Dunántúl 1911-1944

...

Megjelent minden nap, szerkesztette Persian Ádám.
"… Ilyen érzést, ilyen hangulatot sejtünk és kívánunk a szellemi világ forgatagában is, mikor a „Dunántúl”, a tavasz legelső és legszebb ünnepén, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, először megjelen. Hosszú készülődés, erős munka, sok áldozat egyengette útját. De hát nem hiába! A bimbó kipattant. S ez a bimbó uj életet jelent, kikeletet hirdet, uj nedveket szí fel, erőket tömörít a legszentebb eszmék önzetlen, férfias, hű szolgálatára. Jogot, igazságot, keresztény eszméket s a magyar hazának lelkes szeretetét hordozza homlokán. Ezek alkották meg, ezeket szolgálja. Ezekért küzd törhetetlen hűséggel, ezeket akarja, bevésni a lelkek mélyébe, hogy hatalmmas öntudatos munka fakadjon nyomukban a nemzet javára.
Nem rombolni, hanem épiteni, nem szétszórni, hanem gyűjteni, nem áltatni hanem az igazság tüzétől lángolva az eszményi szépet, jót s nemeset hirdetni, szolgálni — lesz az ideálja, és ezt az ideált be kell oltani a fonnyadt lélekbe, hogy a társadalom, — a keresztény magyar társadalom ismét tudja, miért van, mit akar s céljaiért ne csak lelkesedni, hanem tenni, alkotni is tudjon.
Pozitív keresztény s öntudatos magyar eszmevilág leszen az oltóág mit a „Dunántúl” mindenha képvisel, s hogy ez az ág virágot hozhasson, gyümölcsöt érleljen, hatalmas törzset neveljen, ápoljuk, s tartsunk ki mellette, és akkor az eredmény, melyet tőle várunk, nemcsak a Dunántúlt fogja betölteni, hanem a hazának javára is szolgál." - írta gróf Zichy Gyula pécsi püspök az első számhoz írott beköszöntőjében.

Tartalomjegyzék 74 518 oldal

1910-1919 1920-1929 1930-1939 1940-1949

1920
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

1910-1919 1920-1929 1930-1939 1940-1949