Magyar Ipar (Anyagi Érdekeink) 1869-1948

...

Az Országos Magyar Iparegyesület Közlönye volt, amely havonta kétszer jelent meg.
"Az orsz. m. iparegyesület közlönye nem ma jelenik meg először a t. olvasók előtt. Több mint tíz éves múlt fekszik mögöttünk; s ha ma mégis elejtjük lapunk eddigi címét és a „Magyar Ipar“ jelszavát tűzzük lapunk homlokára, ezt azért tesszük, mert legbensőbb meggyőződésünk, hogy e jelszó alatt hazánk jóléte és ereje, haladása és gyarapodása, egyszóval jövője rejlik. Ha lesz magyar ipar, lesz élő és virágzó Magyarország. Ha nem — nem." (1880. 1 szám)

Tartalomjegyzék 40 476 oldal