Világtörténet, 1980

4. szám - Részlet Fernand Braudel: Anyagi civilizáció, gazdaság és kapitalizmus a XV-XVII. században. 3. kötet. A világ ideje

FERNAND BRAUDEL: A TÉR ÉS AZ IDŐ FELOSZTÁSA EURÓPÁBAN (Civilisation materielle,économie et capitalisme XV^-XVII0 siécle. tome 3. Le Temps du monde. Paris, 1979. című könyv I. fejezete pp. 11-70.) Mint ahogy címe is jelzi, e teoretikusnak szánt fejezet két részből áll: először a tér, majd az idő felosztására tesz kísérletet - minthogy a feladat a gazdasági és az ezt kísérő társadalmi jelenségek elhelyezése terük, majd idő­tartamuk szerint. A kérdések kifejtése hosszú lesz, különösen az első rész­ben, ez szükséges a második rész könnyebb megértéséhez. De úgy vélem, egyik is másik is hasznos; kijelöli a követendő utat és jól használható szó­kincset bocsát rendelkezésünkre. És mint minden komoly vitában, a szavak a királyok. Tér és gazdaság Gazdasági világok A tér, mint alapvető magyarázó forrás, az egész történelmi valóságra vonatkoztatható, minden részére, amelynek kiterjedése van: az államra, a társadalomra, a kultúrára, a gazdaságra... És aszerint, hogy melyik együt­test­ választjuk, a tér jelentése és szerepe változik. De nem teljes egészében. Először a gazdaságról szertnék beszélni és egy időre minden mást ki­szűrnék a látótérből. Azután megpróbálnám a többi együttes helyét és ha­tását meghatározni. Nemcsak azért kezdem a gazdasággal, mert ez felel meg a mű tematikájának, hanem azért, mert mint látni fogjuk, minden térfogla­lás közül a gazdaságit a legkönnyebb behatárolni és ennek van a legnagyobb kiterjedése. A gazdaság azonban nem egyedül ütemezi a világ anyagi idejét: játékába folyamatosan beleszólnak a társadalmi valóság egyéb, cinkos vagy ellenséges elemei, és ezeket ugyancsak befolyások érik, ez a legkevesebb, amit el lehet mondani.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék