Document access requires subscription

Log in Sign up

Search returned 52 of 5,484 titles. (Show all)

Acta Juridica 1959-1996 Budapest, Hungary
Állam- és jogtudomány 1962-1994 Budapest, Hungary
Budapesti vonatkozású könyvek Books
Büntető Jog Tára 1880-1944 Budapest, Hungary
Corpus Juris Hungarici Books
A Csehszlovák Állam Törvényeinek és Rendeleteinek Gyűjteménye 1923-1934 Košice, Slovakia
Csehszlovák Jog 1927-1938 Košice, Slovakia
Európa Fórum 1991-2003 Budapest, Hungary
Európai Tükör 1996-2013 Budapest, Hungary
A Jog 1885-1908 Budapest, Hungary
Jogi Hirlap 1927-1943 Budapest, Hungary
Jog, jogtörténet Books
Jogtudományi Közlöny 1866-1989 Budapest, Hungary
Közbiztonság 1911-1911 Budapest, Hungary
Közérdekű Levelek 1922-1932 Budapest, Hungary
Közigazgatástudomány 1938-1944 Budapest, Hungary
Közjegyzők Közlönye 1895-2022 Budapest, Hungary
Külügyi Szemle 1930-1944 Budapest, Hungary
A Magyar Detektív 1927-1934 Budapest, Hungary
Magyar Jogász 1877-1881 Budapest, Hungary

KBART: Books, Journals