583 találat (0,046 másodperc)
 • Képes Figyelő, 1945 (1. évfolyam, 1-18. szám)
  1. 1945-10-20 / 8. szám
  [...] a Civilizátor Stróm ja a Nemzeti Szinházban A közbeeső két három évtized [...] nem a színházbanT A mai színház a demokrácia Tudom mit akarsz [...] De azért a szin ház színház Szintézis népi kollektív mind szép és [...] azonban komoly szerepre készü­lök A Nemzeti Színház orosz újdonságá­ban az Orosz emberek [...]
 • Diárium 1948 (1-6. szám)
  2. 1948/ 3. szám • MÁTÉ LAJOS: Színház (90. oldal)
  [...] terén a legnagyobb eredményeket a Nemzeti Színház érte el Különböző módszerekkel a [...] még nem igen beszél­hetünk A Nemzeti Színház az évad folyamán még egy [...] fel­adatot teljesít a másik haladó színház a Madách Színház Itt azonban nemcsak kialakított stílusról [...] az új színház ilyen tökéletes szintézisét alkotta volna A legsivárabb és [...]
 • Diárium 1940 (1-10. szám)
  3. 1940 / 8. szám • SZÍNHÁZ (190. oldal)
  [...] kételkedőknek Az analízis becsületes művét szintézisbe is foglalta ő teljes biztonsággal [...] a becsületes analízis eredményeire épített szintézis síkját és az új világ [...] VIII Múzeum­korút 6 DÖBRÖNTE KÜRTJE Nemzeti Színház Orbán Dezső ifjúsági regényében találkoz­tunk [...]
 • Szinház, 1945 (1. évfolyam, 1-19. szám)
  4. 1945-10-24 / 11. szám
  [...] Tilda Radovici Luci­an a bukaresti Nem­zeti Színház művész­nője iinvíá Ji ISAidapedeit A [...] fel Dina Mihalcea a buka­resti Nemzeti Színház művésznője Tilda Radovici Lu­cian ugyancsak a Nemzeti Színházból Lulu Savu a Komédia tagja Piu Minorcscu a Central Színház mű­vészi igazgatója Jón Lucian a Nemzeti Színházunk fiatal reménysége és a legjobb [...]
 • Diárium 1942 (1-12. szám)
  5. 1942 / 9. szám • SZÍNHÁZ • Színházi beszámoló (Kenyeres Imre) (216. oldal)
  Л гЯНк A NEMZETI SZÍNHÁZ meg a Szent Ist­ván ünnepre [...] alakjában nem érezzük az indíté­kok szintézisét Széthull indulataira nem egyéni elhatározásai [...] lássa velünk együtt benne a színház feltétlen irodalmi tö­rekvéseinek elindítását A [...] munka Megnyitotta kapuit az ANDRÄSSY SZÍN­HÁZ is teljesen tavalyi nagysikerű szezonja [...]
 • Magyar Szemle 42. kötet (1942. 1-6. sz.)
  6. Staud Géza: A Nemzeti Színház száz éve (164. oldal)
  [...] kap értelmet és jelentőséget A Nemzeti Színház történetét sem lehetett addig tudományosan [...] aki Bayer József után a Nemzeti Színház történetéhez ismét hozzá szeretett volna [...] Bíró Lajos Pál A Magyar Nemzeti Színház története 1837 től 1841 ig [...] vázlatosan a színház történetéből A Nemzeti Színház megnyitásának századik évfordulója aztán ismét [...]
 • Hortobágyi Jenő (szerk.): Keresztény magyar közéleti almanach 2. M-Zs (Budapest, 1940)
  7. V (1174. oldal)
  [...] 4 Vízvári Mariska színművésznő a Nemzeti Színház örökös tagja Szül 1879 máj [...] származik nagyatyja Szigeti József a Nemzeti Színház tiszteletbeli tagja atyja V Gyula a Nemzeti Színház örökös tagja a nagynevű komikus [...] működik sőt sokszor játszik a Nemzeti Színházban a Rádióban Számos film vezetőszérepét [...]
 • Világ, 1949. április (1148-1171. szám)
  8. 1949-04-28 / 1169. szám
  [...] F csepeli Sportcsarnokban vendégszerepei a Nemzeti Színház Ma öle a kttíúrvezetők tekintik meg a Nemzeti Színházban es S órakor Gorkij Vassza [...] nagyközön­ség e ŐÍti premierje A Nemzeti Színház társulata vn­­sár nap május 8 [...] kapjon minden év áprilisá­ban a Nemzeti Színháznak az a fiatal tagja akit [...]
 • Forrás, 1944. április-június (2. évfolyam, 4-6. szám)
  9. 1944-06-01 / 6. szám
  [...] Tehát nem királyhimnusz hanem igazi nemzeti himnusz nemzeti imádság a nemzeti érzület legtisztább legeszményibb megnyilvánulása Sem [...] a Kölcsey Erkel himnusznak a Nemzeti Színházban történt elhangzása után azt az [...] a szíveket s amikor a Nemzeti Színházban 1845 szeptember 13 án először [...]
 • Szinház, 1945 (1. évfolyam, 1-19. szám)
  10. 1945-09-12 / 5. szám
  [...] iá KÓÍ Dávid Mihálji a Nemzeti Színház művésze egyik legérdekesebb Icgszuggesztlvebb egyénisége [...] az esztendőben megkaptam a pécsi Nemzeti Színház kon­cesszióját de egy le­vélben tisztelettel [...] azok ellen akik őt a Nemzeti Színháztól és a rádiótól elüldözték keserűen [...] zsír ára lemegy Egy má­sik színházra a Budái Színházra is jogos reményeim vannak s [...]
 • Magyar Nemzet, 1941. január (4. évfolyam, 1-25. szám)
  11. 1941-01-16 / 12. szám
  [...] egészségün­ket nem veszélyeztetik Baleset a Nemzeti Színházban a Cyrano 4 csatajelenetében Szerdán este a Nemzeti Színházban a Cyrano de Bergerac előadásán [...] a darab főszereplői A kolozsvári Nemzeti Színház átépítési munkálatai mint ismeretes hosszú [...] szerint ja­nuár végén megnyílik a színház 4 budapesti Nemzeti Színház vendég­játékával A pesti színésze Bánk [...]
 • Magyar Nemzet, 1942. szeptember (5. évfolyam, 198-222. szám)
  12. 1942-09-27 / 220. szám
  [...] elmélkedés Kolozsváron jártam s n Nem­zeti Színházban töltöttem egy szép estét Az [...] todmaniczky Frigyes Es a haj­léktalan Nemzeti Színhazat har­minc éve vendégül lato Nép­színház [...] Jeremiás 1 De a kolozsvári Nemzeti Szín­ház az más Itt jóleső örömmel [...] diadal színeinek túláradását A kolozsvári Nemzeti Színházban nem merengünk a múlton és [...]
 • Diárium 1944 (1-12. szám)
  13. 1944/ 6. szám • SZÍNHÁZ • Kemény János, Székely Mózes színműve (Kenyeres Imre) (95. oldal)
  [...] küldi má­sikat az ég Ennek szintézisében nagy lelki ki­béküléssel tesszük le [...] Péterét most mutatta be a NEM­ZETI SZÍNHÁZ A főpróba szokatlan csöndjé­ben mély [...]
 • Szinház, 1946 (2. évfolyam, 1-48. szám)
  14. 1946-10-23 / 41. szám
  [...] ALATT O Neill színműve a Nemzeti Színházban Különös színdarab ez A Nemzeti Színház előadásában amolyan verísztikus népdráma Ver [...] kivetülése a szociális probléma és szintézise lesz a megoldás O Neill [...] igaza van Ügy látszik á Nemzeti Színház a méreteket hibázta el alapvetően [...]
 • Útunk, 1949 (4. évfolyam, 1-26. szám)
  15. 1949-12-03 / 24. szám
  [...] HARCÁNAK SZÍNPADI ÁBRÁZOLÁSA A ROMAN NEMZETI SZÍNHÁZ HÁROM ELŐADÁSA UTUNK n A [...] egybehangolt játékának tulajdonítható A Román Nemzeti Színház művész­­együttesének le kell vonnia legutóbbi [...] megsemmisítésére felszámolására A Kolozsvári Román Nemzeti Szín­ház ezévi első három előadása Lucia [...] lismerésreméltó az igyekezet amellyel a Nemzeti Színház November 7 tiszteletére elké­szült a [...]
 • Magyar Nemzet, 1941. augusztus (4. évfolyam, 174-198. szám)
  16. 1941-08-24 / 192. szám
  [...] színpada itt is előljár a Nemzeti Színház klasszikus beszédkultúráját teljesen lerontotta a [...] ország méltóságteljes első teátrumából A Nemzeti Színház beszédkulfórájának hanyatlása párhu­mentumainak a színésznők [...] szól S még valamiért a nemzeti színját­szásért A nemzeti színjátszás ügye [...] sorsodról S miközben annyit beszélnek nemzeti szellemről nemzeti színjátszásról tulajdonképpen senki sem kérdi [...]
 • VILÁGIRODALMI FIGYELŐ 4. ÉVFOLYAM (1958)
  17. 1958 / 1. sz. • FOLYÓIRATSZEMLE • Szláv nyelvű irodalmak (103. oldal)
  [...] A történetiség és az aktualitás szintézisé­nek elvi alapján egy új Shakespeare­kultusz [...] egy két nem­zetiségnek volt önálló színháza A szovjet uralom éveiben a [...] Turkméniá­ban és Tádzsikisztánban is A nemzeti színházakkal egyidőben meg­születtek a nemzeti drámairodalmak is A cikkíró itt [...] S a megerősödött jól fejlődő nemzeti színházak számára 1930 ban meg­rendezték a [...]
 • Film Színház Irodalom, 1942. július-december (5. évfolyam, 27-52. szám)
  18. 1942-10-30 / 44. szám
  t NEMZETI SZÍNHÁZ CSALÓKA SZIVÁRVÁNY Napjainkban a darabok [...] bemutatóján hullámzó tömeg között a Nemzeti Színház foyér jában a Film Színház Irodalom szer­kesztője mellé sodródtam s [...] a törekvésében hogy a kérdéseket szintézisben mutassa meg és a kifejezésre [...] lesz igazunk lassanként Az új szintézist einl í tette szerkesztő úr [...]
 • Népszava, 1942. május (70. évfolyam, 98–121. sz.)
  19. 1942-05-24 / 116. szám
  [...] vasárnap JK ndamáviíj Shakespeare Falstaff Nemzeti Színház A Nemzeti Színháznak végre eszébejutott hogy más kötelessége [...] ember volta olvad életművében örök szintézissé és ez a szintézis Shakespeare Legigazabb legemberibb figurái­nak élcsapatában [...] Itt van a baj A Nemzeti Színház ezúttal sok mindent jóvátehetett volna [...]
 • Művészet - Új Élet, 1959 (2. évfolyam, 1-9. szám - 1. évfolyam, 1-6. szám)
  20. 1959-04-01 / 4. szám
  [...] A bukaresti I L Caragiale Nemzeti Színház a legjobb erőit vonultatta fel [...] végzett M Tofan a bukaresti Nemzeti Színház díszlettervezője Jó érzékkel ragadta meg [...] a darabhoz illő művészi népi szintézisben jelentkező hangulatot A sajtóban akadtak [...] támogatni mint bírálni kell bukaresti Nemzeti Színház stúdió termében hetek óta játsszák [...]
 • Esti Hirlap, 1957. augusztus (2. évfolyam, 178-203. szám)
  21. 1957-08-04 / 181. szám
  [...] Tehát 800 adszor játssza a Nemzeti Színház e hó végén Madách Imre [...] zajlik le a Margitszigeten a Nemzeti Szín­ház 120 ik születésnapján Négy helyett [...] keltett figyelmet mert ezt a Nemzeti Színház tervezte A darabot világszerte játszották [...] új évadban zenei feladatom a Nemzeti Színház­ban A felújítandó mű ugyan­is Grieg [...]
 • Katolikus Szemle 9. (1957, Róma)
  22. 3. szám • Fáj Attila: Az Ember tragédiájának sorsa (111. oldal)
  [...] színre hozni és a budapesti Nem­zeti Színházban történt nagysikerű premier­jére csak a [...] költeményt hosszú ideig száműzték a Nemzeti Színház színpadáról mivel a benne lévő [...] Imréről elnevezett tér sőt két színház is az ő nevét viselte [...] közösség javára fordított szabad kezdeményezés szin­tézise a kommunizmus Madách ugyan a [...]
 • Köznevelés, 1946 (2. évfolyam, 1-24. szám)
  23. 1946-03-15 / 6. szám (6_15. oldal)
  [...] A párt hazafias működésének és nemzeti jelle­gének kidomborításában elődünknek és rokonunknak [...] egész életük fotyamán a népek nem­zeti szabadságának és függetlenségének nagy barátai [...] be március 4 én a Nemzeti Színházban A bemutató első részében eredeti [...] szervezetek rendelkezésére Zp SÁRI BÍRÓ Nemzeti Színház Móricz Zsigmond parasztvigjátékát új rendezésbén [...]
 • Világosság, 1949. január (6. évfolyam, 1-23. szám)
  24. 1949-01-08 / 5. szám
  [...] beiktatta hi­vatalába a kolozsvári Román Nem­zeti Színház uj igazgatóját Vasile Moldoveanut aki [...] cseh fővárosba az ot ani Nemzeti Színház igazgatója­ként folytatta tevékenységét Smetana első [...] évben amikor megbízták a Cseh Nemzeti Színház igazgatásával Az operát ugyanabban az [...] összehasonli­­tanj lehetne a moszkvai Művész Színházzal A szinház megszervezésekor alapítói nem korlátozódtak csak [...]
 • Uj Magyarság, 1943. augusztus (10. évfolyam, 172-196. szám)
  25. 1943-08-27 / 193. szám
  [...] után tizenegy évig volt a Nemzeti Színház tagja s csak 1936 ban [...] történt Két új bérletsorozat a Nemzeti Színházban A Nemzeti Színház bérletezésének első része az elmúlt [...] 7 ig bezárólag árusítja a Nemzeti Színház az előcsarnokban délelőtt 10 töl [...] mutatko­zott be Helsinkiben A Nemzeti Színház ünnepi előadása Balatontűreden Ezelőtt száztizenkét [...]
 • Csongrád Megyei Hirlap, 1958. október (3. évfolyam, 231-257. szám)
  26. 1958-10-18 / 246. szám
  [...] színtársulatoknál kezdték pályafutásu­kat Pozsonyban öt szín­ház van A Nemzeti Színház egyik épüle­tében operákat a három [...] Ope­rettszínház Ifjúsági Színház és Űj Színház néven kaba­részínház is működik a vá­rosban A Nemzeti Színház pró­zai színház a szlovák iroda­lom legnagyobb alakjáról [...] ezen a napon a pozsonyi Nemzeti Színház díszelőadásban adta elő ör­vény című [...]
 • Magyar Nemzet, 1956. október (12. évfolyam, 232-250. szám)
  27. 1956-10-09 / 238. szám
  [...] Kos­­suth díjas kiváló művész a Nemzeti Színház igazgatója a Művészeti Dolgozók Szakszer­vezete [...] Társaság több képviselője to­vábbá a Nemzeti Színház szá­mos művésze Ott volt a [...] darabjából részleteket ad elő a Nemzeti Színházban Ma­gyarországi tartózkodásuk alatt több színházat [...] Ilyen előadást láttunk leg­utóbb a Nemzeti Színházban I ahol hetvenötödször került színre [...]
 • Ujság, 1942. november (18. évfolyam, 249-272. szám)
  28. 1942-11-11 / 256. szám
  [...] jelző ünnepségre készül a ko­lozsvári Nemzeti Színház s vele természetesen Erdély fővárosá­nak [...] törekvő versenyI Mig a budapesti Nemzeti Színház csak 1837 augusztus 22 én [...] lehet elpusztítani Ha a pesti Nemzeti Színház egy Széchenyi István gróf vagy [...] kultúr­történet feljegyzi hogy a pesti Nemzeti Színház a magyar re­formtörekvéseknek egyik gyö­nyörű [...]
 • Esti Ujság, 1941. július (6. évfolyam, 148-174. szám)
  29. 1941-07-01 / 148. szám
  [...] talt meghívták Drezdába vendégrendezésre A Nemzeti Színház igazgatója Németh Antal a napokban [...] amelynek jelentős im­pulzust adott a Nemzeti Színház németor­szági kimagasló sikerű vendégszereplése A drezdai színház a Nemzeti Színház vendég­játékának nagy sikere után Németh [...] a német közönség elé A Nemzeti Színház igazgatójának drezdai vendégrendezésére vonatkozó tárgyalások [...]
 • Film Színház Muzsika, 1958. július-december (2. évfolyam, 27-52. szám)
  30. 1958-09-05 / 36. szám
  [...] É L KÉRDEZTÜK MEG a Nemzeti Múzeum újkori osztályán nemes vonalú [...] amely a mohácsi vésztől a Nem­zeti Színház megnyitásá­ig tehát 1526 tól 1837 [...] magyar dráma szín­játszás és kritika szinté­zisét adja majd Színház című kö­tetem a tervek szerint [...] sokan képze­lik Erős kapcsolata van színházakkal filmmel Rendezők tervezők jön­nek ide [...]
 • Világ, 1945. november (141-164. szám)
  31. 1945-11-27 / 161. szám
  [...] irodalmi alak pontosan olyan lelki szinté­zist jelent nemzeti életükben mint a bfo képű [...] arról hogy mi történt a Nemzeti Színház múzeuménak ér­tékeivel amelyeket az ő [...] buzgólkodott azon hogy visszakerüljön a Nemzeti Színházhoz Szélsőjobboldali em bernek ismertem aki [...] egyig terhelő nyilatkozatot tesznek a Nemzeti Színház voll igazgatója ról Az elmondottakból [...]
 • Pécsi Napló, 1940. december (49. évfolyam, 273-306. szám)
  32. 1940-12-25 / 303. szám
  [...] is annyira kedvelt hogy sokan nemzeti tulajdonnak tekintik A nagy magyar [...] adja elő Országunk első prózai színháza a Budapesti Nemzeti Színház a magyar irodalom legmonumentálisabb al­kotását [...] be Németh Antal dr a Nemzeti Színház igazgatójának egészen új utakon járó [...] még előadásra kerül a Pécsi Nemzeti Színház művészgárdájával a Ka­lotaszegi Ballada Csáki [...]
 • Szabad Nép, 1946. december (4. évfolyam, 273-296. szám)
  33. 1946-12-15 / 285. szám
  [...] elmerülő vidéki színjátszás meg­segítésére a Nemzeti Színház megtette az első gyakorlati lépést [...] városokat A társulat nagyrészt a Nemzeti Színház tagjaiból ál a vidéki ellá­tást [...] vi­déki színtársulatoknak jut i A Nemzeti Vándorszínház nem a Nemzeti Színházé mondja Major Tamás Bármelyik színház beikap OsOlóJhatik ebbe a munkába [...]
 • Magyar Építőművészet, 1959 (8. évfolyam, 1-10. szám)
  34. 1959 / 5-6. szám
  [...] az építészet és a társművészetek szintézisének megvaló­sítására irányulnak meg kell azonban [...] együt­teseink művészi színvonalának a keresett szintézis jegyében való emelésére Ugyan­akkor pedig [...] Pedig ezek nélkül nincs új szintézis és nincs új épí­tészet A [...] fog rájuk Befejeződött a Miskolci Nemzeti Színház ter­vezési munkája a bútorozás világítótestek [...]
 • Szegedi Népszava, 1946. július-szeptember (2. évfolyam, 145-220. szám)
  35. 1946-09-12 / 205. szám
  [...] min­­tíe i országban a tiszta nemzeti hagyo­mány hatotta alakitolta és itatta [...] azintársulat uJ tagjai A szegedi Nemzeti Színház nyári szűnate a vége felé [...] l ázár Gida a budapesti Nemzeti Színház tagja a deb reocni Havadi [...] Kamarás Gyulával a roll kolozsvári Nem­zeti Színház tagjával is Szinle száz száza­lékig [...]
 • Utunk, 1956 (11. évfolyam, 1-52. szám)
  36. 1956-07-13 / 28. szám
  [...] a bukaresti I L Cara­­giale Nemzeti Színház sem választ­hatott jobban mint hogy [...] ülteti a nézőtérre A bukaresti Nemzeti Színház együttese ezenkívül nem is számlt­magát [...] én a bukaresti L Ca­ragiale Nemzeti Színházra Délelőtt a fesztivál közönsége egy [...] fényes győzelemmel végződött A bukaresti Nemzeti Színház három párizsi előadásának kétszer ját­szották [...]
 • Világosság, 1948. július-október (4. évfolyam, 148-251. szám)
  37. 1948-10-12 / 234. szám
  [...] Iconferanszával A moszkvai Akadémia Kis Színház a legrégibb orosz színházak egyike a ua­­pokban nyitja meg [...] MAI MŰSORA Operabáz Kinos előadás Nemzeti Színház Szentivánéji álom 7 Állami Ma­dách [...] Színház Különös házasság táS Belvárosi Színház ördög cimborája S Művész Színház [...] VMFI híradú Oreszkérflés Jön a Nemzeti Színház nagy sikert aratott darabjának filmváltozata [...]
 • Nemzeti Ujság, 1940. március (22. évfolyam, 49-72. szám)
  38. 1940-03-24 / 67. szám
  [...] a Zichy Nándor dij nyertese NEMZETI ÚJSÁG 1949 március 24 Vasárnan [...] összes alap­vető kérdéseit uj eredeti szintézisben fel­dolgozó munka Huszonhatéves korában lett [...] azok a módsze­rek amelyek a szintézis munkáját alá­támasztják a filozófiatörténet munkál­kodásának [...] Budapest VIII Józseí körút 2 Nemzeti Színházzal szemben Otthoni kötelezettségnél kuli bemutatás [...]
 • Néptanítók lapja 76. évfolyam, 1943
  39. 1942-04-01 / 07. szám (271. oldal)
  [...] ki a fii nek sajátos nemzeti életformája irodalmuknak költészetüknek képzőművészetüknek és [...] mi magya­rok a népi és nemzeti hagyományok szintézisbe foglalásának ugyanazt az útját járjuk [...] követően Le lwtay Árpád a Nemzeti Színház tagja Kajanto Éljen a magyar [...] adta elő Mészáros Agi a Nemzeti Színház tagja Buneberg Pavo gazda Kivi [...]
 • A Hét 1958/1 (3. évolyam, 1-26. szám)
  40. 1958-04-20 / 16. szám
  [...] leningrádi Állami Opera és Balett színház kilencven táncosa és tán­cosnője Aki [...] művész is és ez a szintézis any­nyira tökéletes hogy a nézőben [...] estén keresztül a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színházban is Először a szólótáncosok és [...] az első na­pon a Szovjetunió nemzeti művésznője N M Gyugyinszka és [...]
 • Magyar Nemzet, 1958. március (14. évfolyam, 51-76. szám)
  41. 1958-03-15 / 63. szám
  [...] egyetemi tanárt a biológiai fehérje szintézis te­rületén kifejtett értékes mun­kásságáért a [...] Tiva­dar és Vaszy Viktor vezette színházban már nemcsak ióp módszer bevezetésével [...] ezelőtt elő­ször lépett fel a Nemzeti Szín­házban akkor néhány szavas epizód figurákkal [...] Tamás az ő helyét a Nemzeti Színház tagjai sorában jelölte meg ak­kor [...]
 • Ellenzék, 1944. március (65. évfolyam, 49-73. szám)
  42. 1944-03-09 / 56. szám
  [...] Zitahy Lajos színmüvének bemutatója a Nemzeti Színházban ügynevezett kényes kérdést taglal Zi­­iahy [...] Na gyváradról jelentik A kolozsvári Nemzeti Színház operaegyüttese hétfőn este Wagner Bolygó [...] HÁROM PRÓZAI BEMUTATÓRA KÉSZÜL A NEMZETI SZÍNHÁZ Tegnap zajlott le a Faitornyok [...] kritika határá n KOSSUTH A NEMZETIBEN Kossuth Lajos emlékezetének áldoz a [...]
 • Függetlenség, 1940. május (8. évfolyam, 98-121. szám)
  43. 1940-05-31 / 121. szám
  [...] Parasztbecsület Csárdajelenet vasárnap B Traviatá Nemzeti Színház 8 péntek W 2 Rómeó [...] í Az egytitte a Pesti Színházban vendégszerepeL Erztébetvároal Színház H 6 9 wnn 4 [...] jnbüea dez a Katolikus Legényegylet Nemzeti Színházban Az Orseágos Központi Katolikus Legényegylet [...] évfordulója alkalmából díszelőadást rendez a Nemzeti Szín­házban június 9 én Csepreghy Ferenc [...]
 • Új Magyarország, 1948. január-június (4. évfolyam, 1-25. szám)
  44. 1948-05-01 / 18. szám
  [...] Jle au lua édiája a Nemzeti Színházban Valahol o ősük a hősök [...] gyökerező natu­ralizmus vagy valamely új szinté­zis mély Shakespeare előadásmód­jának új lényegében korszerű for­máját alkotná meg A Nemzeti Szín­ház előadása azonban sajnos a három [...] tolmácsolásában nem való a magyar Nemzeti Színház deszkáira égy hangú és üres [...]
 • Szabad Nép, 1947. augusztus (5. évfolyam, 173-197. szám)
  45. 1947-08-01 / 173. szám
  [...] s ugyanakkor megakadályozta hogy a Nemzeti Színház új épületét ott építsék fel [...] jut kenyérhez Ami az új Nemzeti Színház felépi tését illeti a kultuszminisztérium [...] hogy ha a telep a Nemzeti Színház felépítésére felhasználható a bérleti jogviszony [...] Eszerint a nyári mozi a Nemzeti Színház felépítését semmi­képen sem akadályozhatja meg [...]
 • Népszava, 1941. augusztus (69. évfolyam, 173–197. sz.)
  46. 1941-08-24 / 191. szám
  [...] je­lentőségű kérdés csak a budapesti színházak helyzetére gyakorol be­folyást a Nemzeti Színház konszern bővülése A Pesti Színház megszer­zésével most már három állandó és egy esetenkénti színház került a Nemzeti igazgatóságának irányí­tása alá Ez a [...] ké­nyelmes tornyában veszedelmesen ellustulhat A Nemzeti Színház csoport bővü­lésének szociális vonatkozásai mel­lett [...]
 • Világ, 1946. július (327-352. szám)
  47. 1946-07-21 / 344. szám
  [...] miatt mondja Major Tamás a Nemzeti Színház igazgatója Egéiz műsortervem felborult a [...] miatt mondja Major Tamás a Nemzeti Színház igazgatója A Csongor és Tündével [...] még nem kezdődőt meg a Nemzeti Színházban A Világ munkatársának értesülése szerint [...] l rélbiTásra likihoí megyünk Organikus szintézisekben jártAs vegyóe megfelelő olliolyewkcdóé keres [...]
 • Magyarság, 1942. január (23. évfolyam, 1-25. szám)
  48. 1942-01-22 / 17. szám
  [...] délben 1 óra körül a Nem­zeti Színháznál lévő 6 os villamos megállónál [...] 30 év körüli nőt A szín­háznál várakozott ugyanekkor két autóbusz­sofőr akik [...] a szí­nészbejárón keresztül bevitték a Nemzeti Szín­házba Az esetnél eltűnt Kiss Gábor [...] egyénisége előadást tartott A vegyi szintézis útján előál­lított új műanyagok címen [...]
 • Népszava, 1943. október (71. évfolyam, 222–247. sz.)
  49. 1943-10-19 / 236. szám
  [...] a napon mutattta be a Nemzeti Szín­ház a Felség című vígjátékot a [...] huzavona után a darabot bemutató Nemzeti Színház belátva n helyzet tarthatatlanságát új [...] meg Mindig elemzett de a szinté­zist nem tudta megtalálni és ha [...] délután jelentkeztek első alkalom­mal a Nemzeti Színház színpadán az Országos Színművészeti Akadémia [...]
 • Uj Magyarság, 1941. február (8. évfolyam, 26-49. szám)
  50. 1941-02-11 / 34. szám
  [...] volt Elnémult harangok Mengelbeigbucsuestje a Nemzeti Színházban A Nemzeti Színházban hétfőn délelőtt rendelkező próbát tartottak [...] zongoraművész és Apáthy Imre a Nemzeti Színház művésze A ki­emelkedő kulturesemény iránt [...] vetítésre Eredeti bemutató az Erdélyi színhá­zakban Az Erzsébetvárosi Színház pénte­ken este mutatja be a [...]
 • Film Színház Irodalom, 1943. július-december (6. évfolyam, 27-51. szám)
  51. 1943-09-24 / 39. szám
  [...] Se társa MIT JÁTSZANAK A SZÍNHÁZAK NEMZETI SZÍNHÁZ Szilágyi Irmu ÁS 47 NEMZETI KAMARASZÍNHÁZ Tscskó 4 S 47 VÍGSZÍNHÁZ Fekete Péter 47 PESTI SZÍNHÁZ Wurrenné mesteriéire 43 447 1 MADÁCH SZÍNHÁZ Hamlet V 47 I VIDÁM [...] fejezet kis önálló növeli ácska szintézisében pedig az egész maga Pá­rizs [...]
 • Világosság, 1945. október-december (1. évfolyam, 76-148. szám)
  52. 1945-10-21 / 93. szám (6. oldal)
  [...] hogy a színésznő meny­nyire tudja szintézisbe hozni a naivul józan parasztleányt [...] A közönség melegen ünnepelte a Nemzeti Szín­ház színpadára gróf W arwick szere­pében [...] színházi esemény színhelyévé avatta a Nemzeti Színházat Hárs Ivészié Bitlernek is gátiám [...] hatóságokat Egérfogó Benuitetó az Új Színházban Aí Új Színház kétségtelenül nagy oda­adással hozta színre [...]
 • Magyar Nemzet, 1954. november (10. évfolyam, 259-283. szám)
  53. 1954-11-07 / 264. szám
  [...] új színházművészetünk emelkedő szintjét A Nemzeti Színház után Opara házunk is felújí­totta [...] is nagy eredmény volna a Nemzeti Színház Othello ja elsősorban Bessenyei Ferenc [...] rá Akik azonban megnézték a Nemzeti Színház előadását és megnéz­ték vagy bizonyára [...] sokat változtat az hogy a Nem­zeti Színház felújításának leg­utóbbi munkájában mely alig [...]
 • Magyar Nemzet, 1941. december (4. évfolyam, 275-297. szám)
  54. 1941-12-07 / 280. szám
  [...] a kettő együtt alkotja a nemzeti együttműködés szintézisét Bárdossy azonban nem maradt meg [...] meg a dialektika törvénye a nemzeti szin­tézist ha ennek egyik lényeges al­kotó [...] Színházbau Magyarország kormányzójának nevenapján a Nemzeti Színház négy magyar egyfelvonásos vígjátékot tű­zött [...] A mostani előadás szereplői a Nemzeti Színház legkiválóbb művé­szei voltak Ragyogó névsor [...]
 • Népszava, 1942. május (70. évfolyam, 98–121. sz.)
  55. 1942-05-24 / 116. szám
  [...] Walkiir 7 Wiagner oiMus II Nemzeti Színház Fslstaff p 8 Nemzeti Kamara Színház Hősök nélkül Cj Magyar Színház Délután és este Ven d [...] Iste­nek alkonya Wagner ciklus IV Nem­zeti Színház Hétfő II kedd III Kal­fitaff [...] Szombat VII va­sárnap VIII Hibásak Nemzeti Kamara Színház Hétfő Nincs előadás Kedd Hő­sök [...]
 • Haladás, 1947 (3. évfolyam, 1-52. szám)
  56. 1947-02-20 / 8. szám
  [...] megnézte Zsolt Béla da­rabját o Nemzeti drogériát Csak azért hogy lelkiismeretesen [...] kap tfilizmüs és szavjet szocializmns szintézise az előbbinél haladottabb a utóbbinál [...] osztrák polgárháború idején egy fasiszta szintézis hitébe kapaszkodó barátommal vitatkoztam azt [...] tekintély­nralom és a liberális kapitalizmus szintézisé ben reménykedett amelyet mint kvalifikált [...]
 • Függetlenség, 1942. április (10. évfolyam, 49-73. szám)
  57. 1942-03-13 / 59. szám
  [...] ancellir Németh Antal dr­­ak a Nemzeti Színház igaz­gatójának a fémet Sas­­end L [...] egyidejű­leg ünnepéinek majd I A Nemzeti Színház igaz­­ L gatórága a rendkívüli [...] István király Szent fáklya Díszelő­adás NEMZETI SZÍNHÁZ Vrf 8 Pénteken Három maima [...] Géza A para i lílűrrhyzin szinté­zise Balogh János pedig Magyar­­ország páncélos [...]
 • Kis Ujság, 1949. december (3. évfolyam, 279-304. szám)
  58. 1949-12-23 / 298. szám
  SZÍNHÁZ Minden színház ünnepi díszelőadást tartott Sztálin generalisszimusz [...] művét aztán Ladomerszky Margit a Nemzeti Színház tagja szavalt majd a Honvéd [...] Gyula vezény­letével Major Tamás a Nemzeti Szín­ház igazgatója szavalt majd új ma­gyar [...] gyönyörét sikerüt inegéreztflni a miskolci Nemzeti Színház kivá ó fia­tat tagjának Kertész [...]
 • Nemzeti Ujság, 1941. február (23. évfolyam, 26-49. szám)
  59. 1941-02-09 / 33. szám
  NEMZETI SZÍNHÁZ Vuolijoki Hell NISKAVU OAi finn [...] szombaton este mutatott be a Nemzeti Színház eddig talán a legerőteljesebb legmagvasabb [...] nem igen való egészen a Nemzeti Színházba Az előadásnak a jó ossz [...] és az anyagi világ nagyszabású szintézise ez a könyv s benne [...]
 • Világosság, 1947. április-június (3. évfolyam, 74-145. szám)
  60. 1947-05-01 / 98. szám (5. oldal)
  [...] füzetet adott ki A háború szintézise címmel amely w részletezd a [...] MOSODA Operák 4 Lohangrún 6 Nemzeti Szín­ház Román míivOiSzct 7 Nemzeti Kanmra­­ zínház Kaméliáé hölgy 7 Víg­színház Három nővér 7 Pesti Színház Férfi nélkül 7 Madách Színház Egerek és emberek 7 Mívéaz [...]
 • Szabad Ifjuság, 1956. január-március (7. évfolyam, 1-78. szám)
  61. 1956-02-15 / 39. szám
  [...] Zenés mesejáték bemutatója a Petőfi Színházban Petőfi Színházban esté­­ről estére Babay József Buday [...] 1955 ben került a kolozsvári Nemzeti Színháztól a budapesti Petőfi Színházhoz A férfi főszerepet Sinkovits Imre [...] bérl 6 elő­adás 7 Erkel Színház Ho­vanscsina 17 béri 5 előadás 7 Nemzeti Színház Dózsa György Hevesi és Ujházy [...]
 • Népszabadság, 1959. március (17. évfolyam, 51-75. szám)
  62. 1959-03-05 / 54. szám
  [...] Mario Penelope az Olasz Művészek Nemzeti Szövetségének főtitkára A mai olasz [...] a Novecento reakciós avant­gárdistáinak hamis szintézisre tö­rekvő dagályossága ellen Nem meglepő [...] elutazása előtti estén találkoztunk a Nemzeti Színházban Megkértük mondja el véleményét a [...] alig fordul elő például a Nemzeti Színház­ban epizódszerepekben is kiváló színészek lépnek [...]
 • Diárium 1948 (1-6. szám)
  63. 1948/ 3. szám • MÁTÉ LAJOS: Színház (91. oldal)
  [...] néger tárgyú drámája volt A színházak vagy inkább csak a Nemzeti Színház megbízható szerzői az oroszok voltak [...] realista irodalom és realista színjátszás szintézisé­ben most már előbb utóbb létrejön az új magyat szinház Máté Lajos 91
 • Függetlenség, 1943. május (11. évfolyam, 97-122. szám)
  64. 1943-05-09 / 104. szám
  [...] jelen­lek meg a próbák a Nem­zeti Színházban Németh jAütal dr vezetésével a [...] drámája már régen szerepelt a Nemzeti Színház műsorán és úgy volt hogy [...] sürgés­­forgás van minden nap a Nemzeti Színház színpadán amelyet kibővítettek és a [...] Jenő harmóniavilágs választékos és mintegy szin­tézisét adja az utolsó év­tizedek törekvéseinek [...]
 • Kanadai Magyar Munkás, 1949. január-június (20. évfolyam, 26-51. szám)
  65. 1949-03-10 / 35. szám
  [...] A gondolat és kí­sérlet nagyszerű szintézisét Galilei végzi el és ezzel [...] 11 300 00 forint a Nemzeti Színház 8 300 00 a Madách Színház 1 600 00 a Szegedi Nemzeti Színház 4 000 00 támogatást kap [...] Ft ot fordit költségvetésre A Nemzeti Muzeum 6 700 000 Ft [...]
 • Szinház, 1946 (2. évfolyam, 1-48. szám)
  66. 1946-05-23 / 19. szám
  [...] Werfel utolsó darabját A Belvárosi Színház számára dr Bárdos Artúr megszerezte [...] alatt színházi díszelőadá­sok lesznek A Nemzeti Színház orosz szerzők ntűveil adja az [...] Bizottság baleltmatinét rendezett a Belvárosi Színházban amelyet Martonyi Aljréd fellépése ava­tott [...] hogy azt fe­jezze ki nagy szintézisben Maleczky Blanka trfávv Egy tiszta [...]
 • Vid József szerk.: Magyar Kultúra. Társadalmi és tudományos szemle. 28. évfolyam (Budapest, 1941)
  67. 1-12. szám tartalomjegyzéke • Tárca • v. Somfai László: A Szarvas (I_93. oldal)
  [...] terjedő két mozgalmas évszázadot hatalmas szintézisben foglalta össze az írók művészete [...] tette lehetővé a lehetséges teljes szintézist A részletek egybe­illesztésében sohasem tévedtek [...] hitelét Fiala Endre Színházi szemle Nemzeti Színház Kegyenc Teleki László Ke­gyence sohasem [...] méltóképen aligha ünnepelhette volna a színház a magyar drámaírás e nagy [...]
 • Népszava, 1941. november (69. évfolyam, 249–273. sz.)
  68. 1941-11-01 / 249. szám
  [...] 1 Operaház Vordi rökviem 448 Nemzeti Színház Délután Győri kaland CM este TOrtdlők Vt 8 VII Nemzeti Kamara Színház Kaland 8 Madách Színház IV [...] háromszögletű ka­lap Tátékdoboz este Cigánybáró Nemzeti Színház Vasárnap Törtetők 448 VIH Hétfő [...] Piros bugyelláris este Miíkányi I Nemzeti Kamara Szín­ház Vasárnap Kaland 8 Hétfő Nines [...]
 • Világ, 1949. április (1148-1171. szám)
  69. 1949-04-16 / 1160. szám
  [...] husvét hétfőn este a Városi Szín­házban Taavszl hangok címen nagyszabású hangversenyt [...] fantázia és pre­cizitás olyan tökéletes szintézisét mutatták be amely már abszolút [...] a TASE OTI csapatéitól A NEMZETI SZÍNHÁZ csapati a Kultusz Kupában nagy [...] csapata etem Ezek után a Nemzeti Színház csapata v v zet a [...]
 • Művészet, 1958 (1. évfolyam, 1-9. szám)
  70. 1958-10-01 / 7. szám
  [...] tartották hogy ezáltal kiélezzék ia nemzeti gyűlölkö­dést Matei Miliő vendégjátéka amelynek [...] díjtalanul boosájtja rendelkezésiére a Magyar Nemzeti Színházat amelyet azelőtt sohasem használhatott idegen [...] harcot vívott egy erdélyi román színház megalakítása érdekében a következőket írja [...] hangulatával színfoltjaival hat A kettő szintézise az új alkotás mely már [...]
 • Uj Világ, 1954. december (7. évfolyam, 26-52. szám)
  71. 1954-07-08 / 27. szám
  NEMZETI DRÁMÁNK TOVÁBBI ÜTJA KÉTNAPOS ÉS [...] színe­sen festené az élet teljes szinté­zisét a naturalizmus amely az el­lentéteket [...] kiváló és ered­ményes együttműködése a Nemzeti Színházzal Szabó Pál Balázs Sándor Köszönöm [...] dom­borodik ki eléggé annak igazán nem­zeti annak határozottan magyar jel­lege Meg [...] A talpsimo­­gató ban Katona József Színház
 • Új Csehszlovákia, 1959 (6. évfolyam, 1-12. szám)
  72. 1959-04-01 / 4-5. szám
  [...] tudatosan elhagyjuk is a cseh nemzeti zene nagy alapítóinak és klasszikusainak [...] az európai költészet irodalom és színház lelkes híve és kiváló ismerője [...] új romantika és realizmus egyéni szintéziséhez jutott el Nagymértékben merített a [...] témájára Ota­kar Ostrcil a prágai Nemzeti Színház operá­jának művészeti igazgatójaként rettenthe­­fcetlenül harcolt [...]
 • Pedagógus Értesítő, 1947 (3. évfolyam, 1-24. szám)
  73. 1947-03-01 / 5. szám
  [...] Diárlum Tudomány és szépirodalom nép­szerűsítő szintézise az Országos Szabad Művelődési Tanács [...] fél­havi szemle a Gazdaság a Nemzeti Bank kiadásában megjelenő Köz­gazdaság Irodalmi [...] berniünké SZÍNHÁZI szemjlk kuniéfiás hölgy Nemzeti Szín­ház Dráma 5 felvonásban Irta Dumas [...] való feldolgozásért köszönet a Belvárosi Színháznak a szinre­­ hozatalért A közönség [...]
 • Népszava, 1943. augusztus (71. évfolyam, 172–196. sz.)
  74. 1943-08-26 / 192. szám
  [...] nagy értékét ÜJ BÉRLET A NEMZETI SZÍN­HÁZBAN A Nemzeti Színházban must már csak néhány bérletjegy [...] XVII keddi bérleti napokra A színház igazgatósága az ér­deklődésre tekintettel még [...] ig keddig bezárólag árusítja a Nemzeti Színház az előcsarnokban délelőtt 10 1 [...] szellem és a nyu­gati szellem szintézisét Kiterjeszkedik Krúdy Gyulára és Tormay [...]
 • Film Színház Muzsika, 1959. július-december (3. évfolyam, 27-52. szám)
  75. 1959-12-04 / 49. szám
  [...] ősbemutató tette nevezetessé a Pécsi Nem­zeti Színház újonnan szervezett balett együtte­sének első [...] Hatásos a mozgás és zene szintézise a balla­da légkör érzékeltetése A [...]
 • Pesti Hírlap, 1942. január (64. évfolyam, 1-25. szám)
  76. 1942-01-21 / 16. szám
  [...] kultuszminiszter rendeletét adott ki a Nemzeti Színház és a m kir Ope­raház [...] úgy tervezik hogy az állandó színház személyzetén kivül a budapesti Nemzeti Színház és az Operaház 6 6 [...] vendégeként tartózkodik Magyaror­szágon A vegyi szintézis utján előállított uj műanyagok címen [...]
 • Magyar Nemzet, 1942. március (5. évfolyam, 49-73. szám)
  77. 1942-03-03 / 50. szám
  [...] Szentimrei Jenő Gyökereit keresi egy színház Kolozsvár március A kolozsvári Nemzeti Színház ere­deti bemutatóval kedveskedik meg újhodása [...] egy kis ország második számú nemzeti színháza újonnan visszatért ország­részen félig vidéken [...] lehet ok mikor Bu­dapest összes színházai neki ját­szanak Tíz színház műsordarabjai közül egy jó műsort [...]
 • Pécsi Napló, 1941. január (50. évfolyam, 1-25. szám)
  78. 1941-01-28 / 22. szám
  [...] találkozhatsz villamoson és moziban és színházban de azért ne ülj fel [...] Társaság tar­totta hangversenyét a pécsi Nemzeti Színház­ban és ez a koncert melyet [...] a Hans Sachsaké akik harmonikus szintézisben tudták feloldani a művész és [...] Filharmóniai Társaság hangversenye a pécsi Nemzeti Színházban A Művészeti Hetek zenei eseménye [...]
 • Népszava, 1943. január (71. évfolyam, 1–25. sz.)
  79. 1943-01-26 / 20. szám
  [...] egyetemi m tanár a Magyar Nemzeti Bank főellenöre előadást tart Vendégeket [...] GABÁNYI LÁSZLÓ Gabányi László a Nemzeti Színház régi érdemes tagja 64 éves [...] rádiumkórliázban meghalt Gabá­nyi László a Nemzeti Színház egykori nagy művészének Gabányi Árpádnak [...] 1913 ban lel t a Nemzeti Színház tagja Számos kiváló epizód­alakításával tíint [...]
 • Nemzeti Ujság, 1944. február (26. évfolyam, 25-48. szám)
  80. 1944-02-25 / 45. szám
  [...] népi eszme cí­­tnen tart előadást NEMZETI UJSÄG 9 1944 február 25 [...] azonban ezúttal is egyetlen hatalmas szin­tézisben oldja föl a múltak szerteágazó [...] A kaméliás hölgy előadása A Nemzeti Színház igazgatósága A kaméliás hölgy jegyei [...] öreg művészek megsegítésére fordítják A Nemzeti Színház Vígszínház Uj Magyar Szín­ház Fővárosi Operettszinház és Vidámszinház tlefizetéséből
 • Keleti Ujság, 1942. december (25. évfolyam, 272-294. szám)
  81. 1942-12-17 / 285. szám
  [...] intézkedésig zárva van Az Erdélyi Nemzeti Muzeum állat­tára Míkó kert Megtekinthető [...] 9 Mikó utca 2 A NEMZETI SZÍNHÁZ ELŐADÁSAI r rr ni T [...] bemutatásra kedden este a kolozsvári Nemzeti Színházban Az olasz utó romanticizmus és [...] felvonás befejező jelenetével A kolozsvári Nemzeti Színház opera­együttese legnagyobb tudása szerint hozta [...]
 • Magyar Nemzet, 1955. november (11. évfolyam, 257-281. szám)
  82. 1955-11-01 / 257. szám
  [...] egyéb­ként pedig a huszonhármadig állami színház Magyarorszá­gon megkezdte működését Régi vágya [...] január 9 én volt a Nem­zeti Színházban Erről a darab­ról a Nemzeti Színház akkori hírés dramaturgja Alexander Bernát [...] irodalom egész fejlődésé­nek marxista igényű szinté­zise még a következő években vár [...]
 • Népszava, 1945. május (73. évfolyam, 80–103. sz.)
  83. 1945-05-10 / 87. szám
  [...] István Különös éjszaka A Belvárosi Színház megnyitása A színházak történetében igen ritka pil­lanatnak lehettek [...] élő és halott tökéletesen hiteles szin­tézise Rombolja a maga hazug emlék­művét [...] a Hunnia filmgyár ideiglenes igazgatójává SZÍNHÁZAK műsora Csütörtök Operaház Nincs előadás Nemzeti Szinház Bánk bán 3 Nemzeti Ka­maraszínház A medve A dohányzás [...]
 • Esti Ujság, 1943. szeptember (8. évfolyam, 197-221. szám)
  84. 1943-09-27 / 218. szám
  Az Esti Újság színháza Hasaérkezett Bulgáriától PATAKY JENŐ a [...] hazaérkezett Bulgáriából Pataky Jenő a Nemzeti Színház művésze aki az elmúlt hetekben [...] lélek vívódásainak Észak éa Dél szintézise a francia művészet ebben van [...] Nincs előadás este 446 Aida NEMZETI SZÍNHÁZ 443 47 Hétfő Szilágyi Irma [...]
 • Világ, 1948. június (898-922. szám)
  85. 1948-06-13 / 909. szám
  [...] Szentivánéji álom ünnepi sikere a Nemzeti Színházban A felszabadulás után leg­nagyobb művészi [...] zaj­lott le péntek éste a Nemzeti Színháznak Major Tamás zse­niális rendezésében teljesen [...] és a képszerűség egyesül­tek magasrendű szintézisben Pontosság stílus hangszépség egyszerű eszközök [...] ezer nézőt befogadó fából épült szín­ház tűzveszélyes A színház igaz­gatója szakértő bizottság kiküldő séf [...]
 • Magyar Nemzet, 1942. március (5. évfolyam, 49-73. szám)
  86. 1942-03-06 / 53. szám
  [...] útszéli liberalizmus alattomo­san támadta Lelkének szintéziséhez tm lozotta magyar nemzeti állam és a történelmi Magyarország másrészt ugyancsak a magyar nemzeti állam és a Habsburg­­monarchia szintézise Ha itt vagy amott kétség [...] ezt a problé­mát tel A Nemzeti Színház egyhetes műsora Az új rokón [...]
 • Magyar Nemzet, 1959. szeptember (15. évfolyam, 204-229. szám)
  87. 1959-09-13 / 215. szám
  [...] a Lánchídon át Pestre A Nemzeti Színház előtt ál­lapodott meg a sokaság A színházban a cenzúra által el­temetett Bánk [...] hőskorra amidőn még a régi Nemzeti Színház biztosított otthont a dalműnek egy [...] nyilván közeledni fog egymáshoz és szintézisükből születik meg az új koreai nem­zeti művészet A koreai magyar kulturális [...]
 • Ujság, 1944. január (42. évfolyam, 1-24. szám)
  88. 1944-01-05 / 3. szám
  [...] másik élelmicikkért sőt újabban már színház vagy mozijegyért is sorba kell [...] ön­­maguhkhoz a ragaszkodás egy ha­talmas szintézishez melyben csak a legnemesebb lelkek [...] cimfl darabban fellép a Kolozsvári Nemzeti Színházban la értesítette színház igazgató­ságát hogy Erdély fővárosában nem [...] az elhatározását bogy a Kolozsvári Nemzeti Szín­házban másnak adja át pesti sze­repét [...]
 • Révai Kétkötetes Lexikona 2. K-Zs (Budapest, 1948)
  89. S • ... • Szintezés (szintmérés) • Szintézis • Színvakság • ... • Szipolyok, Anisoplia (501. oldal)
  [...] 1830 f 1913 A Ma­gyar Nemzeti Múzeum osztályigazgatója bibliográfus Alapvető műve [...] Szinopszis 1 Synopsis Színpad a színháznak a színdarabok előadására szolgáló része [...] gyorsaságát teszi lehetővé Shakespeare korabeli színház Színpadi zene a színművekhez előírás [...] tszf okat ilymódon határoz­zák meg Szintézis gör részeknek összefüggő egésszé kapcsolása [...]
 • Pedagógus Értesítő, 1947 (3. évfolyam, 1-24. szám)
  90. 1947-03-01 / 5. szám
  [...] Opera­­sázat kivéve az összes budapesti színházakba és kabarékba a szak­tervezőt fővárosi [...] 7 9 óra között a Nemzeti Színház nézőtéri felügyelőjénél A Küld ralis [...] tiszta szellemhez való ra­faszkodás a nemzeti hagyományok s egyetemes erkölcsi törvények [...] Embernevelés ben oly mintaszerűen megvalósult szin­tézis jegyében Indította el a magyar [...]
 • Népszabadság, 1959. március (17. évfolyam, 51-75. szám)
  91. 1959-03-18 / 65. szám
  [...] hogy Laurence Oli­­viernek sikerült leginkább szin­tézisbe hozni a nagy drámaírót és [...] a beszélgetést Somogyi Erzsi a Nemzeti Színház művésznője mint régi kedves emlékek [...] vissza a beszélgetés A kolozsvári Nemzeti Színház por­táslakására ahol Somogyi Erzsi született [...] igazgatása idején tilos volt a Nemzeti Színházban a vasfüggöny ajtaján kijönni akárhogy [...]
 • Magyarság, 1943. január (24. évfolyam, 1-25. szám)
  92. 1943-01-22 / 17. szám
  [...] nemrég lépett hatvana­dik életévébe A Nemzeti Zenede szerdán a Zeneművészeti főiskola [...] lé­lek a magyar szellem sorsdöntő szintézis felé tör Kelet és Nyugat [...] Operaház Farsangi lakodalom C 6 Nem­zeti Színház ti 7 A kassai polgárok [...] Operettszínházi 3 6 Mária főhadnagy Nemzeti Kamara­színház 7 Bolero Madách Színház 7 Képzelt beteg Bábszínház Vas [...]
 • Esti Hírlap, 1959. január (4. évfolyam, 1-26. szám)
  93. 1959-01-04 / 3. szám
  [...] ki kell elé­gíteniük A kettőt szintézisbe hozni az objektív igényt szub­jektív [...] nívó jutalommal tüntet­te ki a Nemzeti Színház A rettegés birodalma című elő­adásának [...] 4 bérlet 7 Opera­­ház Erkel Színháza sz Farsangi lakodalom 11 bérlet [...] 12 bérlet 4 előadás 7 Nem­zeti Szinház sz Ljubov Jarovaja Bartos Császár [...]
 • Termés, 1944 (3. évfolyam, Tavasz-Tél)
  94. 1944 / Tél
  [...] tanulságokat LÁSZLÓ GYULA A KOLOZSVÁRI NEMZETI SZÍNHÁZ PRÓZAI MŰSORA Antigone Miért tudták [...] nyíltan a hegeli tézis antitézis szintézis elve A dramatikusoknál érezzük hogy [...]
 • Esti Hirlap, 1958. január (3. évfolyam, 1-26. szám)
  95. 1958-01-28 / 23. szám
  [...] vendégjáté­kát Vaszy Viktor a szegedi Nemzeti Színház igazgatója aki aznap az ottani [...] bérleti hangversenye S bér­­let 8 Nemzeti Színház Az ember tragédiája fél 7 Ka­tona József Színház Warrermé mestersége 7 Madách Szín­ház Courage marnia 7 Ma­dách Színház Kamaraszínháza Családi ágy 7 A Maqyar Néphadsereg Színháza Naple­mente előtt 7 József Attila [...]
 • A MTA ELHUNYT TAGJAI FÖLÖTT TARTOTT EMLÉKBESZÉDEK 23. KÖTET (1937-1943)
  96. 1937. – 3. szám: Négyesy László emlékezete írta Kéky Lajos lev. tag
  [...] szinte szomjazta a tevékenységet A Nemzeti Színház pályázatára érkezett darabokat olvasta mint [...] velük Főműve a magyar irodalom szin­tézise lett volna s aligha van [...]
 • Világosság, 1948. január-március (4. évfolyam, 1-74. szám)
  97. 1948-01-04 / 3. szám (4. oldal)
  [...] rm koppá a Hivédíjaf A Nemzeti Színház házi zínpadán pénteken este tíz [...] Nívó díjai kár­páti méltatta a Nemzeti Színház kiváló tuu vésznő j én [...] ismeretlen helyre köl­tözött és a színházból este mindig más és más [...] adni Európa ezabedgáglküzdeBu nek A szin­tézist Dobranaky a partizán iró novel­lái [...]
 • Szabadság, 1947. október-december (3. évfolyam, 222-297. szám)
  98. 1947-11-18 / 262. szám
  [...] egy­ben kritikai feldolgozása és új szin­tézisben való egyesítése az emberi gondolkodás [...] néhány megjegyzés Horváth Ferenc a Nemzeti Szín ház művésze a következő [...] hány megjegyzést tenni Nemcsak a Nemzeti Szinház kiváló fiatal művésze hanem általában [...] ShakespeareAorditást fc gadot el a Nemzeti Színház az Ahogy tetszik és a [...]
 • Nemzeti Ujság, 1941. június (23. évfolyam, 124-146. szám)
  99. 1941-06-01 / 124. szám
  [...] változatos élet veszi körül a Nemzeti Színház mű­vészbejárójánál felállított sátrát ahol kiváló [...] mátok A Stádium ismét a Nemzeti Színház­­nál üti fel sátrát Széfedin Sefket [...] és itt vo­nulnak fel a Nemzeti Színház művésznői és művészei is Az [...] és az európai szel­lemnek felbonthatatlan szintézise Műve a magyar tradíción a [...]
 • Esti Hírlap, 1959. december (4. évfolyam, 282-306. szám)
  100. 1959-12-10 / 290. szám
  [...] egyik vidéki élőadását a Déryné Színház társulatában Csongrádi Mária rendezőnő Médi [...] megnyílik az újjáépített misko ci Nemzeti Színház A miskolci Nemzeti Színhá­zat az állam mintegy 25 millió [...] és új díszletraktárral gaz­dagodott A színházat decem­ber 10 én adják át [...] a hangulat rit­mus mozdulat magasszínvona­lú szintézisei Ras a program­ban szereplő egyetlen [...]