Szinházi Magazin, 1943. január-március (6. évfolyam, 1-15. szám)

1943-01-13 / 4. szám

CS ITT CSAK LASSAN... •Jávor Pálinak van egy jó tulajdonsága: nem jel­enti be, hogy hány vendéget hoz magával. A háziasszonyok bizonyosan méltányolni fogják barátunk­nak ezt a gyöngéd figyelmét, elvégre manapság mindenkinek legalább tizenkét vendégre való fö­lösleges kenyere, pecsenyéje, tésztá­ja van az asztalon. Így esett a napokban is, amikor fi­gyelmes Jávorunk »Ópiumkeringő« című filmjének sikeres befejezte után ma­gával cipelte a Pasarétre a film egész együttesét. Hogy pedig Jávorné Olga asszony meg ne ijedjen, a vi­dám társaság lábujjhegyen, »Csitt, csak lassan« kiáltással tipegett be a szobába. A többit már méltóztatnak sejteni: Olga asszony jó arcot vágott a tréfához és a megfelelő hús , ke­nyér-, liszt- és zsírje­gyek beszedése után mégis csak került minden az asz­talra... »Csitt, Magyary Tibor, Sármássy Miklós, Paksa Soós László, Palóczy László, Greguss Zoltán, Jávor Pál, Petrovich Szvetiszláv öröm a Jávor-portán: Baksa Soós László elrontotta a gyomrát ás így nem kell neki ebéd.. . E161: Rédey Sári és Baksa Soós, mögöttük: Magyary Tibor, Pártos Gusztáv, Sármássy Miklós, Hankovszky Zoltán dr. (Rozgonyi felvételek) -t n

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék