Társalkodó, 1834. január-december (3. évfolyam, 1-104. szám)

1834-10-04 / 80. szám

Mathilda 60 r. vásznat, 2 lepedőt; tek. Boronkay Albertné 32 r. vásznat; tek. Malonyay Apollonia 52 1/2 r. vásznat, 2 párnát; tek. Manka Mihályné 12 1/2 r. vásznat; tek. Malonyay Károlyné 19 1/2 r. vásznat; Hrabeczky Kornélia 2 vég vásznat; Ho­lub Mihályné 1 rőf vásznat; Rátka hlgge 16 véka gabonát; Mád városa 8 2/4 véka gabonát; Huszár Borbála kisasszony 20 r. vásznat; Zékány Józsefné 19 1/2 r. vásznat; a’ gálszécsi kerületből 18 párnát, 2 párnahajat, 22 lepedőt, 7 lábravalót, 11 inget; a’ zétényi kerületből 50 r. vásznat, 12 párnát, 1 párnahajat, 19 lepedőt, 6 asztalkendőt, 22 lábra­valót, 47 inget; tek. Madarasy Miklósné 1 vég­vász­nat; tek. Kolosy Károlyné 2 párnahajat, 1 szalma­zsákot, 1 lepedőt; tek. Bernáth Jánosné 1 párnát, 1 szalmazsákot, 2 lepedőt, 2 asztalkendőt; tiszt. Ádám István 1 párnát, 1 szalmazsákot, 2 lepedőt; tek. Viczmándy Jánosné 32 r. vásznat; báró Sahlhausen­­né sz. gróf Csáky Anna 100 r. vásznat; Durcsák Veronika 20 r. vásznat, 1 pokróczot, 3 párnát, 1 szalmazsákot, 2 lábravalót; Isztáncs hlysge 21/2 v. gabonát, 1/2 véka főzeléket; Upor hlysge 61/4 v. gabonát, 1/4 v. főzeléket; Magyar-Izsép hlysge 6. v. gabonát; a’ homonnai járás 127 r. vásznat; Vi­­tány hlysge 2 1/2 r. gabonát; tek. özv. Kazinczyné 46 r. vásznat; tek. Kolosy Józsefné 20 r. vásznat; tek. Füzesséry Mihályné 20 r. vásznat; tek. Vicz­­mándy Józsefné 1 dunyhát, 1 párnát; Cselej hlysge 3 r­. gabonát; Kelecsen hlysge 1 v. búzát; Legenye hlysge 5 r. gabonát; tek. Szv. Mészáros Félné 20 r. vásznat; tek. Malonyay Iz­réné 3 vég vásznat; Hrabóczy Mária 15 r. vásznat; Bodzás-fejlak 4 r. gabonát, 23 r. vásznat; 2 lepedőt, 2 lábravalót, 3 inget; Kásó hlysge 1 lepedőt, 4 lábravalót, 37 in­get ; id­­. Barkóczyné 60 v. vásznat; tek. Batta Bá­­lintné 50 v. vásznat; tek. Kossuth Jánosné 1 vég vász­nat; Velejte hlysge 1 1/2 v. gabonát; Nagy-To­­ronya 3­­­2 v. gabonát, 2 12 v. főzeléket; b. Vé­­csey Pál 8 v. búzát, 24 véka gabonát; Legyes-Bé­­nye 1 V búzát, 8 v. gabonát; Czéke hlysge 4 v. gabonát; mit. Kandó Gáborné 101 rőf vásznat, 1 dunyhát , 2 párnát; tek. Ghiczy Jánosné 40 r. vász­nat , 2 párnát, 4 párnahajat, 1 szalmazsákot, 2 le­pedőt ; tek. Szemere Jánosné 24 1 /2 r. vásznat; tek. Bessenyey Andrásné 10 párnát, 1 lepedőt; tek Bor­nemisza Jánosné 91 2 r vásznat, 1 dunyhát, 1 pár­nát, 4 lepedőt, 2 inget; tek. Cserépy Károlyné 1 dunyhát , 1 lepedőt; tek. Csapó Györgyné 2 párna­hajat, 1 lepedőt; Kovács Julia kisasszony 20 r. vász­nat , 1 dunyhát, 1 lepedőt; 1. Pilisy Jánosné 1 le­pedőt, 1 in­get; tek. Sztankr­­ Jánosné 1 lepedőt, 1 inget;­­ Bessenyei Ez­­elné 5 r. vásznat, 4 lepedőt, 1 inget; tek. Pilisy Pálné 12 r. vásznat;­­ tek. Puky Györgyné 4 r. vásznat, 1 lepedőt, 1 in­ ’ get; Lerfkovics Sámuelné 33 r. vásznat, 1 duny­hát, 2 lepedőt, 1 asztalkendőt, 2 lábravalót, 5 inget; tek. Richter Ferenczné 1 vég vásznat; tek. Orosz * Antalné 7 1/2 v. vásznat; Kazsuban egy nevezetlen 5 v. gabonát; tek. Fáy Ferencz 2 v. búzát, 2 v.ga­bonát 3 v. főzeléket; Kazsubeli szegénység 1 1/2 v. gabonát; Hardicsán egy névtelen 1 v. gabonát, 1 v. árpát; Hardicsai szegénység 1 1/4 v. gabonát, 2 4/4 v. árpát, 2/4 v. főzeléket; Lasztóczon egy nevezetlen 7 véka gabonát; S. Nagy-Patak 4 pár­nát; Kis-Patak 1 párnát, 3 lepedőt, 3 lábravalót, 2 inget; Tolcsva városa 23 r. vásznat, 2 paplant, 7 párnahajat, 3 szalmazsákot, 12 lepedőt, 1 ser­­viettét, 3 inget­; Liszka 25 3 4 r. vásznat, 2 lábra­valót, Singet; Erdő-Bénye 7 r. vásznat, 2 párnát, 8 lepedőt, 1 lábravalót, 1 inget; Olaszi hlysge 2 1/2 r. vásznat, 2 párnahajat, 1 lepedőt, 1 lábravalót, 1 inget; Hotyka hlysge 3 lepedőt, 1 lábravalót, 9 inget; Károlyfalva 1 lábravalót, 2 inget; Vég-Ardó 3 lepedőt, 7 lábravalót, 18 inget. Összesen: 1 hor­­dóbort, 12 1/2 véka búzát, 143 1/2 v. gabonát, 1 4 1/4 v. árpát, 6 3/4 v. főzeléket, 8 vég, és 1461 v. vásznat, 4 paplant, 3 pokróczot, 9 dunyhát, 58 párnát, 30 párnahajat, 12 szalmazsákot, 114 lepe­dőt, 43 asztalkendőt, 54 lábravalót, és 148 inget. E sí­ziesembelieket ajánlottak még: I 1.­ Legyes-Bénye hlysge 6 v. gabonát;­­— 2.) B. Bemer József 8 v. főzeléket; — 3.) tek. Klobusiczky­­ László 8 v. gabonát; — 4.) tek. Szilassy János 4 v. gabonát; — 5.) tek. Szügyényi Ferencz 40 v. ga­bonát ; — 6.) tek. Ssészey Imre 2 v. búzát, 2 v.­­ gabonát; — 7.) liszt. Ananovics Mihály 2 v. gabon­­­nát; — 8.) tiszt. Miller Gábor 1 v. búzát; — 9.) I Kis-Ráska hlysge 4 v. gabonát; — 10.) tek. Roz­­­­gonyi Sándor 1 hordóbort, 8 v. gabonát; — 11.) I tek. Boronkay Sámuel 4 v. gabonát; — 12.) tek. • Zsarnóczy János 4 v. gabonát; — 13.) Imre János­­I 4 v. gabonát; — 14.) tiszt. Sztárai plébános 4 v. gab. — 15.) tek. Kutka Antal 8 v. gab. 16.)­­ tek. Zékány József 4 v. gab. — 17.) tek. Füzesséry­­ József 4 v. árpát. —­ 18.) tiszt. Reiner Mihály 8 v.­­ árpát. — Elegyes adakozásokat tettek: Fő- i­migy Breczenheim Ferdinand a’ kórház’ kéményeire megkívántatd téglákat. — m. b. Sennyey Károly ‘ tízezer fenyőfa zsindelyt; tek. Füzesséry Károlyné ] 4 pár kést és villát; —­ tek. Rosgonyi Sándor’ ez- I vegye 4 szoknyát, 1 inget, 1 fejkötőt, 1 kezkenőt,­­ 1 gyermek-inget; — Egry Jánosné 1 lepedőt, 1 ka-­i­bátot, 1 kötőt, 1 fejkötőt, 1 kezkenőt; — tek. J

Next