Realitatea Ilustrată 1927-1948

Realitatea ilustrată : (sau lucrurile aşa cum le vedem cu ochii) / editor şi redactor J.B. Sima. - An. 1(1927) - an.22(1949). – Cluj : [s.n.], 1927 – 1949 (Tip. "Viaţa"). - 34 cm. - Apare totdeauna dumineca. - De la 20 mai 1928, apare fără subtitlu. – În perioada 6 februarie 1927 - 6 mai 1928 a apărut la Cluj, pentru ca din data de 13 mai 1928 redacţia revistei să se mute la Bucureşti. - Aici au publicat unii dintre cei mai cunoscuţi şi reputaţi jurnalişti, fotoreporteri şi ilustratori ai vremii (Globo, Barasch, Manasse ş.a.), subiectele abordate fiind diverse, de la actualităţi locale şi internaţionale la curiozităţi, articole de opinie sau îndemnuri pentru o viaţă sănătoasă.

Cuprins 20.116 pagini