Mişcarea 1909-1929

Mișcarea - ziar naţional-liberal / director politic George G. Mârzescu . - An.1, nr.1(1 sept.1909)- . - Iaşi, 1909 : (Tip. ”Dacia”, P. și D. Iliescu). De la 18 mai 1914 la 13 oct.1915 şi de la 31 oct.1915 adaugă la subtitlu cuvîntul "cotidian". - De la 16 sept.1918, publică săptămânal o ediţie populară, cu format mai mic, cu acelaşi titlu şi subtitlu, în care publică numai articole privitoare la viaţa sătenilor, iar din 23 sept. 1918, menţiunea <Ediţie populară>, apare deasupra titlului. - De la 19 iul. la 4 aug.1913, formatul : 63 cm. - De la 4 nov. la 8 dec.1916, formatul : 48 cm. - Cotidian. - Continuat de: Mişcarea Moldovei

Cuprins 12.369 pagini

1900-1909 1910-1919 1920-1929

1900-1909 1910-1919 1920-1929