést egy gyors „selejtezéssel” nyitják meg. (Gondoljunk csak bele: vajon hány férfi szívet tu­dott eddig, és tud majd a jövő­ben megdobogtatni a csaknem másfél ezer „selejt”?!) Aztán jött az előválogatás, mígnem végül­­is megkezdődött az igazi ver­seny: közel kétszáz jelölt négy nagy­város egy-egy, illetve Bu­dapest két szállodájában felvo­nult a fürkészszemű zsűri, va­lamint a kandi érdeklődők asz­talai előtt. Mire ezek a sorok megjelen­nek már lezajlott az egyik kö­zépdöntő is, a második még hátra van, az szeptember 28-án lesz a budapesti Fórum Szálló­ban. Végül: a döntő következik, ezt az eseményt mind a tízmil­­lióan végigizgulhatjuk, hiszen október 5-én, a Budapest Kongresszusi Központból a te­levízió is közvetítést ad. ★ Egy elődöntő. Csak úgy, ta­lálomra. Mondjuk a pécsi... Azt nem lehet mondani, hogy a város felbolydult méhkashoz hasonlítható az esemény nyo­mán, de­ kétségkívül van valami a levegőben. Délután a lányok — talán életük első nyilvános szerepléseként — divatbemuta­tón vesznek részt. Szépek a ruhák, ám ez most senkit sem érdekel. A közönség a jelöltekre kíváncsi. A véle­mények megoszlanak: —­ Egyik gebe, a másik duci — mondja egy fiatalember. — Savanyú a szőlő — hang­zik azonnal a válasz. — Azért a harkányi strandon sokkal jobb nőket látni — mondja egy motoros, s már in­dul is. Harkányba. Hogy este majd egy ottani szépséggel együtt kritizálhassa a hivata­los verseny résztvevőit. ★ Este a Pannónia Szállóban már nagyon nagy a nyüzsgés. Mindenki készülődik, fontosko­dik. A kezdetig még van idő: millió fotó készül ezalatt a lá­nyokról, ilyen meg olyan pó­zokba állítva. Most persze még mindegyiket fényképezik, hi­szen előre semmit se tudni... Megérkezik Frenreisz Károly, a nemrégiben újra beindított Skorpió együttes vezetője. Alighanem a szervezők őt tart­hatják a női szépség legnagyobb honi szakértőjének, hiszen ő az egyetlen, akit a vetélkedés min­den szakaszában meghívtak zsűritagnak (olykor elnöknek). Híres nagy dumás. Persze, hogy körülállták. Ráadásul az ameri­kai jótékonysági koncertről tart élménybeszámolót. Nemcsak videón látta, élőben is: — Ennyi békés embert, ilyen hálás közönséget, azt hiszem, még sohasem láttam. Letűnt a w­oodstocki rockzene korszaka: a mostani hallgatóságra az ele­gancia, az udvariasság és a mérhetetlen türelem a jellem­ző. Nem hittem a szememnek... — És a lányok? — Amerikában is szépek ... ★ Csenterics Ágnes, a tévéből ismert rendező bármilyen jó munkát is végzett, az hamar kitűnt, hogy a Miss Magyaror­szág jelöltjei még nem profi manökenek. Mosolyogni, szépen járni és egyáltalán: megjelenni csak kevesen tudnak. Kár. A sutábbak rá is fizet­nek a gyakorlatlanságra: az egytől ötig osztályozó zsűrita­gok ugyanis mindenre odafi­gyelnek. Egyik-másik jelölt kis híján sírva fakad, amikor meg­látja, hogy a szépségét csak kettesekkel honorálják. Akad, aki egyest kap, különösen Vá­mos Magda, a Magyar Divat Intézet igazgatója bánik a jelöl­tekkel szűkmarkúan. A férfiak könyörületesebbek. — Nekünk az a dolgunk, hogy osztályozzunk — mondja Frenreisz Károly —, de egyest és kettest csak nehéz szívvel adunk. Kár, hogy nem tíz vagy húsz pont a maximum, mert az mégis csak más, ha a csúnyács­­kábbaknak adnánk öt pontot, de még inkább tizenkettőt... Szegvári Menyhért Pécsen színész. Ő is a zsűri tagja. — Aki a közönség elé áll, an­nak számolnia kell azzal is, hogy sikertelenül szerepel. A lányok vállalták a kockázatot, úgy látszik a vereséget nehe­zen viselik. Mint mindenki. Ne­kem szerencsére eddig nem kellett átélnem komolyabb bu­kást, igaz én azt sem tartottam kudarcnak, hogy annak idején, az 1968-as Ki mit tud?-on har­madik lettem versmondásban. Én annak örültem, hogy szere­pelhettem a tévében, s elége­dett voltam a „bronzéremmel”. Aki tovább jut, az szerintem itt is elégedett lehet. Az utolsók számára pedig — úgy érzem — igazán jól jön ez a hideg víz, mert előbb-utóbb úgyis rá kell jönniük, hogy a túlzott önbi­zalom, az önkritikanélküliség nem vezet jóra. Jobb, ha előbb veszik észre magukat... K­ — A zsűri minden elődöntő­ből tíz-tíz versenyzőt juttat to­vább, egy leányt pedig a kö­zönség küld a középdöntőbe. A pesti csatát kétszer harminc­négy lány vívja — innen pedig kétszer tizenketten kerülnek a döntőbe, ahol huszonötödik je­löltként csatlakozik hozzájuk a különágon indult „Szegedi bo­szorkány” — mondja Gáti László, a zsűri házigazdája, a Magyar Média ügyvezető igaz­gatója.­­ A pécsi elődöntőn holtverseny született, a két el­ső helyezett: Kruppa Judit, Du­naújváros és Molnár Csilla, Fo­nyód. A hazai pályán induló Brenner Erika harmadik lett. Mészáros Sándor (FOTEX FOTO — Celeta Pál felvétele) ­­x fizet, örökös üdülőhasználati jogot­­ szerez Használati jogon alapuló üdülőszövetkezetet szervezünk az ország legszebb, legismertebb gyógyüdülőhelyein. Az örökös üdülőhasználati jog évenként 28 napra teremt üdülési lehetőséget, másfél, vagy egyszobás, összkomfortos, teljesen berendezett és mindennel felszerelt lakosztályban. ZALAKAROSON az egyszobás lakosztály használati joga 80 000 Ft, a másfél szobásé 100 000 Ft. GYULÁN az egyszobás lakosztály használati joga 70 000 Ft, a másfél szobásé 85 000 Ft HAJDÚSZOBOSZLÓN az egyszobás lakosztály használati joga 90 000 Ft, a másfél szobásé 120 000 Ft. Jelentkezés, felvilágosítás: COOP-HOTEL Országos Üdülőszövetkezeti Szervező Iroda, Budapest Vill., Üllői út 2-4. I. emelet (1085) Telefon: 131-086 és 331-906 Kívánságra tájékoztató anyagot és jelentkezési lapot postán is készségesen küldünk. A tájékoztató beszerezhető a COOPTOURIST-irodáknál és egyes takarékszövetkezeteknél is. Üdüljön, pihenjen velünk! (FSE Rekonstrukciós nagyberuházással megvalósításra kerülő világszínvonalon működő, számítógéppel vezérelt berendezések telepítéséhez és üzemeltetéséhez FELVESZÜNK: papírgyártó és -feldolgozó berendezések üzemeltetésére, gyártótechnológ­iák fejlesztésére papíripari üzemmérnököket, nyomdaüzem-vezetőnek megfelelő vezetői gyakorlatot szerzett nyomdaipari üzemmérnököket, feldolgozógépi csoportvezetőnek, nyomdagépvezetőnek és -szerelőnek középfokú végzettségű papír- és nyomdaipari szakembereket, mikroprocesszoros termelésirányító berendezések üzemeltetésére, karbantartásának megszervezésére és irányítására felsőfokú végzettségű, műszer- és automatikaszakos szakembereket energiagazdálkodási feladatok, valamint beruházások műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására villamosmérnököket, energiagazdálkodási feladatok ellátására elektrotechnikusokat, beruházások műszaki ellenőrzési feladatainak, valamint karbantartás-szervezési feladatok ellátására gépészmérnököket, karbantartás-szervezési feladatok ellátására gépésztechnikusokat, a szervezési osztályunkra rendszerszervezőket, közgazdasági érettségit tett anyaggazdálkodót, beruházásikeret-gazdálkodót, SZTK-ügyintézőt, érettségizett gyors- és gépírókat (németül és angolul tudók előnyben), valamint nyomóforma-készítő és fényképész szakembereket, lakatos, villanyszerelő, műszerész és pneumatikaszakos szakembereket A munkarendtől és a gyakorlati időtől függően, jó kereseti lehetőség. Az idegen nyelven tudóknak nyelvpótlékot fizetünk. A vidékieket I. osztályú szálláson helyezzük el és részükre maximális hazautazási kedvezményt nyújtunk. Uszoda, szauna és egyéb sportolási lehetőség van. Jelentkezni lehet: fizikai munkára a munkaügyi osztályon (279-620, 558-as, 491-es mellék), alkalmazotti munkakörbe a személyzeti osztályon (279-620, 535-ös, 301-es mellék). PAPÍRIPARI VÁLLALAT CSEPELI PAPÍRGYÁR Budapest XXI., Duna u. 42. 1751 1985. SZEPTEMBER 28.

Next