Új Magyar Muzeum 9/1 (1859)

Philosophia - Horváth Cyrill: Nevelésügyi szakaszok. II.

438 HORVÁTH CYRILL. Nos itaque praescriptos omnes Articulos, inter Nos et Regnum nostrum Hungáriáé, et dictum Dominum Gábrielem Bethlen, Statusque et Ordines Provinciae Transylvanicae, et partium Hungáriáé eidem annexarum per suos legatos modo supra nominato conclusos, et praesentibus hisce literis nostris de verbo ad verbum insertos, et omnia ac singula in eis con­tenta, ex certa scientia nostra, et animo bene deliberato, appro­bamus, ratificamus, et confirmamus, Promittentes nostro, Successorumque nostrorum legitimorum Regum Hungáriáé nomine, in verbo nostro Caesareo et Regio et bona fide me­diante , quod praeinsertos Articulos, ac omnia et singula in eisdem contenta, secrete modis omnibus conservabimus , et per alios qui horum notitiam habituri sunt , conservari cura­bimus atque etiam tam nos ipsi sancte et inviolabiliter obser­vabimus semper, quam etiam per omnes subditos nostros, et alios quorum intererit observari faciemus, ac ad observatio­nem eorum omnium etiam successores nostros legitimos Re­ges Hungáriáé, et Regnum obligatos esse volumus in perpe­tuum. In cujus rei fidem et testimonium praesentes literas nostras, quas manu nostra supscripsimus et sigillo nostro mu­nivimus, praelibato Domino Gabrieli Bethlen ejusque succes­soribus legitimis , omnibus statibus et Ordinibus Transylva­­niae, et Partium Hungáriáé eidem annexarum dandas duxi­mus et concedendas. Datum in Civitate nostra Vienna die 15. Maji Anni 1615. Regnorum nostrorum Romanorum 3 Hungáriáé 7. Bohemiae quarto. Matthias m. p. NEVELÉSÜGYI SZAKASZOK. HORVÁTH CYRILLTŐL*). n. ÖSZSZERD ELIGAZODÁS. Azt állítottuk az első szakaszban, hogy nálunk a neve­lés dolgábani Öszszerü eligazodás nemzeti szükségletté vált. *) L. az I. cikket: „Nemzeti szükséglet“ az Új M, Muz. 1857. folyam I. köt. 65—76.11. Szerk,

Next