Új Tükör, 1977. április-június (14. évolyam, 14-26. szám)

1977-05-15 / 20. szám

NÁDOR TAMÁS AJÁNLATA „Nem szabadna minden kicsiségnek jelentőséget tulajdonítani. Vannak az életben véletlenek is, meg tör­vényszerűségek is. És nincs mindig valami a háttérben. Nincs is háttér! De ha az ember egyszer elképzelt egy hátteret, akkor az már léte­zik ...” Csurka István MI VAN A HÁTTÉRBEN? című új (Varga Géza rendezte) rá­­diójátékában hangzanak el ezek a mondatok, a főhős, Zakariás szájá­ból, s egyáltalán nem egyedüli, vagy végtanulságképpen. Előfordul még a darabban többek között egy Féregir­tó, meg egy Elmeszakértő is. Mind­ebből a rádiószínházi bemutató Csurkai hangnemére már bízvást következtethet a leendő hallgató. (V. 1­1., hétfő, Kossuth 19.15; ism.: szom­bat, Kossuth 11.07.) Asszonyszájon forgó, nem éppen di­cséretes tulajdonságaink közé tar­tozik az úgynevezett „férfihiúság­’. Petress István MI, FÉRFIAK című, iróniában sem szűkölködő mű­sora most az „erősebb” nem eme gyengéjének számos fajtáját vizslat­ja. Mikrofonvégre tűzetik kakaskodó sértődékenységünk, és — remélhető­leg — menlevelet kap jogos önérze­tünk. (V. 16., hétfő Kossuth 21.30.) Köztudott: stúdiószereplései, lemez­­felvételei mellett a hazai (és külföl­di) koncertpódiumoknak is állandó vendége az MRT SZIMFONIKUS ZENEKARA A tavaszi szezonban is többször hall­hatták a hangversenylátogatók az együttest. Most vezető karmestere, Lehel György dirigálja Soproni Jó­zsef I. szimfóniáidnak premierjét, s az oly sokszor előadott Orff-szerze­­ményt, a Carmina Buranát — e „szcenikus kantátát” — természete­sen oratóriumszerűen. Közreműkö­dik Kincses Veronika, Keönch Bol­dizsár, Melis György és az MRT énekkara. Karigazgató: Sapszon Fe­renc (V. 19., csütörtök, Kossuth 19.35.) ___________ Az Istenek, megváltók, próféták so­rozat záróadásaként Zoltán Péter LUTHER című eseményjátéka hangzik el. A hitújító, az egyházreformátor törté­nelmi alakját kívánja a darab — a szerző szándéka szerint — az ismert lényekhez ragaszkodva felidézni. Nem elfelejtve a gazdaság-társadal­mi tényezőkhöz, a nemzeti mozgal­makhoz, a politikához vezető szála­kat. S tudomásul véve Luther Már­ton mai megítélését is. Bozó László rendező a címszerepet Lukács Sán­dorra bízta. (V. 21., szombat, Kos­suth 21.00.) 38 □ Tv­-mű­sor KEDDI PÉNTEK 9.05 v.s 14.05 Iskola-tv. 16.43 Hírek 16.50 Kuckó 17.20 Játék a betűkkel 17.45 Egészségünkért 17.50 „Elárul, mert világít” Dsid­a Jenő születésének 70. évfordulóján 19.15 Esti mese O 19.20 Tévétorna­­ 19.30 Tv-híradó 20.00 JOGI ESETEK 20.40 A BŰVÉSZ Mb. amerikai filmsorozat 21.30 Tisztelendők © 22.00 Durkó Zsolt: Mózes Új magyar opera, Durkó Zsolt háromfelvonásos zenedrámája­8.05 és 13.05 Iskola-tv. 8.25 Delta 8.50 Végtelen látóhatár Mb. francia film (ism.) 10.35 Lehet egy kérdéssel több? 11.05 Kuckó (ism.) 16.25 Szovjetunió— Magyarország VII selejtező labdarúgó­mérkőzés Közvetítés Tbilisziből © A szünetben: Reklám 18.25 Hírek 18.30 A Himalája tövében Csehszlovák rövidfilm 18.45 Szépen, jól magyarul... 10.05 és 14.55 Iskola-tv. 15.25 Tévé-ovi (ism.) 15.25 Hat húron pendülünk 16.20 Hírek 16.35 Telesport 17.00 Akarni, s tenni kell Riportfilm (ism.) 17.25 Tévébörze 18.30 és 21.30 A Magyar Televízió II. Nemzetközi Karmestervesenye Középdöntő © 18.30 BNV ’77 © 19.10 Esti mese 19.20 Tévétorna © 19.30 Tv-híradó 20.00 SZÍNÉSZMÚZEUM Mály Gerő Már csak az idősebb színház- és mozilátogatók emlékezhet­nek a népszerű komikusra, az ízes népi figurákat megszemé­lyesítő Mály Gerőre. 1902-ben, vidéken kezdte pályáját, Buda­pesten csak 1926-ban szerződ­tette a Fővárosi Operettszín­ház, majd a Vígszínház, mely­nek a felszabadulásig tagja volt. Több mint harminc film­nak, a Mózes-nek ősbemutató­ját tartotta a napokban az Ope­raház. A dokumentumfilm az opera születésének titkaiba ve­zeti be a nézőket, bemutatva az „első operás” szerzőt, a ze­neszerzés és szövegírás problé­máit, a szereplők felkészülését, a rendező, Mikó András mun­káját. A karmester: Kóródi András, a címszereplő: Szőnyi Ferenc. A dokumentumfilmet Horváth Ádám rendezte. 22.50: Tv-híradó 3. 2. MŰSOR 20.00 és 21.40 A Magyar Televízió II. Nemzetközi Karmesterversenye Elődöntő 21.20 Tv-híradó 2. 19.10 Esti mese 19.20 Tévétorna­­ 19.30 Tv-híradó 20.00 AZ AUTÓ Mb. olasz tévéfilm © (16 éven felülieknek) 21.30 Családi kör 22.20 Világszínpad 23.05 Tv-híradó 3. 2. MŰSOR 18.43 A Magyar Televízió Szabadegyeteme © 19.30 Tv-híradó 20.00 és 21.40 A Magyar Televízió II. Nemzetközi Karmesterversenye — Elődöntő © 21.20 Tv-híradó 2. ben játszott kisebb-nagyobb szerepet s most e régi filmkoc­kák segítségével idézik meg kedves, jellegzetes alakját a film készítői. A műsorban volt pályatársak, barátok emlékez­nek meg róla, többek közt Szé­kely István, Benkő Gyula, Tol­­nay Klári, Orsolya Erzsi, La­­domerszky Margit és a Víg­színház egykori rendezője, He­gedűs Tibor. Rendezte: Csenterics Ágnes 21.00 Most mutasd meg! Társasjáték 22.15 Tv-híradó 3. 22.25 A 17. Miskolci Filmfesztivál díjnyertes filmjeiből 2. MŰSOR 20.00 Vezetők Klubja Nyugdíjas vezetők 20.30 Az aranycsináló Mb. NSZK tévéfilm 21.00 Tv-híradó 2. 21.20 A Holnap elébe Ady-oratórium 21.40 Ágnes nővér Mb. NDK tévéfilm 2­8.05 és 13.05 Iskola-tv. 16.43 Hírek 16.50 Mindenki közlekedik ... 17.05 öt perc meteorológia 17.10 Miből lesznek milliók? 17.40 Ölelkező rímek A Szegedi Körzeti Stúdió műsora 18.20 és 21.35 A Magyar Televízió II. Nemzetközi Karmesterversenye Középdöntő O 19.15 Esti mese © 19.20 Tévétorna © 8.05 Iskola-tv. 8.30 Korcsula Jugoszláv rövidfilm 8.55 Sherlock Holmes és a halál nyakéke Mb. francia film (ism.) 10.35 Játék a betűkkel (ism.) 11.00 Világszínpad 14.27 Vitézek Mb. spanyol filmsorozat © 14.55 A korszerű oktatás műhelyei 15.35 Hírek 15.40 „Gólya, gólya gilice...” Zenés műsor kisiskolásoknak © 16.10 BNV Minőség a vásáron 16.40 Parabola 17.00 és 21.30 A Magyar Televízió II. Nemzetközi Karmesterversenye Döntő © 18.20 Egymillió fontos hangjegy © 18.40 Stop! © 18.45 Cicavízió 19.30 Tv-híradó 20.00 Delta 20.25 A TANYAI LÁNY Mb. francia film (16 éven felülieknek) 22.35 Tv-híradó 3. 2. MŰSOR 20.00 Iszlám Olasz filmsor­ozatt © 21.00 Tv-híradó 2. 21.20 A varsói óváros Lengyel rövidfilm O 21.35 Egészségünkért 21.40 Sherlock Holmes és a halál nyakéke Mb. francia film 18.55 Ferencváros— II. Dózsa Bajnoki labdarúgó-mérkőzés Közvetítés a Népstadionból 0 A szünetben: Reklámműsor 20.50 Tévétorna O 21.00 Tv-híradó 22.40 Tv-híradó 2. 23.00 III. Gusztáv Mb. svéd film © 2. MŰSOR 20.00 O’Neill: Vágy a szilfák alatt Színmű két részben a József Attila Színházból 1974 decemberében mutatta be a József Attila Színház — Se­regi László rendezésében — a Nobel-díjas amerikai drámaíró, a­­VD’U első nagy tragédiáját. Egy 19. századi farmercsalád szétbomlásáról 57-ól, melynek okozója önpusztító ír’r­ablási vágyuk. A megözvegyült apa OJ asszonyt hoz a házhoz. Két idősebb fia elhagyja, a legki­­seb marad: ő elszántan őrzi anyai jussát, s várja az örök­ség reményében apja halálát. A vagyon, az otthon utáni vágy az, ami az új asszonyt is itt tartja, ebből fakad egymás iránti gyűlöletük, mely fokoza­tosan szenvedélyes szerelemmé válik . . . Közben: Hírek 22.00 A romantikus XIX. század Francia képzőművészeti filmsorozat © SZERDA CSÜTÖRTÖK 1977. május 17—22. SZOMBAT TV-ELŐZETES MÁJUS 24—28. Május 24. kedd: 20.00: Helitai Gáspár: Magyar Dekám­erőn — az egri Várszínház előadása, felvételről. 2. műsor: 20.01: Isz­lám — dók, filmsorozat. Május 25. szerda: 20.55: BEK döntő labdarúgó-mérkőzés Ró­mából. 2. műsor: 20.00: Gála ’75 — zenés film. Május 26. csütörtök: 20.00: Álarcban — NDK filmsorozat. 2. műsor: 21.20: Rossini: Bruschino úr — vígopera. Május 27. péntek: 20.00: NSZK zenés film. 2. műsor: 20.30: Zene, zene, zene — hangverseny melléklet. Május 28. szombat: 22.00: Bolondok hajója — amerikai film. 2. műsor: 21.10: Az elveszített éjszaka — lengyel film. Május 29. vasárnap: 20.05: Columbo — amerikai film. VÁLTOZÁS LEHETSÉGES! VASÁRNAP 9.05 Iskola-tv. 10.35 A fehér delfin Francia rajzfilmsorozat 10.50 Jack kapitány Mb. szovjet film 0 12.00 Csak gyerekeknek! Kisfilm-összeállítás 14.35 A tavasz 17 pillanata Mb. szovjet tévéfilmsorozat 15.40 Egy nemzet kincseiből Horizont-műsor © 16.05 A Magyar Televízió Szabadegyeteme © 17.00 Forma I. Autóverseny a Monaco­ Nagydíjért Közvetítés Monte Carlóból © 18.40 Esti mese © 18.50 Tévétorna © 19.00 A Hét 20.00 Hírek 20.05 Öh, azok a szép régi házasságok A Békéscsabai Színházból © 21.15 Sporthírek 21.25 A Magyar Televízió II. Nemzetközi Karmesterversenye Díjkiosztó Gálaest © 22.25 Hírek A © jelzésű műsorok színe­sek

Next