Search returned 271 of 3,732 titles. (Show all)

2111 Szada 2003-2016
Adalékok Zemplénvármegye történetéhez 1895-1926
Agglomeráció 2004-2006
Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címjegyzéke II. Címereslevelek 1200-1909 Books
Általános családtörténet Books
Archontológia, heraldika, numizmatika, diplomatika Books
A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 1885-1917
A Békésvármegyei Régészeti és Mivelődéstörténelmi Társulat Évkönyve 1874-1893
A Biharvármegyei és Nagyváradi Régészeti és Történelmi Egylet Évkönyve 1875-1909
Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai Books
Buza Péter könyvei Books
Családtörténeti Értesítő 1899-1901
A Csanádmegyei Régészeti és Történelmi Társulat évkönyve 1899-1902
Csömöri Hírmondó 2003-2007
A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 1875-1917
Dunakanyar 1966-1993
A Dunántúl településtörténete Books
Egyedi könyvek - helytörténet Books
Egyes családok története Books
Erdővidéki Lapok 2000-2009
Ese Híradó 2003-2011
A Fejérvármegyei és Székesfejérvár Városi Történelmi s Régészeti Egylet Évkönyve 1893-1893
Félegyházi Hírek - Félegyházi Közlöny 1988-2010
A Felsőmagyarországi Múzeum-Egylet évkönyve 1872-1892
Fényes Elek: Magyarország leirása Books
Fővárosi Évkönyv Books
Genealógiai Füzetek 1903-1914
Gödöllő és Vidéke Történelmi és Régészeti Múzeum-Egyletének jelentése 1877-1877
Gödöllői Dombvidék 2010-2013
A Gödöllői Premontrei Öregdiákok Egyesületének Körlevele 1994-2016
Gödöllői Universitas 1998-1999
Heti Budapest 1989-1991
Hübner János helynévlexikona
Iskolai értesítők, Alsódabas - Polgári Fiú és Leányiskola 1935-1935
Iskolai értesítők, Apatin - Állami Polgári Fiú és Leányiskola 1942-1942
Iskolai értesítők, Apatin - Ipariskola 1888-1888
Iskolai értesítők, Apatin - Német Gimnázium 1941-1943
Iskolai értesítők, Arad - Állami főreál iskola 1891-1917
Iskolai értesítők, Arad - Magán Alreáltanoda 1871-1875
Iskolai értesítők, Arad - Templom utczai Leánytanoda 1885-1886
Iskolai értesítők, Aranyosmarót - Állami Főgimnázium 1913-1917
Iskolai értesítők, Aszód - Leánynevelő Intézet 1890-1890
Iskolai értesítők, Baja - Papp-Váry Elemérné Kereskedelmi Leányközépiskola 1927-1943
Iskolai értesítők, Balassagyarmat - Állami Balassi Bálint gimnázium 1900-1946
Iskolai értesítők, Bártfa - Állami gimnázium 1896-1914
Iskolai értesítők, Beregszász - Állami gimnázium 1890-1943
Iskolai értesítők, Bonyhád - Pauli Szent Vincze Katolikus Elemi Polgári Leányiskola 1911-1946
Iskolai értesítők, Cegléd - Állami Kossuth gimnázium 1899-1947
Iskolai értesítők, Cinkota - Állami Mátyás király polgári fiúiskola 1933-1946
Iskolai értesítők, Cinkota - Állami tanítónő képző 1919-1938
Iskolai értesítők, Csepel - Állami polgári fiú- és leányiskola 1925-1941
Iskolai értesítők, Csongrád - Állami Szent Imre gimnázium 1920-1948
Iskolai értesítők, Dés - Állami gimnázium 1897-1942
Iskolai értesítők, Dunaszerdahely - Állami Gimnázium 1938-1943
Iskolai értesítők, Fiume - Állami gimnázium 1882-1917
Iskolai értesítők, Gödöllő - Premontrei gimnázium 1924-1946
Iskolai értesítők, Gyöngyös - Katolikus Mezőgazdasági Iskola 1926-1938
Iskolai értesítők, Ipolyság - Állami Főgimnázium 1913-1943
Iskolai értesítők, Jászapáti - Katolikus Széchenyi gimnázium 1912-1942
Iskolai értesítők, Kalocsa - Iparostanonc iskola 1930-1938
Iskolai értesítők, Kaposvár - Egyesületi Leány Gimnázium 1924-1946
Iskolai értesítők, Karánsebes - Állami Főgimnázium 1907-1917
Iskolai értesítők, Kassa - Állami Hunfalvy gimnázium 1939-1943
Iskolai értesítők, Kassa - Állami leánygimnázium 1938-1943
Iskolai értesítők, Kassa - Állami szlovák gimnázium 1938-1943
Iskolai értesítők, Kassa - Katolikus leánygimnázium 1938-1943
Iskolai értesítők, Kecskemét - Állami Felső Mezőgazdasági Iskola 1936-1944
Iskolai értesítők, Kecskemét - Katolikus leánygimnázium 1922-1946
Iskolai értesítők, Kecskemét - Református leánygimnázium 1927-1939
Iskolai értesítők, Kecskemét - Református tanitóképző intezet 1918-1946
Iskolai értesítők, Keszthely - Gazdasági Tanintézet 1873-1904
Iskolai értesítők, Kisszeben - Katolikus gimnázium 1890-1914
Iskolai értesítők, Kolozsvár - Nőipariskola 1901-1909
Iskolai értesítők, Léva - Állami tanitóképezde 1874-1940
Iskolai értesítők, Léva - Kegyestanítórendi kisgimnázium 1853-1943
Iskolai értesítők, Lippa - Állami polgari és középkereskedelmi iskola 1891-1904
Iskolai értesítők, Liptószentmiklós - Főgimnázium 1912-1917
Iskolai értesítők, Lőcse - Állami felsőbb leányiskola 1881-1916
Iskolai értesítők, Losonc - Tanítóképezde 1872-1915
Iskolai értesítők, Lugos - Állami főgimnázium 1872-1917
Iskolai értesítők, Makó - Állami főgimnázium 1895-1943
Iskolai értesítők, Máramarossziget - Állami Felsőbb Leányiskola 1877-1917
Iskolai értesítők, Máramarossziget - Katolikus gimnázium 1875-1943
Iskolai értesítők, Máramarossziget - Református gimnázium 1858-1942
Iskolai értesítők, Mátyásföld - Szilágyi Erzsébet Polgári Leányiskola 1933-1938
Iskolai értesítők, Mezőtúr - Állami Teleki Blanka leánygimnázium 1925-1943
Iskolai értesítők, Miskolc - Állami Felsőkereskedelmi Iskola 1897-1939
Iskolai értesítők, Miskolc - Állami Hunfalvy gimnázium 1917-1948
Iskolai értesítők, Miskolc - Református leánygimnázium 1922-1946
Iskolai értesítők, Mohács - Városi gimnázium 1935-1947
Iskolai értesítők, Mosonmagyaróvár - Kegyestanitórendi gimnázium 1873-1947
Iskolai értesítők, Muraszombat - Állami gimnázium 1941-1943
Iskolai értesítők, Nagykőrös - Református polgári fiúiskola 1934-1943
Iskolai értesítők, Nagykőrös - Református tanítóképző 1864-1946
Iskolai értesítők, Nagysurány - Állami szlovák gimnázium 1938-1943
Iskolai értesítők, Nagyvárad - Katolikus Tanítóképző intézet 1907-1915
Iskolai értesítők, Nagyvárad - Nyolcosztályú gimnázium 1857-1943
Iskolai értesítők, Naszód - Román Nyelvű Katolikus Gimnázium 1879-1941
Iskolai értesítők, Nyirbátor - Minorita Főgimnázium 1911-1927
Iskolai értesítők, Nyíregyháza - Kalvineum Református Tanitóképző Intézet 1929-1943

KBART: Books, Journals