Tarsadalmi Szemle – 1982.

6. szám - Eckhardt Sándor: Tudomány és köztudat a rák elleni küzdelemben

30 DR. ECKHARDT SÁNDOR 2 millió vizsgálat évente­ is rendelkezésre fog állni. Már az eddigi eredmények is igazolják e törekvés helyességét, mert a gyógyítható esetek száma évről évre nő. A teljes veszélyeztetett korú női lakosság szűrése lehetővé tenné a méhnyak­rák-moralitás jelentős visszaszorítását is, bizonyítva ezzel, hogy a rákellenes küzdelem perspektivikusan sikert ígér. A daganatok más csoportjában is vé­gezhető szűrés (emlő-, tüdő-, bőr-, szájüreg-, prostatarák stb.), ezeknek a mód­szerei azonban még nem alakultak ki véglegesen, hatékonyságuk pedig kisebb. Mégis sok ember életét lehet megmenteni a rák előtti állapot vagy a korai rák időben történő felderítésével és meggyógyításával. Ennek egyik fontos feltétele a korai, sok irányú szűrővizsgálatok egységes rendszerbe foglalása, a kórházi szűrések teljes értékű végzése és kiterjesztése, valamint az onkológiai gondozók szűrőtevékenységének megerősítése. E törekvések jelenleg egészségügyi ható­ságaink kiemelt céljai közé tartoznak. A tünetekkel orvosnál jelentkező beteg sorsa kétféleképpen alakulhat. Az esetek mintegy 60 százalékában a pontos diagnózis megállapítása után megfelelő therápiás módszerekkel (műtét, sugárkezelés, daganatgátló gyógyszerrel történő kezelés) a beteg meggyógyítható. E módszerek komplex alkalmazása az utóbbi két évtizedben jelentősen javított a daganatos betegek gyógyulásának kilátá­sain. Ma már minden szerv daganatát sikeresen el tudjuk távolítani, és a ke­letkezett szöveti károsodást vagy funkcionális zavart rekonstruktív műtéttel tudjuk ellensúlyozni. A sugárkezelés a hasznosítható sugárforrások széles skálá­jával rendelkezik, és számítógépek segítségével lehet adagolni az ionizáló sugár­zásokat, ezáltal minimálisra szorítható vissza a sugársérülések száma. Több mint 70 daganatellenes hatású gyógyszerünk van, melyek a daganatos betegsé­gek kb. 45 százalékában hatékonyak. A betegek másik része, kb. 40 százaléka olyan kiterjedt betegséggel jelentke­zik, melyben ilyen szintű segítséget már nem tudunk számára nyújtani, de az orvosi kezelés még ilyenkor is az élettartam meghosszabbodását, a panaszok enyhülését eredményezi. E betegeket is meg lehet kímélni a fájdalomtól, és el lehet érni, hogy emberhez méltó körülmények közt éljenek. Persze minden egyes elvesztett beteg riasztó példa, és elkerülhetetlenül súlyosbítja a rák tár­sadalmi megítélését. Érthető tehát, hogy a közvélemény türelmetlenül várja minden daganatos be­teg sikeres kezelését. Erre a tömegtájékoztatási eszközök is ösztönzik, és gyak­ran éppen a megalapozatlan hírek okoznak keserű csalódást a csodavárók szé­les táborában. Mindez parancsolóan szükségessé teszi azoknak a tényezőknek a kíméletlen vizsgálatát, amelyek a valóságos helyzet tudati torzulásához ve­zettek. El kell végezni ezt az elemzést nemcsak az egyén, hanem a társadalom szempontjából is, mert e nélkül nem jelölhető meg a problémából kivezető út nyomvonala. A daganatos betegség az egyén tudatában A továbbiakban azt vizsgáljuk, milyen ismeretei vannak az átlagos művelt­ségű egyénnek a rákkérdésről. Ezt követően elemezzük, hogy milyen magatar­tást tanúsít a tennivalók tekintetében. Külön vizsgáljuk azt a körülményt is, hogy miként viselkedik az egészséges, a rákmegelőző állapotban levő vagy abból meggyógyult, illetve jelenleg is daganatos beteg. Ez utóbbiak magatartása is na­gyon eltérő, hiszen lehet teljesen panaszmentes, de lehet kezelés alatt álló, ja­vuló vagy leromlott állapotban levő páciens is. Mindenekelőtt megállapítható, hogy hazánkban a daganatos betegségekkel

Next