Természettudományi Közlöny 1881 (13. évfolyam, 137-148. füzet)

IV TARTALOMJEGYZÉK: Hunfalvy János, Ilosvay Lajos, Kaufmann Ernő, Klein Gyula, Klug Nándor, Kosztolányi Árpád, Krécsy Béla, Krenner József, Kriesch János, Kröger Viktor, Lendvay Benő, Lettinger K. Béla, Nagy László, Nagy Sándor, Ónodi Adolf, Paszlavszky József, Pintér Elek, Rózsahegyi Aladár, Say Móricz, Schaarschmid Gyula, Schuller Alajos, Szabó Ferencz, Székács Béla, Szily Kálmán, Téglás Gábor, Teschler György, Török Aurél és Wartha Vinczétől. TÁRGYJEGYZÉK. ÁLLATTAN. A sivatag és a karavánok (1 képpel). 19. — A vízi gyöngy. 28. — A körmöczi hiúz. 30. — A méhészet kedvelőihez. 46. — Az afrikai őserdők életéről (4 képpel). 65. — A szép baromfi kedvelőinek. 141. — Az ugró kígyókról. 142. — Védekezés a fillokszéra ellen és az amerikai szőlőfajok (4 ábrával). 145 és 193. — Házi állataink ősei. 172. — Rovarok megha­tározására szolgáló munkák. 230. — A betegség-okozó baktériumokról (8 ábrával). 233. — SZÍVÓS életű bogarak. 312. — Az orang­utangokról. 313. — Tortrix Pilleriana és Rhynchites betületi. 318. — A keletkezés történe­téről (4 ábrával). 321. és 361. — A tapintó szőrökről. 347. — A kerti fülemilének lakása megválasztásáról. 357. —­­ A fecske lakásváltozásáról és áthurczolkodásáról. 358. és 395. — A véglények kikészítésének és eltartá­sának módja. 381. és 471. — A teve ősei. 382. Az átalakulások világáról. 394. — Rovar a jégszem belsejében. 396. — Idétlen nyulak, melyek macs­katejen növekednek. 396. — Szelíd vidra a Zsilből. 397. — Méhészeti könyvek. 397. — Hazánk és Európa lepkéiről szóló művek. 398. — A gubacsokról (27 ábrával). 401. — Illusztrált munkák európai madarak és madártojások meghatározására. 438. — A skorpió mérgéről. 472. — A gabona-zsizsik kiirtásáról. 478. — A Tychea triviális nevű gyökértetű és a gabona-üszög. 478. — A mélységről, melyben a korallok általában s kü­lönösen a szirtépítők laknak. 518. — Az Aphidákra vonatkozó újabb spe­ciális munkák. 518. ANTHROPOLÓGIA. Az öregkor iránti tisztelet különböző népeknél. 31. — Broca Pál em­lékezete. 127.­­—• Fogazatbeli különbségek az emberi nem főtípusainál. 159­— Egy híres állatszelidítő életéből. 213. — Magyarország lakóinak közép­termetéről. 244. — A történelem­ előtti korszakok egymásutánjához. 349. — A szlávok elterjedése európai Oroszországban. 350. — A koponyaüreg nagysága különböző népfajoknál. 350. — Az emberi nyelv eredetéről. 384. ÁSVÁNYTAN. FÖLDTAN. A földrengésről (2 ábrával). 3. Földünk belső melegének kérdésé­hez. 34. — Az ó-ruzsini barlangok (2 ábrával). 49.­­— A tűzhányók mű­

Next