Új Tükör, 1984. július-szeptember (21. évfolyam, 27-40. szám)

1984-07-22 / 30. szám

A televízió nézői közül is sokan látták vi ■■­zonyára szont nagy örömmel a Salome balett előzetes képeiben az egészséges Eck Imrét, aki a táncjátéknak nemcsak koreog­ráfusa, hanem Heródes király szerepét táncolja is. (Eck Imre hónapokig súlyos beteg volt.) Akik látták az évad balettbe­mutatóját, a Hamupipőkét az Erkel Színházban, azok még va­lakit viszontláttak a rövid elő­zetes képsorban: Balaton Re­ginát. A még nem is végzős, kivételes tehetségű balettnö­vendék a Tündért táncolta ott. Kritikánkban (ez év január 22- én) ez állt: „A főiskolás lány indulása esemény. Mozgásá­nak érettsége, kifejezőereje meglepetés. Tanárai, operai vezetői... jól látják. Minden szempontból figyelmet keltő pá­lya indulását segítik”. Az új tánccsillagocska gyor­san készül beváltani a fényé­ben rejlő ígéretet. Ezt immár nem is mi mondjuk, hanem Eck Imre, akit rövid beszélgetésre budapesti otthonában keres­tünk fel. - A Pécsett öt éve bemuta­tott Salome tévéváltozatáról először a betegágyamnál tár­gyaltunk. Elképzelésem az volt, hogy a címszerepet vendég­ként Nagyezsda Pavlova, Jo­­h­annaant Vjacseszlav Gorgye­­jev táncolja majd, a Bolsoj két kiválósága, akik vállalkoztak is a feladatra. Sajnos végül ez így nem jött össze. Vagy ne mondjam, hogy sajnos? Any­­nyiban nem az, hogy Balaton Regina alighanem kivételes pá­lyája második jelentős esemé­nye lett ez a címszerep. Tíz nap alatt tanulta meg. A májusi for­gatás idején egy nap szünetre azután azért volt szükség, mert közben a címszereplő elment érettségizni. - Én szerencsére meggyó­gyultam, így megtarthattam Herodes szerepét. Herodias Uhrik Dóra, Joh­annaan Heté­­nyi János, Gabius Sólymos Pál (hangja Hegedűs D. Géza), Petrovics Emil zenéje, Sárospa­­taky István szövege hangzik, a rendező Csenterics Ágnes, az operatőr Darvas Máté. A Salomét a televízió ősszel tűzi műsorára. Beszélgetésünk azért volt rö­vid, mert Eck Imre nyomban ko­csiba ült és Pécsre ment az ot­tani nyári játékokkal összefüg­gő ezer dolga után. Négysze­mélyes kamarabalettet koreog­­rafált (Hóhalál), ennek színpa­di munkáit kezdte meg. Táncot készített emellett Az áldozat cí­mű musicalhez. Tóth Sándorral együtt hamarosan megkezdik a munkát a Pécsi Balett negyed­­százados évfordulójára, amely persze sok egyéb mellett Eck­­estet is tartalmaz majd. Mindez jó egészségre vall és ezt is kívánjuk a nagy munká­hoz. RAJK ANDRÁS SALOME-A TELEVÍZIÓBAN TÓTH GYÖRGY FELVÉTELEI

Next